Năm 2020 người Hàn có tiền án, tiền sự không được phép lấy vợ nước ngoài