Bảng xếp hạng các trường đại học tại Hàn Quốc – Cập nhật

Xếp hạng – Xếp thứ hạng các trường đại học tại Hàn Quốc, được tổ chức JoongAng Daily thực hiện và cập nhật mới nhất. Dưới đây là thứ hạng tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc mới nhất 1 Seoul National University / 서울대학교 2 Korea Advanced Institute of Science & Technology […]

Xếp hạng – Xếp thứ hạng các trường đại học tại Hàn Quốc, được tổ chức JoongAng Daily thực hiện và cập nhật mới nhất.

Dưới đây là thứ hạng tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc mới nhất

1 Seoul National University / 서울대학교
2 Korea Advanced Institute of Science & Technology – KAIST
3 Yonsei University / 연세대학교
4 Korea University / 고려대학교
5 Hanyang University / 한양대학교
6 Pohang University of Science and Technology / 포항공과대학교
7 Sungkyunkwan University / 성균관대학교
8 Kyung Hee University / 경희대학교
9 Kyungpook National University (Kyungbook) / 경북대학교
10 Pusan National University (Miryang) / 부산대학교
11 Chung-Ang University / 중앙대학교
12 Ewha Womans University / 이화여자대학교
13 Konkuk University / 건국대학교
14 Kangwon National University (Samcheok National University) / 강원대학교
15 Inha University / 인하대학교
16 Ulsan National Institute of Science and Technology – UNIST
17 Ajou University / 아주대학교
18 Sogang University / 서강대학교
19 Gwangju Institute of Science & Technology / 광주과학기술원
20 University of Ulsan / 울산대학교
21 Chonnam National University (Yosu) / 전남대학교
22 Yeungnam University / 영남대학교
23 Sejong University / 세종대학교
24 Dongguk University / 동국대학교
25 University of Seoul / 서울시립대학교
26