Tìm hiểu về Đại học thể thao Hàn Quốc | Korea National Sport University

Trường đại học thể thao Hàn Quốc là cái tên trường mọi người hay quen gọi. Tên chính xác là: Trường đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc (Tiếng Anh: Korea National Sport University – Tiếng Hàn: 한국대학스포츠협의회), viết tắt: KUSF.

I. Tổng quan về trường đại học Thể thao Hàn Quốc

Được thành lập vào năm 1976, Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong bối cảnh đô thị của thành phố Seoul (dân số hơn 5.000.000 người). Chính thức được công nhận và / hoặc được công nhận bởi Bộ Giáo dục, Hàn Quốc, Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc (KNSU) là một tổ chức giáo dục đại học đồng giáo dục. Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc (KNSU) cung cấp các khóa học và chương trình dẫn đến các bằng đại học được công nhận chính thức như bằng cử nhân trong một số lĩnh vực học tập.

  • Tên tiếng anh: Korea National Sport University
  • Tên tiếng hàn: 한국대학스포츠협의회
  • Địa chỉ trường: 1239 Yangjae-daero, Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul, Hàn Quốc
  • Thành lập: 30 tháng 12, 1976
  • Số lượng nhập học: 5.236 (kỳ 09/2018)
  • Web trường: www.knsu.ac.kr
Bản đồ đại học Quốc gia thể thao Hàn Quốc

Bản đồ đại học Quốc gia thể thao Hàn Quốc

II. Chương trình giáo dục

Các khóa học tại KNSU được phân loại thành các loại của các khóa học tự do nghệ thuật, khóa học chính, và các khóa học bắt buộc thông thường. các khóa học nghệ thuật tự do được phân thành nghệ thuật phổ biến tự do, nghệ thuật tự do cơ bản, nghệ thuật tự do lớn, và các khóa học bắt buộc. Trong khi đó, các khóa học lớn được các khóa học thoses yêu cầu cụ thể của khóa học bắt buộc lớn, và thường xuyên được lựa chọn của một người được phân loại vào những cho chuyên ngành kép, về giáo dục, và từ chuyên ngành khác.

Khuôn viên trường đại học thể thao Hàn Quốc

Khuôn viên trường đại học thể thao Hàn Quốc

Cấu trúc chương trình

Thể loại Các khóa học điều kiện tiên quyết
Nghệ thuật tự do
Liberal Arts chung Cần thiết ·         Hãy 8 tín chỉ
Liberal Arts Basic Không bắt buộc
Liberal Arts lớn Không bắt buộc
Không bắt buộc Không bắt buộc
Chính Cần thiết ·         Mang tất cả các lớp học cho chính
Không bắt buộc ·         Mang tất cả các lớp học điều kiện tiên quyết cho lớn
thường xuyên
bắt buộc
Không bắt buộc ·         Theo học các lớp về giáo dục

·         Theo học các lớp cho đôi chương trình lớn hay nhỏ

·         Theo học các lớp từ chuyên ngành khác

Chương trình Đào tạo chính

Khoa Giáo dục thể chất (1)

Kỳ hạn Khóa học Môn học Thời gian Tín chỉ chú ý
1 Term 2nd Term
1 lý thuyết chính Cần thiết Sport Triết học 3 3
thực tiễn chính Cần thiết Bể 1 2 1
thực tiễn chính Cần thiết Học tập và thực hành của một Sport 1 15 3
2 thực tiễn chính Cần thiết Thể dục dụng cụ 1 2 1
thực tiễn chính Cần thiết Track & Field 1 2 1
thực tiễn chính Cần thiết Học tập và thực hành của một Sport 2 15 3
thực tiễn chính Không bắt buộc trượt tuyết 2 1
Sư phạm Sư phạm Giới thiệu về Giáo dục 2 2
Toàn bộ 8 Đối tượng 43 7 8

Khoa Giáo dục thể chất (2)

Kỳ hạn Khóa học Môn học Thời gian Tín chỉ chú ý
1 Term 2nd Term
1 lý thuyết chính Cần thiết học tập động cơ và tâm lý học thể thao 3 3
lý thuyết chính Cần thiết Lịch sử của PE 3 3
thực tiễn chính Không bắt buộc Thể dục 2 2 1
thực tiễn chính Không bắt buộc Track & Field 2 2 1
thực tiễn chính Không bắt buộc Soccer
Golf
2 1
thực tiễn chính Cần thiết Học tập và thực hành một Sport 3 15 3
Sư phạm Sư phạm Tâm lý giáo dục 2 2
Sư phạm Sư phạm Hiểu người tàn tật 2 2
2 lý thuyết chính Không bắt buộc Giáo dục an toàn Thể thao 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Giải trí và Giải Trí 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Anatomy nhân 2 2
thực tiễn chính Không bắt buộc bóng chuyền
Handball
2 1
thực tiễn chính Không bắt buộc Swimming2 2 1
thực tiễn chính Không bắt buộc võ juđô 2 1
thực tiễn chính Không bắt buộc thực hành Traing thể dục 2 1
thực tiễn chính Cần thiết Học tập và thực hành một Sport 4 15 3
Sư phạm Sư phạm Triết học và Lịch sử Giáo dục 2 2
Toàn bộ 19 Đối tượng 62 16 15

