Thứ hạng tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc hiện nay

Đây là bảng danh sách xếp hạng tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc tính tới 30/05/2018. Trong danh sách này bao gồm 165 trường đại học và viện nghiên

Đây là bảng Thứ hạng tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc hiện nay, tính tới 30/05/2018. Trong danh sách này bao gồm các trường đại học và viện nghiên cứu (cấp bằng cử nhân).

Danh sách này được sắp xếp theo xếp hạng của trường, có các thông tin như: địa chỉ web, địa chỉ của trường, số điện thoại của trường, để du học sinh có thể tìm hiểu chi tiết về ngôi trường mình sang học.

Bảng xếp hạng, thứ hạng các trường đại học ở Hàn Quốc

STTTên trườngThông tin liên hệ
1Seoul National University (trường công lập)- Website: http://www.snu.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Gwanak Mountain College 239-1 Dong Gu
- Mã bưu điện: 151-742
- Điện thoại: +82 (2) 880-5114
- Email : webmaster@snu.ac.kr
2KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology- Website: http://www.andong.ac.kr/
- Địa chỉ: North Gyeongsang Province Andong songcheondong 388 Street
- Mã bưu điện: 760-749
- Điện thoại: +82 (54) 820-5114
- Email: w3master @ Andong .ac.kr
3Yonsei University- Website: http://www.yonsei.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Seodaemun-gu, 134 Shinchon
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (1599) 1885
- Email: oia@yonsei.ac.kr
4Korea University- Website: http://www.korea.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Seongbuk-gu Anam 5 1
- Mã bưu điện: 136-701
- Điện thoại: +82 (2) 3290-1114
- Email:
5Hanyang University Website: http://www.hanyang.ac.kr/
- Địa chỉ: seongul 17 Haengdang-dong-dong, Seongdong-gu
- Mã bưu điện: 133-791
- Điện thoại: +82 (2) 2220-0114
- Email:
6Sungkyunkwan University- Website: http://www.skku.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul, Jongno-gu Myeongnyun 3 53
- Mã bưu điện: 110-745
- Điện thoại: +82 (2) 760-0144
- Email: intl @ Skku.edu
7POSTECH - Pohang University of Science & Technology- Website: http://www.postech.ac.kr/
- Địa chỉ: North Gyeongsang Province, Nam-gu, Pohang President's Address 31
- Mã bưu điện: 790-784
- Điện thoại: +82 (54) 279-0114
- Email: webmaster @ Postech.edu
8Pusan National University (trường công lập)- Website: http://www.pusan.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan Geumjeong Mountain Jangjeon-dong Street 30
- Mã bưu điện: 609-735
- Điện thoại: +82 (51) 512-0311
- Email: info @ Pusan.ac.kr
9Kyungpook National University (trường công lập)- Website: http://www.kyungpook.ac.kr/
- Địa chỉ: Daegu Buk-gu sangyeokdong 1370
- Mã bưu điện: 702-701
- Điện thoại: +82 (53) 950-5114
- Email: knuglobal @ Knu.ac.kr
10KyungHee University- Website: http://www.khu.ac.kr
- Địa chỉ: Seoul Dongdaemun-gu Hoegi-dong 1
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (2) 961-0114
- Email: webmaster@khu.ac.kr
11Chung-Ang University- Website: http://www.cau.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Dongjak Heukseok-dong Street 221
- Mã bưu điện: 156-756
- Điện thoại: +82 (2) 820-5114
- Email: likashot @ Cau.ac.kr
12Chonnam National University (trường công lập)- Website: http://www.jnu.ac.kr/
- Địa chỉ: Gwangju Buk-gu yongbongdong 333
- Mã bưu điện: 500-757
- Điện thoại: +82 (62) 530-5114
- Email: w3master @ Chonnam.ac.kr
13Ajou University- Website: http://www.ajou.ac.kr/
- Địa chỉ: Suwon Yeongtong-gu mountain woncheondong No. 5
- Mã bưu điện: 443-749
- Điện thoại: +82 (31) 219-2114
- Email: Inter @ Ajou.ac.kr
14Kangwon National University (trường công lập)- Website: http://www.kangwon.ac.kr/
- Địa chỉ: Gangwon-do Chuncheon-dong 192-1 filial Street
- Mã bưu điện: 200-701
- Điện thoại: +82 (33) 250-6114
- Email : intn@kangwon.ac.kr
15Konkuk University- Website: http://www.konkuk.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Gwangjin-gu Hwayang-dong 1
- Mã bưu điện: 143-701
- Điện thoại: +82 (2) 450-3114
- Email:
16Ewha Womans University- Website: http://www.ewha.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Seodaemun-gu, Ewha Womans Way 52
- Mã bưu điện: 120-750
- Điện thoại: +82 (2) 3277-2114
- Email: Master@ewha.ac.kr
17Inha University- Website: http://www.inha.ac.kr/
- Địa chỉ: Incheon Nam yonghyeondong 253 Street
- Mã bưu điện: 402-751
- Điện thoại: +82 (32-) 860-7114
- Email: orir @ Inha.ac.kr
