Học Truyền Thông ở Hàn Quốc thì nên học trường nào ?

Ngành truyền thông, hay mọi người còn quen gọi là: “Truyền thông kỹ thuật số”  là một ngành học lớn, có nhiều chuyên ngành liên quan, và ngành này đang được các bạn trẻ đăng ký học nhiều ở Hàn Quốc. Vì kể từ năm 1990 tới nay ngành truyền thông của sứ Hàn đã đạt tới cấp độ cao của thế giới.

Nếu bạn có ý định sang Hàn học ngành truyền thông thì bạn hãy xem những trường có ngành truyền thông sau.  (*Trong bảng được xếp thứ hạng giảng dạy cao thấp, uy tín là từ trên xuống dưới).

Khu vực

Tên trường

Khoa/ngành học về Truyền thông

Seoul Soongui Women’s University Truyền thông kỹ thuật số
Seoul Korea Polytechnic University I (Seoul Campus) Nội dung Truyền thông
Seoul Chung-Ang University Khoa truyền thông
Incheon   Kyungin Women’s University Truyền thông thông minh
Incheon Korea Polytechnic II University (Incheon Campus) Truyền hình kỹ thuật số
Daejeon Daedeok University Nội dung Văn hóa
Gyeonggi Kyungmin University Hình ảnh Truyền hình Kỹ thuật số
Gyeonggi    Dongseoul University Truyền thông Phát thanh Kỹ thuật số
Gyeonggi  Dongseoul University Truyền thông Phát thanh
Gyeonggi Dong-A University of Broadcasting and Arts Nội dung Truyền thông Mới
Gyeonggi Seoul National University of the Arts Sáng tạo Truyền thông
Gyeonggi Shingu University Nội dung Truyền thông
Gyeonggi Shingu University Phòng Nội dung Truyền thông
Gyeonggi Shingu University Khoa CNTT Media
Gyeonggi Yeoju University Phòng Truyền thông Phát thanh
Gyeonggi Yeonsung University Thiết kế trực quan và truyền thông kỹ thuật số
Gyeonggi Chunggang University of Culture and Industry Phương tiện thông minh chính
Gangwon Gangneung Yeongdong University Quảng cáo Video Kỹ thuật số
Gangwon Korea Polytechnic III University Nội dung Truyền thông
Chungnam Baekseok Cultural University Khoa Truyền thông Thông minh
Chungnam Baekseok Cultural University Khoa truyền thông thông minh
Sejong   Korea University of Media Arts Truyền thông Phát thanh

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.