Khoa Giáo dục thể chất (thứ 3)

Kỳ hạn Khóa học Môn học Thời gian Tín chỉ chú ý
1 Term 2nd Term
1 lý thuyết chính Không bắt buộc Thể hình vật lý cho người cao tuổi 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Chương trình thể thao 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Sư phạm thể dục thể thao 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Dinh dưỡng thể thao 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Sư phạm Khoa học Thể thao 2 2
lý thuyết chính Cần thiết Thể thao Xã hội học 3 3
lý thuyết chính Cần thiết Sinh lý học tập 3 3
thực tiễn chính Không bắt buộc Bóng rổ 2 1
thực tiễn chính Không bắt buộc Taekwondo 2 1
thực tiễn chính Không bắt buộc Thực tập phân tích video trong thể thao 2 1
thực tiễn chính Cần thiết Học tập và thực hành của một Sport 5 15 3
Sư phạm Sư phạm Chương trình giảng dạy giáo dục và đánh giá 2 2
Sư phạm Sư phạm Quản trị và Quản lý giáo dục 2 2
2 lý thuyết chính Cần thiết Biomechanics 3 3
lý thuyết chính Không bắt buộc Sức khỏe học đường 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Quản lý thể thao 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc phương pháp giảng dạy trong giáo dục thể chất 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Đo lường đối với Giáo dục thể chất 3 3
lý thuyết chính Không bắt buộc Phương pháp đào tạo 3 3
thực tiễn chính Không bắt buộc cầu lông
Tennis
2 1
thực tiễn chính Không bắt buộc Aerobics
Khiêu vũ thể thao
2 1
thực tiễn chính Cần thiết Học tập và thực hành của một Sport 6 15 3
Sư phạm Sư phạm Phương pháp giảng dạy và Công nghệ giáo dục 2 2
Sư phạm Sư phạm Giáo dục Xã hội học 2 2
Toàn bộ 26 Đối tượng 79 26 24

Khoa Giáo dục thể chất (4)

Kỳ hạn Khóa học Môn học Thời gian Tín chỉ chú ý
1 Term 2nd Term
1 lý thuyết chính Không bắt buộc Giáo dục thể chất 3 3
lý thuyết chính Không bắt buộc Quản trị Cơ sở thể dục thể thao 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Thể thao Y tế 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Hướng dẫn và thực hành trong Giáo dục thể chất 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Thống kê trong khoa học thể thao 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc huấn Luyện Thể thao 3 3
thực tiễn chính Không bắt buộc Massage Thể thao 2 1
thực tiễn chính Cần thiết Học tập và thực hành của một Sport 7 15 3
Sư phạm Sư phạm Tập quán của giáo dục 2 2
Sư phạm Sư phạm Thực tập giảng dạy 2 2
2 lý thuyết chính Không bắt buộc quản lý thể thao và quản lý 3 3
lý thuyết chính Không bắt buộc Loginc và Viết trong Eduaction vật lý 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Thể thao cho người cao tuổi 2 2
lý thuyết chính Không bắt buộc Giáo dục khiêu vũ
Giáo dục thể chất cho người khuyết tật
2 2
thực tiễn chính Không bắt buộc hình ảnh Đào tạo 2 1
thực tiễn chính Cần thiết Học tập và thực hành của một Sport 8 15 3
Sư phạm Sư phạm công tác giáo dục 2 2 hơn 60 giờ
Toàn bộ 18 Đối tượng 63 22 15

Trường nằm trong khu phố của Bangi-dong, Songpa-gu, Seoul và là trường đại học thể thao quốc gia duy nhất của Hàn Quốc. Trường đại học này nhằm mục đích giáo dục và nuôi dưỡng các vận động viên thể thao xuất sắc và huấn luyện viên thể thao chuyên ngành. Tất cả sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất và hướng dẫn thể thao được yêu cầu sống trong ký túc xá, và học phí và lệ phí tuyển sinh được miễn bởi chính phủ Hàn Quốc.

Với mục tiêu giáo dục “ TRUTH, SERVICE, CREATION “ trường đại học KNSU nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo thể thao của ngày mai- người sẽ thúc đẩy và nâng cao hoạt động thể chất lành mạnh cho xã hội, đất nước Hàn Quốc và cộng đồng thế giới. Sinh viên của Trường được chuẩn bị với cả lý thuyết và ứng dụng của các viện nghiên cứu có liên quan theo các nguyên tắc giáo dục quốc gia.

Khuân viên của trường vô cùng rộng rãi phù hợp với việc sinh hoạt, học tập cũng như rèn luyện của sinh viên .

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    • Chào Quân! Trung tâm đã nhận được yêu cầu tư vấn của em, cán bộ của trung tâm sẽ liên hệ với em sớm nhất để tư vấn cho em nhé. Cảm ơn em!

    • Chào Lượng! Em đi học ngành đó được em nhé. Trung tâm đã nhận được yêu cầu tư vấn của em, cán bộ của trung tâm sẽ liên hệ với em sớm nhất để tư vấn cho em nhé. Cảm ơn em!