18Sogang University- Website: http://www.sogang.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Sinsu-dong, Mapo-gu 1
- Mã bưu điện: 121-742
- Điện thoại: +82 (2) 705-8114
- Email: lovesogang @ sogang .ac.kr
19University of Ulsan - Website: http://www.ulsan.ac.kr/
- Địa chỉ: Ulsan San 29 Mugeo-dong, Nam-gu gu
- Mã bưu điện: 680-749
- Điện thoại: +82 (52) 277-3101
- Email: seanpark @ Live.com
20Pukyong National University (trường công lập)- Website: http://www.pknu.ac.kr/
- Địa chỉ: 3 dong, Nam-gu, Busan, 599-1 Meeting Street
- Mã bưu điện: 608-737
- Điện thoại: +82 (51) 629-4114
- Email: oir@pknu.ac.kr
21Soongsil University - Website: http://www.ssu.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Dongjak resolution 1 511 East Street
- Mã bưu điện: 156-743
- Điện thoại: +82 (2) 820-0114
- Email: webmaster @ Ssu.ac.kr
22The Catholic University of Korea- Website: http://www.cuk.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Banpo-dong, Seocho-gu 505
- Mã bưu điện: 110-530
- Điện thoại: +82 (2) 740-9704
- Email:
23Yeungnam University - Website: http://www.yu.ac.kr/
- Địa chỉ: North Gyeongsang Province Gyeongsan Datong Road 214-1
- Mã bưu điện: 712-749
- Điện thoại: +82 (53) 810-2114
- Email: webadmin @ Yu.ac.kr
24Dankook University- Website: http://www.dankook.ac.kr/
- Địa chỉ: Yongin Suji-gu gu 126 Jukjeon-dong
- Mã bưu điện: 448-701
- Điện thoại: +82 (31) 8005-2114
- Email: webmaster @ Dankook.ac.kr
25Chungbuk National University (trường công lập)- Website: http://www.chungbuk.ac.kr/
- Địa chỉ: 52 Street in Cheong-ju Heungdeok-gu naesudong
- Mã bưu điện: 361-763
- Điện thoại: +82 (43) 261-2114
- Email: webmaster @ Chungbuk.ac.kr
26Kwangwoon University- Website: http://www.kw.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Nowon-gu 447-1 Wolgye
- Mã bưu điện: 139-701
- Điện thoại: +82 (2) 940-5114
- Email: kw_international @ Kw.ac.kr
27Chungnam National University (trường công lập)- Website: http://www.cnu.ac.kr/
- Địa chỉ: Daejeon Daehakro 99 Street
- Mã bưu điện: 305-764, Korea
- Điện thoại: +82 (42) 821-5114
- Email:
28University of Seoul - Website: http://www.uos.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Jeonnong-dong Dongdaemun-gu 90
- Mã bưu điện: 130-743
- Điện thoại: +82 (2) 2210-2114
- Email: sysop @ UOS .ac.kr
29Inje University- Website: http://www.inje.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeongnam Gimhae eobangdong 607 Street
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (55) 320-3700
- Email:
30Kookmin University- Website: http://www.daejin.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi-do Pocheon seondandong Mountain Road 11-1
- Mã bưu điện: 487-711
- Điện thoại: +82 (31) 539-114
- Email: W- Website: http://www.kookmin.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Seongbuk-gu Jeongneung-dong 861-1
- Mã bưu điện: 136-702
- Điện thoại: +82 (2) 9104-4114
- Email:aster@daejin.ac.kr
31Gyeongsang National University (trường công lập)- Website: http://www.gnu.ac.kr/
- Địa chỉ: in Gyeongsangnam-do Jinju 501 Pearl Street
- Mã bưu điện: 660-701
- Điện thoại: +82 (55) 772-0114
- Email: webadmin @ Gnu.ac.kr
32Sejong University- Website: http://www.sejong.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Gwangjin-gu Gunja-dong 98
- Mã bưu điện: 143-747
- Điện thoại: +82 (2) 3408-3114
- Email: webmaster @ Sejong .ac.kr
33Hallym UniversityWebsite: http://www.hallym.ac.kr/
- Địa chỉ: Gangwon Province Chuncheon okcheondong Address 1
- Mã bưu điện: 200-702
- Điện thoại: +82 (33) 248-1000
- Email: de1321 @ hallym .ac.kr
34Dongguk University- Website: http://www.dongguk.edu/
- Địa chỉ: Seoul, Pil-dong Jung-gu 26, 3
- Mã bưu điện: 100-715
- Điện thoại: +82 (2) 2260-3114
- Email: IIe @ Dongguk.edu
35Myongji University- Website: http://www.mju.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Namgajwa-dong Seodaemun-gu 50-3
- Mã bưu điện: 120-728
- Điện thoại: +82 (2) 300-1700
- Email:
36Chosun University - Website: http://www.chosun.ac.kr/
- Địa chỉ: Gwangju seoseokdong East 375 Street
- Mã bưu điện: 501-759
- Điện thoại: +82 (62) 230-7114
- Email: admission @ Chosun.ac.kr
37University of Incheon- Website: http://www.incheon.ac.kr/
- Địa chỉ: Incheon gu gu songdodong 12-1
- Mã bưu điện: 406-772
- Điện thoại: +82 (32-) 835-8114
- Email: Sysop@incheon.ac.kr
38Seoul National University of Science and Technology (trường công lập)- Website: http://www.seoultech.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Nowon-gu Gongneung-dong 172
