Danh sách tất cả các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Hàn Quốc

Cập nhật danh sách các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Hàn Quốc

Để chọn trường đại học hoặc cao đẳng trong chuyến đi du học Hàn Quốc, các bạn không thể thiếu: Danh sách tất cả các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Hàn Quốc. Danh sách các trường này được cập nhật mới nhất.

STT

Tên trường

Tỉnh/TP

Ký túc

Học bổng

Giảng tiếng Anh

1 CHANGSHIN University Gyeongsangnam-do O O X
2 SOOKMYUNG WOMEN`S UNIVERSITY Seoul O O O
3 DOOWON TECHNICAL UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
4 DONG-EUI UNIVERSITY Busan O O X
5 UNIST Ulsan O O O
6 DAEGU HAANY UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O O
7 KIMPO UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
8 Gyeonggi College of Science and Technology Gyeonggi-do O O X
9 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Seoul O O O
10 CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY Jeollabuk-do O O O
11 SEMYUNG UNIVERSITY Chungcheongbuk-do O O O
12 KONYANG UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O O
13 GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY Gyeongsangnam-do O O X
14 SEOUL WOMEN’S UNIVERSITY Seoul O O X
15 Kookmin University Seoul O O O
16 SOGANG UNIVERSITY Seoul O O O
17 INCHEON NATIONAL UNIVERSITY Incheon O O X
18 SHINGU COLLEGE Gyeonggi-do O O X
19 DANKOOK UNIVERSITY Gyeonggi-do O O O
20 DAEGU UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES Chungcheongbuk-do O O O
21 BUCHEON UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
22 SUNMOON UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O O
23 SUNGSHIN UNIVERSITY Seoul O O X
24 Dongwon Istitute of Science and Technology Gyeongsangnam-do O O X
25 University of Brain Education Chungcheongnam-do X O X
26 YONG-IN UNIVERSITY Gyeonggi-do X O O
27 MYONGJI UNIVERSITY(Seoul, Yongin campus) Seoul O O X
28 CHOSUN UNIVERSITY Gwangju O O O
29 HONG-IK UNIVERSITY Seoul O O O
30 Torch Trinity Graduate University Seoul O O O
31 KYUNG HEE CYBER UNIVERSITY Seoul X O X
32 KEPCO International Nuclear Graduate School Ulsan O O O
33 UNIVERSITY OF SEOUL Seoul O O X
34 Soonchunhyang University Chungcheongnam-do O O X
35 KOREA UNIVERSITY OF MEDIA ARTS Chungcheongnam-do O O X
36 WONKWANG UNIVERSITY Jeollabuk-do O O X
37 HANSUNG UNIVERSITY Seoul O O X
38 Dankook University(cheonan campus) Chungcheongnam-do O O O
39 Korea Maritime and Ocean University Busan O O X
40 Kukje University of Arts
41 EWHA WOMANS UNIVERSITY Seoul O O O
42 DONGSEO UNIVERSITY Busan O O O
43 WONKWANG HEALTH SCIENCE UNIVERSITY Jeollabuk-do O O O
44 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU) Seoul O O O
45 CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY Gyeongsangnam-do O O O
46 GIMHAE COLLEGE Gyeongsangnam-do O X X
47 SEOUL SCHOOL OF INTEGRATED SCIENCES & TECHNOLOGIES Seoul X O O
48 CHUNCHEON NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Gangwon-do O X X
49 KYONGBUK SCIENCE COLLEGE Gyeongsangbuk-do X O X
50 YUHAN UNIVERSITY Gyeonggi-do X O X
51 SUSEONG COLLEGE Daegu O O X
52 KOREA NATIONAL COLLEGE OF WELFARE Gyeonggi-do X X X
53 Hosan University Gyeongsangbuk-do O O O
54 Gachon University Gyeonggi-do O O X
55 The Academy of Korean Studies Gyeonggi-do X X X
56 SunHak Universal Peace Graduate University Gyeonggi-do X X X
57 DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O O
58 THE UNIVERSITY OF SUWON Gyeonggi-do O O X
59 KYUNGNAM UNIVERSITY Gyeongsangnam-do O O X
60 DONG-A UNIVERSITY Busan O O X
61 YOUNGMOON GRADUATE SCHOOL OF COUNSELING PSYCHOLOGY Seoul X O X
62 PAI CHAI UNIVERSITY Daejeon O O X
63 Korea Polytechnic University Gyeonggi-do O O X
64 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA Seoul X X X
65 KOREA UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES Seoul X X X
66 KOREATECH Chungcheongnam-do O O X
67 JEJU INTERNATIONAL UNIVERSITY Jeju-do X X X
