Danh sách trường đại học Visa thẳng ở Busan

Cập nhật tất cả các trường đại học visa thẳng ở thành phố Busan Hàn Quốc mới nhất như phía dưới…


Do gần đây số lượng các bạn trẻ tìm hiểu đi du học Hàn Quốc quan tâm nhiều đến các trường đại học visa thẳng ở Busan Hàn Quốc. Nên hôm nay KOREA.NET.VN sẽ thống kê chi tiết các trường đại học visa thẳng ở Busan trong năm 2018 này như sau:

Danh sách tất cả các trường đại học visa thẳng ở Busan từ kỳ tháng 03/2018 đến kỳ 03/2019

trường đại học visa thẳng ở Busan

trường đại học visa thẳng ở Busan

1. Đại học Dong-eui – Dong-eui University – 동의대학교

Địa chỉ trường: 176 Eomgwang-ro, Gaya 3(sam)-dong, Busanjin-gu, Busan, South Korea
– Phone: +82 51-890-1114
– Số sinh viên: 18,568 (kỳ 03/2018)
– Ngày thành lập trường: 31/12/ 1976
– Web trường: https://dorm.deu.ac.kr/

2. Đại học Kyungsung – Kyungsung University – 경성 대학교

Địa chỉ trường: 309 Suyeong-ro, Daeyeon 3(sam)-dong, Nam-gu, Busan, South Korea
– Phone: +82 51-663-4114
– Số sinh viên: 14,683 (kỳ 03/2018)
– Ngày thành lập trường: 12/03/ 1955
– Web trường: https://cms1.ks.ac.kr/kor/Main.do

3. Đại học Kosin – Kosin university – 고신대 학교

Địa chỉ trường: South Korea, Busan, Yeongdo-gu, Wachi-ro, 194
– Phone: +82 51-990-2114
– Số sinh viên: 8,327 (kỳ 03/2018)
– Ngày thành lập trường: 20/10/ 1946
– Web trường: http://home.kosin.ac.kr/home/

4. Đại học Dongseo – Dongseo University – 동서 대학교

Địa chỉ trường: 47 Jurye-ro, Jurye 2(i)-dong, Sasang-gu, Busan, South Korea
– Hiệu trưởng: Chang, Jekuk
– Phone: +82 51-313-2001
– Web trường: http://www.dongseo.ac.kr/

 5. Đại học Silla – Silla University – 신라 대학교

Địa chỉ: South Korea, Busan, Sasang-gu, Baegyang-daero 700(chilbaek)be, 140

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.