- Mã bưu điện: 139-743
- Điện thoại: +82 (2) 970-6114
- Email:
39Taegu University- Website: http://www.cu.ac.kr/
- Địa chỉ: 330 Geumrak-ri, Hayang-eup, Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 53-850-3114
mail:
40Kumoh National University of Technology (trường công lập)- Website: http://www.kumoh.ac.kr/
- Địa chỉ: Jingshan Street WA yanghodong 1
- Mã bưu điện: 730-701
- Điện thoại: +82 (54) 478-7114
- Email:
41Jeju National University (trường công lập)- Website: http://www.jejunu.ac.kr/
- Địa chỉ: Jeju-si Ara-dong Street 1
- Mã bưu điện: 690-756
- Điện thoại: +82 (64-) 754-2114
- Email : webmaster@jejunu.ac.kr
Đại chỉ: 646, Eupnae-ri, Sinchang-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc
42Soonchunhyang University - Website: https://sch.ac.kr
Địa chỉ: 646, Eupnae-ri, Sinchang-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc
Điện thoại: 041-530-1114, FAX.041-542-4615
43Hankuk University of Foreign Studies- Website: http://www.hufs.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Imun-dong, Dongdaemun 270
- Mã bưu điện: 130-791
- Điện thoại: +82 (2) 2173-2114
- Email: webmaster @ hufs .ac.kr
44Kunsan National University (trường công lập)- Website: http://www.kunsan.ac.kr/
- Địa chỉ: North Jeolla Province Gunsan miryongdong 68 Street
- Mã bưu điện: 573-701
- Điện thoại: +82 (63) 469-4113
- Email:
45Hongik University - Website: http://www.hongik.ac.kr/
- Địa chỉ: dong, Mapo-gu, Seoul sangsudong 72-1
- Mã bưu điện: 121-791
- Điện thoại: +82 (2) 320-1114
- Email:
46Kongju National University (trường công lập)- Website: http://www.kongju-e.ac.kr/
- Địa chỉ: South Chungcheong Province, Gongju bonghwangdong 376
- Mã bưu điện: 314-711
- Điện thoại: +82 (41) 850-1114
- Email : webmaster@gjue.ac.kr
47Keimyung University- Website: http://www.kmu.ac.kr/
- Địa chỉ: Daegu sindang-dong Dalseo-gu 1000
- Mã bưu điện: 704-701
- Điện thoại: +82 (53) 580-5114
- Email:
48Sookmyung Women's University - Website: http://www.sookmyung.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Cheongpa-dong Yongsan-gu 53-1 2
- Mã bưu điện: 140-742
- Điện thoại: +82 (2) 710-9114
- Email : exchange@sm.ac.kr
49Hanbat National University - Website: http://www.hanbat.ac.kr/
- Địa chỉ: 125, Dongseo-daero, Yuseong-gu, Daejeon, Hàn Quốc
- Điện thoại: 042 - 821 -1114
mail:
Email: webmaster@gntech.ac .kr
50Catholic University of Daegu - Website: http://www.cataegu.ac.kr/
- Địa chỉ: North Gyeongsang Province Gyeongsan hayangeup geumrakri 330 Street
- Mã bưu điện: 712-702
- Điện thoại: +82 (53) 850-3114
- Email: webadmin @ Cu.ac.kr
51Changwon National University (trường công lập)- Website: http://www.changwon.ac.kr/
- Địa chỉ: in Changwon, Gyeongsangnam-counter sarimdong Address 9
- Mã bưu điện: 641-773
- Điện thoại: +82 (55) 213-2114
- Email: cinter @ Chagnwon.ac.kr
52Dong-A University - Website: http://www.donga.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan Saha bottom two 840 East Street
- Mã bưu điện: 604-714
- Điện thoại: +82 (51) 200-7000
- Email: Web@dau.ac.kr
53Kyonggi University - Website: http://www.kyonggi.ac.kr/
- Địa chỉ: Suwon Yeongtong-gu gu 94-6 yiuidong mountain
- Mã bưu điện: 443-760
- Điện thoại: +82 (31) 249-9114
- Email : webmaster@kyonggi.ac.kr
54Chungju National University (trường công lập)- Website: http://www.cjnu.ac.kr/
- Địa chỉ: North Chungcheong Province Chungju Daehakro 50 Street
- Mã bưu điện: 380-702
- Điện thoại: +82 (43) 841-5114
- Email: webmaster @ cjnu .ac.kr
55Mokpo National University (trường công lập)- Website: http://www.mokpo.ac.kr/
- Địa chỉ: South Jeolla Province Muan cheonggyemyeon dorimri 61 Street
- Mã bưu điện: 534-729
- Điện thoại: +82 (61) 450-2114
- Email:
56Korea Aerospace University tên mới: Hankuk Aviation University- Website: http://www.hangkong.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi Province Goyang Deogyang-gu gu hwajeondong 200
- Mã bưu điện: 412-791
- Điện thoại: +82 (2) 300-0114
- Email: webmaster @ Kau.ac.kr
57Hannam University- Website: http://www.hannam.ac.kr/
- Địa chỉ: Daejeon, daedeok district ohjeongdong Mulberry
- Mã bưu điện: 306-791
- Điện thoại: +82 (42) 629-7114
- Email: hnubob @ Hotmail.com
58Korea University of Technology and Education- Website: http://www.kut.ac.kr/
- Địa chỉ: Chungnam Cheonan-si Dong Nam Gu byeongcheonmyeon gajeonri 307
- Mã bưu điện: 330-708
- Điện thoại: +82 (41) 560-1114
- Email:
59Dongshin University- Website: http://www.dsu.ac.kr/
- Địa chỉ: 185 Street in South Jeolla Province Naju alive
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (61) 330-3114
- Email:
60Sunchon National University (trường công lập)- Website: http://www.sunchon.ac.kr/ - Địa chỉ: Jeollanam-do Suncheon maegokdong 315 Street - Mã bưu điện: 540-742 - Điện
thoại: +82 (61) 750-3114 -
Email:
61Kyungnam University- Website: http://www.kyungnam.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeongsangnam-do Changwon Masanhappo-gu gu wolyoungdong 449
- Mã bưu điện: 631-701
- Điện thoại: +82 (55) 245-5000
- Email: Webmaster@kyungnam.ac.kr
62Andong National University (trường công lập)- Website: http://www.andong.ac.kr/
- Địa chỉ: North Gyeongsang Province Andong songcheondong 388 Street
- Mã bưu điện: 760-749
- Điện thoại: +82 (54) 820-5114
- Email: w3master @ Andong .ac.kr
63Sun Moon University - Website: http://www.sunmoon.ac.kr/
- Địa chỉ: South Chungcheong Province Asan tangjeongmyeon Galsanri 100 Street
- Mã bưu điện: 336-708
- Điện thoại: +82 (41) 530-2114
- Email:
64Wonkwang University- Website: http://www.wku.ac.kr/
- Địa chỉ: Jeonbuk Iksan sinyongdong address 344-2
- Mã bưu điện: 570-749
- Điện thoại: +82 (63) 850-5114
- Email:
65Dongduk Women's University- Website: http://www.dongduk.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Seongbuk-gu hawolgokdong 23-1
- Mã bưu điện: 136-714
- Điện thoại: +82 (2) 940-4000
- Email:
66Seoul Women's University- Website: http://www.swu.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Nowon-gu Gongneung-dong 126
- Mã bưu điện: 139-774
- Điện thoại: +82 (2) 970-5114
- Email:
67Daejin University- Website: http://www.daejin.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi-do Pocheon seondandong Mountain Road 11-1
- Mã bưu điện: 487-711
- Điện thoại: +82 (31) 539-114
- Email: Webmaster@daejin.ac.kr
68Hanseo University- Website: http://www.hanseo.ac.kr/
- Địa chỉ: South Chungcheong Province Seosan haemimyeon Daegokri 360 Street
- Mã bưu điện: 356-706
- Điện thoại: +82 (41) 660-1144
- Email:
69Chinju National University of Education - Website: http://www.kaist.ac.kr/
- Địa chỉ: Daejeon 373-1 373-1 Street
- Mã bưu điện: Yuseong-gu Daejeon 305-701
- Điện thoại: +82 (42) 350-2114
- Email: Admission@kaist.ac.kr
70Kyungsung UniversityWebsite: http://ks.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan Nam-dong 314-79 Meeting Street
- Mã bưu điện: 608-736
- Điện thoại: +82 (51) 663-4114
- Email:
71Daebul University- Website: http://www.daebul.ac.kr/
- Địa chỉ: Jeollanam-do Yeongam-gun samhoeup sanhori 72 Street
- Mã bưu điện: 526-702
- Điện thoại: +82 (61) 469-1411
- Email: webmaster @ Db.ac.kr
72Dongseo University- Website: http://www.dongseo.ac.kr/
- Địa chỉ: 47 Road to Busan Sasang weekly
- Mã bưu điện: 617-716
- Điện thoại: +82 (51) 313-2001
- Email: International @ Dongseo.ac.kr
73Silla University- Website: http://www.silla.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan Sasang-gu gwaebeopdong acid 1-1
- Mã bưu điện: 617-736
- Điện thoại: +82 (51) 999-5000
- Email :
74Duksung Women's University- Website: http://www.duksung.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Dobong Ssangmun-dong Street 419
- Mã bưu điện: 132-714
- Điện thoại: +82 (2) 901-8000
- Email: webmaster @ Duksung.ac.kr
75Korea National Sport University (trường công lập)- Website: http://www.knsu.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Oryun-dong, Songpa-gu 88-15
- Mã bưu điện: 138-763
- Điện thoại: +82 (2) 410-6700
- Email:
76Konyang University- Website: http://www.konyang.ac.kr/
- Địa chỉ: Daejeon, western shooter Far East 685 Street
- Mã bưu điện: 302-718
- Điện thoại: +82 (41) 730-5114
- Email:
77Hansung University - Website: http://www.hansung.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Samseon-dong, Seongbuk-gu gu 2 389
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (2) 760-4114
- Email: webadmin @ hansung .ac.kr
78Sangji University- Website: http://www.sangji.ac.kr/
- Địa chỉ: Gangwon Wonju Street woosandong 660
- Mã bưu điện: 220-702
- Điện thoại: +82 (33) 7300-114
- Email: hjson @ sangji .ac.kr
79Mokwon University- Website: http://www.mokwon.ac.kr/
- Địa chỉ: Daejeon, 653-9 doandong West Street
- Mã bưu điện: 302-729
- Điện thoại: +82 (42) 829-7114
- Email: Webmaster@mokwon.ac.kr
80Cheongju University- Website: http://www.chongju.ac.kr/ - Địa chỉ: Cheong-ju Sangdang-gu gu naedeokdong 36 - Mã bưu điện: 360-764 - Điện thoại: +82 (43) 229-8114 - Email: intl @ Cheongju.ac.kr
81Woosuk University- Website: http://www.woosuk.ac.kr/
- Địa chỉ: North Jeolla Province Wanju samryeeup hujeongri 490 Street
- Mã bưu điện: 565-701
- Điện thoại: +82 (63) 290-1114
- Email:
82Korea National University of Education (trường công lập)- Website: http://www.knue.ac.kr/
- Địa chỉ: Chungcheongbuk-do Cheongwon-gun gangnaemyeon darakri Mountain Road 7
- Mã bưu điện: 363-791
- Điện thoại: +82 (43) 230-3114
- Email:
83Jeonju University- Website: http://www.jj.ac.kr/
- Địa chỉ: North Jeolla Province Jeonju President's Wansan-gu gu 3 12
- Mã bưu điện: 560-759
- Điện thoại: +82 (1577) 7177
- Email: webmaster @ Jj.ac.kr
84Pai Chai University- Website: http://www.paichai.ac.kr/
- Địa chỉ: Daejeon, 439-6 domadong West Street
- Mã bưu điện: 302-735
- Điện thoại: +82 (42) 520-5114
- Email:
85Seoul National University of Education (trường công lập)- Website: http://www.snue.ac.kr/
- Địa chỉ: Seocho-gu 1650
- Mã bưu điện: 137-742
- Điện thoại: +82 (2) 3475-2114
- Email:
86Daehan Theological University- Website: http://www.dtu.ac.kr/
- Địa chỉ: 381-1 Seoksu 1(il)-dong, Manan-gu, Anyang, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 31-470-3333
- Email:
87Daejeon University- Website: http://www.dju.ac.kr/
- Địa chỉ: War Dong-gu gu yongundong 96-3
- Mã bưu điện: 300-716
- Điện thoại: +82 (42) 280-2114
- Email:
88Hoseo University- Website: http://www.hoseo.ac.kr/ - Địa chỉ: 165 Chungnam Asan Baebang town sechulri Street - Mã bưu điện: 336-795 - Điện
thoại: +82 (41) 540-5114 - Email:
89Korea Maritime University - Website: http://www.hhu.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan Yeongdo-gu dongsamdong 1
- Mã bưu điện: 606-791
- Điện thoại: +82 (51) 410-4114
- Email: mailadm @ HHU .ac.kr
90Gangneung Wonju National University (trường công lập_ - tên mới: Kangnung Wonju- Website: http://www.kangnung.ac.kr/
- Địa chỉ: Gangwon Gangneung jibyeondong 123
- Mã bưu điện: 210-702
- Điện thoại: +82 (33) 642-7001
- Email: CIEC @ gwnu. Ac.kr
91Sahmyook UniversityWebsite: http://www.syu.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Nowon-dong, 26-21 gongreung Street
- Mã bưu điện: 139-742
- Điện thoại: +82 (2) 3399-3636
- Email :
92Seokyeong University - Website: http://www.seokyeong.ac.kr/
- chỉ Địa: Seoul 16-1 Jeongneung-dong, Seongbuk-gu gu
- Mã bưu điện: 136-704
- Điện thoại: +82 (2) 940-7114
- Email: skuinfo @ Skuniv.ac.kr
93Semyung University- Website: http://www.semyung.ac.kr/
- Địa chỉ: North Chungcheong Province Jecheon Sinwol-dong Street 579
- Mã bưu điện:
- Điện thoại: +82 (43) 645-1125
- Email: webmaster@semyung.ac. Kr
94Kukje University & Theological SeminaryWebsite: http://ktu.ac.kr/
- Địa chỉ: 1577-5 Sillim-dong, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 2-839-0388
95Daegu Haany University- Website: http://www.dhu.ac.kr/
- Địa chỉ: 1 North Gyeongsang Province Gyeongsan spread to accommodate the Oriental medicine
- Mã bưu điện: 712-715
- Điện thoại: +82 (53) 819-1000
- Email:
96Seowon University - Website: http://www.seowon.ac.kr/
- Địa chỉ: Cheong-ju Heungdeok-gu gu mochungdong 263
- Mã bưu điện: 361-742
- Điện thoại: +82 (43) 299-8114
- Email: webadmin @ Seowon.ac.kr
97Kosin University- Website: http://www.kosin.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan dongsamdong Yeongdo-gu gu 149-1
- Mã bưu điện: 606-701
- Điện thoại: +82 (51) 990-2114
- Email: Jgcha@kosin.ac.kr
98Dong-eui Uinversity- Website: http://www.dongeui.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan Busanjin-gu 24 gayadong Mountain
- Mã bưu điện: 614-714
- Điện thoại: +82 (51) 890-1114
- Email:
99Hanshin University - Website: http://www.hs.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi Province Osan yangsandong 411 Street
- Mã bưu điện: 447-791
- Điện thoại: +82 (31) 379-0114
- Email: interedu0901 @ hs .ac.kr
100Kyungil University- Website: http://www.kiu.ac.kr/
- Địa chỉ: North Gyeongsang Province Gyeongsan 33 hayangeup buhori Street
- Mã bưu điện: 712-701
- Điện thoại: +82 (53) 853-8001
- Email: webmaster @ Kiu.ac.kr
101Gyeongnam National University of Science and Technology (trường công lập)- Website: http://gntech.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeongsangnam-do Jinju chilamdong 150 Street
- Mã bưu điện: 660-758
- Điện thoại: +82 (55) 751-3114
- Email: webmaster@gntech.ac .kr
102Yong In University- Website: http://www.yongin.ac.kr/
- Địa chỉ: Yongin Cheoin-gu gu samgadong 470
- Mã bưu điện: 449-714
- Điện thoại: +82 (31) 332-6471
- Email: webmaster @ Yongin.ac.kr
103Honam University- Website: http://www.honam.ac.kr/
- Địa chỉ: in Gwangju Gwangsan eodeung 417 Street
- Mã bưu điện: 506-714
- Điện thoại: +82 (62) 940-5114
- Email:
104Sungshin Women's University - Website: http://www.sungshin.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Dongseon-dong, Seongbuk-gu gu 3 249-1
- Mã bưu điện: 136-742
- Điện thoại: +82 (2) 920-7114
- Email : ccshin@sungshin.ac.kr
105Nambu University- Website: http://www.nambu.ac.kr/
- Địa chỉ: Gwangju Gwangsan Wolgye address 864-1
- Mã bưu điện: 506-706
- Điện thoại: +82 (62) 970-0001
- Email:
106Korean Bible University - Website: http://www.bible.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Nowon countervailing 7 East 205 Street
- Mã bưu điện: 139-791
- Điện thoại: +82 (2) 950-5401
- Email:
107Mokpo National Maritime University (trường công lập)Website: http://www.mmu.ac.kr/
- Địa chỉ: South Jeolla Province Mokpo jukgyodong 571 Street
- Mã bưu điện: 530-729
- Điện thoại: +82 (61) 240-7114
- Email:
108Korea Digital University- Website: http://www.seonam.ac.kr/
- Địa chỉ: North Jeolla Province Namwon gwangchidong 720 Street
- Mã bưu điện: 590-7111
- Điện thoại: +82 (63) 620-0114
- Email:
109Sungkyul University - Website: http://www.sungkyul.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi Province Anyang Manan-gu gu 400-10 anyangdong
- Mã bưu điện: 430-742
- Điện thoại: +82 (31) 467-8114
- Email: Webmaster@sungkyul.ac.kr
110Chongshin University- Website: http://www.chongshin.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Sadang-dong San 31-3 Address
- Mã bưu điện: 156-763
- Điện thoại: +82 (2) 3479-0200
- Email :
111Kangnam University - Website: http://www.kangnam.ac.kr/
- Địa chỉ: City yongsin giheung-gu, Gyeonggi Mountain 111 gugaldong Street
- Mã bưu điện: 446-702
- Điện thoại: +82 (31) 280-3500
- Email:
112Myungshin University- Website: http://www.myungshin.ac.kr/
- Địa chỉ: Jeollanam-do Suncheon byeolryangmyeon geumchiri address 710-1
- Mã bưu điện: 540-871
- Điện thoại: +82 (61) 742-2351
- Email: Webmaster@myungshin.ac.kr
113Nambu University- Website: http://www.nambu.ac.kr/
- Địa chỉ: Gwangju Gwangsan Wolgye address 864-1
- Mã bưu điện: 506-706
- Điện thoại: +82 (62) 970-0001
- Email:
114Paichai University- Website: http://www.paichai.ac.kr/
- Địa chỉ: Daejeon, 439-6 domadong West Street
- Mã bưu điện: 302-735
- Điện thoại: +82 (42) 520-5114
- Email:
115Kangnam University - Website: http://www.kangnam.ac.kr/
- Địa chỉ: City yongsin giheung-gu, Gyeonggi Mountain 111 gugaldong Street
- Mã bưu điện: 446-702
- Điện thoại: +82 (31) 280-3500
- Email:
116Youngdong University- Website: http://www.youngdong.ac.kr/
- Địa chỉ: North Chungcheong Province yeongdong county youngdongeup 12-1 seolgyeri Street
- Mã bưu điện: 370-701
- Điện thoại: +82 (43) 740-1324
- Email:
117Sung Kong Hoe University- Website: http://www.skhu.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Hang Dong, Guro-gu 1-1
- Mã bưu điện: 152-716
- Điện thoại: +82 (2) 2610-4114
- Email:
118Pusan University of Foreign Studies- Website: http://www.pufs.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan wooamdong San 55-1, Nam-gu gu
- Mã bưu điện: 608-738
- Điện thoại: +82 (51) 640-3000
- Email : homepage@pufs.ac.kr
119Howon University- Website: http://www.howon.ac.kr/
- Địa chỉ: North Jeolla Province Gunsan impimyeon wolhari 727 Street
- Mã bưu điện: 573-718
- Điện thoại: +82 (63) 450-7114
- Email:
120Korea National University of Arts (trường công lập)- Website: http://www.karts.ac.kr/
- Địa chỉ: Seocho-gu in southern ring road 2374 2374
- Mã bưu điện: 136-716
- Điện thoại: +82 (2) 746-9000
- Email:
121Youngsan University- Website: http://www.ysu.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeongsangnam-do Yangsan junamdong 150 Mountain Road
- Mã bưu điện: 626-790
- Điện thoại: +82 (55) 380-9114
- Email: webmaster @ Ysu.ac.kr
122Pusan University of Foreign Studies- Website: http://www.pufs.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan wooamdong San 55-1, Nam-gu gu
- Mã bưu điện: 608-738
- Điện thoại: +82 (51) 640-3000
- Email : homepage@pufs.ac.kr
123Kaya University- Website: http://www.kaya.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeongnam Gimhae 60 samgyedong Street
- Mã bưu điện: 621-748
- Điện thoại: +82 (55) 330-1000
- Email: webmaster @ kaya .ac.kr
124Korea Nazarene University- Website: http://www.kornu.ac.kr/
- Địa chỉ: Chungnam Cheonan Buk-standing ssangyongdong 456 Street
- Mã bưu điện: 331-718
- Điện thoại: +82 (41) 570-7700
- Email:
125Baekseok University- Website: http://www.bu.ac.kr/
- Địa chỉ: Chungnam Cheonan-si Dong Nam Gu anseodong 115
- Mã bưu điện: 330-704
- Điện thoại: +82 (41) 550-9114
- Email: webmaster @ Bu.ac.kr
126Korea University of International StudiesWebsite: http://www.korea.ac.kr/
- Địa chỉ: 145, Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 2-3290-1114
127Daegu Cyber University- Website: https://www.dcu.ac.kr
- Địa chỉ: 15 Naeri-ri, Jillyang-eup, Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 53-850-4000
mail:
128Hyupsung University- Website: http://www.uhs.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi Hwaseong Bongdam Senlis 14 Street
- Mã bưu điện: 445-745
- Điện thoại: +82 (31) 299-0900
- Email:
129Dong Seoul University- Website: http://enter.du.ac.kr/
- Địa chỉ: 76, Bokjeong-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 31-720-2114
mail:
130Catholic University of Pusan- Website: http://www.cup.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan, Bugok-dong Geumjeong-gu 9
- Mã bưu điện: 609-757
- Điện thoại: +82 (51) 515-5811
- Email:
131Kyungwoon University- Website: http://www.ikw.ac.kr/
- Địa chỉ: 171-3, Indeok-ri, Sandong-myeon, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 54-479-1114
mail:
132Chugye University for the Arts- Website: http://www.chugye.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Seodaemun-gu Bugahyeon-dong 190-1
- Mã bưu điện: 120-763
- Điện thoại: +82 (2) 362-4514
- Email: Chugye@chugye.ac.kr
133Korea Christian University- Website: http://www.kcu.ac.kr/
- Địa chỉ: Gangseo-gu, Seoul, Hwagok 6 Dong 953-1
- Mã bưu điện: 157-722
- Điện thoại: +82 (2) 2600-2400
- Email: Webmaster@kcu.ac.kr
134Pyeongtaek University- Website: http://www.ptuniv.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi Pyeongtaek yongyidong 111 Street
- Mã bưu điện: 450-701
- Điện thoại: +82 (31) 659-8114
- Email:
135Uiduk University- Website: http://www.uu.ac.kr/
- Địa chỉ: North Gyeongsang Province Gyeongju City Gangdong-myeon yugeumri 525 Street
- Mã bưu điện: 780-713
- Điện thoại: +82 (54) 760-1114
- Email:
136Soongsil University- Website: http://www.silla.ac.kr/
- Địa chỉ: Busan Sasang-gu gwaebeopdong acid 1-1
- Mã bưu điện: 617-736
- Điện thoại: +82 (51) 999-5000
- Email :
137Daegu National University of Education (trường công lập)- Website: http://www.dnue.ac.kr/
- Địa chỉ: Daegu Nam Chung to 219
- Mã bưu điện: 705-715
- Điện thoại: +82 (53) 620-1114
- Email:
138Gongju National University of Education (trường công lập)- Website: http://www.kongju-e.ac.kr/
- Địa chỉ: South Chungcheong Province, Gongju bonghwangdong 376
- Mã bưu điện: 314-711
- Điện thoại: +82 (41) 850-1114
- Email : webmaster@gjue.ac.kr
139Gwangju National University of Education (trường công lập)- Website: http://www.gnue.ac.kr/
- Địa chỉ: Gwangju Buk-gu punghyangdong 1-1
- Mã bưu điện: 500-703
- Điện thoại: +82 (62) 520-4114
- Email:
140Korea Baptist Theological University / Seminary - Website: http://www.kbtus.ac.kr/
- Địa chỉ: Daejeon Yuseong to East Mountain 14
- Mã bưu điện: 305-358
- Điện thoại: +82 (42) 828-3114
- Email:
141Yewon Arts University- Website: http://www.yewon.ac.kr/
- Địa chỉ: North Jeolla Province Imsil sinpyeongmyeon changinri 271 Street
- Mã bưu điện: 566-822
- Điện thoại: +82 (63) 540-4114
- Email:
142Kyungdong University - Website: http://www.k1.ac.kr/
- Địa chỉ: Gangwon Goseong toseongmyeon 91-1 bongpori Street
- Mã bưu điện: 217-600
- Điện thoại: +82 (33) 631-2000
- Email:
143Sungkonghoe University- Website: http://www.skhu.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Hang Dong, Guro-gu 1-1
- Mã bưu điện: 152-716
- Điện thoại: +82 (2) 2610-4114
- Email:
144Sungkyul University- Website: http://www.sungkyul.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi Province Anyang Manan-gu gu 400-10 anyangdong
- Mã bưu điện: 430-742
- Điện thoại: +82 (31) 467-8114
- Email: Webmaster@sungkyul.ac.kr
145Korea National Police University- Website: http://www.skku.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul, Jongno-gu Myeongnyun 3 53
- Mã bưu điện: 110-745
- Điện thoại: +82 (2) 760-0144
- Email: intl @ Skku.edu
146Seoul Christian University- Website: http://www.scu.ac.kr/
- Địa chỉ: Seoul Eunpyeong Sinsa-dong Street 1-19
- Mã bưu điện: 122-879
- Điện thoại: +82 (2) 380-2500
- Email:
147Suwon Catholic University- Website: http://www.suwoncatholic.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi Hwaseong Bongdam wangrimri 226 Street
- Mã bưu điện: 445-744
- Điện thoại: +82 (31) 290-8800
- Email:
148Tamna University- Website: http://www.tnu.ac.kr/
- Địa chỉ: Jeju Seogwipo hawondong Mountain Road 70
- Mã bưu điện: 697-703
- Điện thoại: +82 (64-) 735-2000
- Email: Webmaster@tnu.ac.kr
149Hanyoung Theological University- Website: http://www.hytu.ac.kr/
- Địa chỉ: 22-1 Gaebong 1(il)-dong, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 2-2067-4580
mail:
150Luther University- Website: https://ltu.ac.kr/
- Địa chỉ: 17 Sanggal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 31-679-2300
151Kwangshin University- Website: http://www.kwangshin.ac.kr/
- Địa chỉ: Gwangju Buk-gu bonchondong Mountain 70
- Mã bưu điện: 500-710
- Điện thoại: +82 (62) 605-1004
- Email:
152Daeduk University- Website: http://www.ddc.ac.kr/
- Địa chỉ: 48 Jang-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 42-866-0200
mail:
153Calvin University - Website: http://calvin.ac.kr/
- Địa chỉ: Yongin mabukdong giheung-gu gu 142-12
- Mã bưu điện: 446-912
- Điện thoại: +82 (31) 284-4752
- Email: info@calvin.e
154Wonkwang Digital University- Website: https://www.wdu.ac
- Địa chỉ:460, Iksandae-ro, Iksan, Jeollabuk-do, Korea
155Hanlyo University- Website: http://www.hanlyo.ac.kr/
- Địa chỉ: 94-13 Hallyeodae-gil, Gwangyang-eup, Gwangyang-si, Jeollanam-do, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 61-760-1114
mail:
156Wonkwang University- Website: http://www.wku.ac.kr/
- Địa chỉ: Jeonbuk Iksan sinyongdong address 344-2
- Mã bưu điện: 570-749
- Điện thoại: +82 (63) 850-5114
- Email:
157Incheon Catholic University- Website: https://www.iccu.ac.kr
- Địa chỉ: 53-1 Goryeowangneung-ro, Yangdo-myeon, Kanghwa, 인천광역시 Hàn Quốc
Điện thoại: +82 32-930-8000
mail:
158Geumgang University- Website: http://www.ggu.ac.kr/
- Địa chỉ: 14-9 Daemyeong-ri, Sangwol-myeon, Nonsan, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 41-731-3114
mail:
159Masan University- Website: http://www.masan.ac.kr/
Điện thoại: +82 55-230-1151
mail:
- Địa chỉ: 100 Yongdam-ri, Naeseo-eup, Masanhoewon-gu, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc
160Cyber Hankuk University of Foreign Studies - Website: www.cufs.ac.kr/
- Địa chỉ: 107 IMUN-RO, DONGDAEMUN-GU, SEOUL
Điện thoại:+82 22 173 2580
161Youngsan University of Son Studies - Website: https://www.youngsan.ac.kr
- Địa chỉ: 20-2 Gilyong-ri, Baeksu-eup, Yeong-gwang, Jeollanam-do, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 61-350-6014
mail:
162Gyeongju University- Website: http://www.gju.ac.kr/
- Địa chỉ: North Gyeongsang Province Gyeongju 42-1 hyohyeondong Mountain Road
- Mã bưu điện: 780-712
- Điện thoại: +82 (54) 770-5114
- Email: Webmaster@gju.ac.kr
163Seoul Jangsin University- Website: http://www.seouljangsin.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi Province Gwangju 219-1 gyeongandong Street
- Mã bưu điện: 464-742
- Điện thoại: +82 (31) 799-9000
- Email:
164Shingyeong University
- Website: https://www.sgu.ac.kr/
- Địa chỉ: Gyeonggi Hwaseong namyangdong address 1485
- Mã bưu điện: 445-850
- Điện thoại: +82 (31) 396-9112
- Email:
165Youngsan University of Theological Studies- Website: http://www.youngsan.ac.kr/
- Địa chỉ: Jeollanam yeonggwang county baeksueup 20-2 gilyongri Street
- Mã bưu điện: 513-902
- Điện thoại: +82 (61) 350-6015
- Email: Ysshuniv@korea.kr

Đây là bảng danh sách cập nhật cả về thứ hạng các trường đại học ở Hàn Quốc cập nhật mới nhất.

Danh sách các trường đại học Công Lập ở Seoul

3 Tuyệt chiêu tìm việc làm thêm của du học sinh ở Hàn Quốc

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Required fields are marked *

  1. danh sach cac truong dai hoc o han quoc tren deu truyen du hoc sinh tu tuc dung khong?
    thu tuc va ho so sinh di du hoc tu tuc han quoc o cac truong do co kho khong ah? hien tai minh la nguoi quoc tich han quoc muon bao lanh anh trai va chi dau sang day du hoc theo kieu tu tuc thi thu tuc lam ho so xin hoc co de khong? o viet nam anh minh o mien nam. chan thanh cam on!