68 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY Daegu O O X
69 JEONBUK SCIENCE COLLEGE Jeollabuk-do O O X
70 YONSEI UNIVERSITY Seoul O O O
71 ANSAN UNIVERSITY Gyeonggi-do O X X
72 University Of Science & Technology Daejeon O O O
73 KEIMYUNG UNIVERSITY Daegu O O O
74 SILLA UNIVERSITY Busan O O O
75 Kumoh National Institute of Technology Gyeongsangbuk-do O O O
76 BUSAN WOMEN’S COLLEGE Busan O O X
77 UNIVERSITY OF ULSAN Ulsan O O O
78 SEOJEONG COLLEGE Gyeonggi-do X X X
79 AJOU UNIVERSITY Gyeonggi-do O O O
80 JEONJU UNIVERSITY Jeollabuk-do O O X
81 INTERNATIONAL UNIVERSITY OF KOREA Gyeongsangnam-do O O X
82 korea golf university Gangwon-do O O X
83 HONAM UNIVERSITY Gwangju O O X
84 Graduate School of Cancer Science and Policy Gyeonggi-do O O O
85 YOUNGSAN UNIVERSITY Gyeongsangnam-do O O X
86 CHEJU TOURISM COLLEGE Jeju-do X X O
87 YEUNGNAM COLLEGE OF SCIENCE&TECHNOLOGY Daegu X O X
88 SUNLIN COLLEGE Gyeongsangbuk-do O O X
89 KEIMYUNG COLLEGE Daegu X X X
90 HANYANG UNIVERSITY(CAMPUS) Gyeonggi-do X X X
91 HANSHIN UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
92 HANSEO UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O X
93 Korea Aerospace University Gyeonggi-do O O O
94 KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Chungcheongbuk-do O O X
95 CHEONGJU UNIVERSITY Chungcheongbuk-do O O O
96 JUNGWON UNIVERSITY Chungcheongbuk-do O O X
97 JOONGBU UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O X
98 INJE UNIVERSITY Gyeongsangnam-do O O X
99 ANDONG NATIONAL UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do X X X
100 DONGSHIN UNIVERSITY Jeollanam-do O O X
101 DAEGU UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O O
102 Gimcheon University Gyeongsangbuk-do O O O
103 FAR EAST UNIVERSITY Chungcheongbuk-do O O X
104 KUNSAN NATIONAL UNIVERSITY Jeollabuk-do O O X
105 KOSIN UNIVERSITY Busan O O X
106 KOREA UNIVERSITY(SEJONG CAMPUS) Gyeonggi-do X X X
107 KANGNAM UNIVERSITY Gyeonggi-do O O O
108 CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY Gangwon-do O O O
109 TLBU Graduate School of Law in Seoul Gyeonggi-do O O O
110 ASIA LIFE UNIVERSITY Daejeon O O X
111 HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY Gangwon-do O O X
112 JEONJU KIJEON COLLEGE Jeollabuk-do O O O
113 YEOJOO INSTITUTE OF TECHNOLOGY Gyeonggi-do X X X
114 BUSAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Busan O O X
115 KYUNGBUK COLLEGE Gyeongsangbuk-do O O X
116 MOKWON UNIVERSITY Daejeon O O O
117 TAEGU SCIENCE UNIVERSITY Daegu O O X
118 KWANGSHIN UNIVERSITY Gwangju X X X
119 GYEONGNAM NATIONAL UNIVERSITY Gyeongsangnam-do X X X
120 YEUNGJIN CYBER COLLEGE. Seoul X X X
121 SAHMYOOK HEALTH UNIVERSITY Seoul X X X
122 JEJU NATIONAL UNIVERSITY Jeju-do O O X
123 HALLYM UNIVERSITY Gangwon-do O O O
124 SUNGKYUL UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
125 KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF TRANSPORTATION Chungcheongbuk-do O O O
126 KOREA CHRISTIAN UNIVERSITY Seoul X X X
127 Ghent University Global Campus Incheon O O O
128 HANYOUNG THEOLOGICAL UNIVERSITY Seoul X X X
129 Shinhan University Gyeonggi-do X X X
130 Hapdong Theological Seminary Gyeonggi-do O O X
131 SUNG SAN HYO GRADUATE SCHOOL Incheon X X X
132 KUKJE THEOLOGICAL UNIVERSITY & SEMINARY Seoul O X X
133 AJOU MOTOR COLLEGE Chungcheongnam-do X X O
134 MYONGJI COLLEGE Seoul O O X
135 DONGJU COLLEGE Busan X X X
136 DAEJEON INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Daejeon O O O
137 KYUNGIN WOMENS COLLEGE Incheon O O X
138 HANBAT NATIONAL UNIVERSITY Daejeon X X X
139 HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
140 CHUNGWOON UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O X
141 EULJI UNIVERSITY(SEONGNAM) Gyeonggi-do O O X
142 EULJI UNIVERSITY Daejeon O O X
143 KYUNGDONG UNIVERSITY Gangwon-do O O X
144 SOONGSIL UNIVERSITY Seoul O O X
145 KOREA UNIVERSITY Seoul O O X
146 ANDONG SCIENCE COLLEGE Gyeongsangbuk-do O O X
147 GUMI UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O X
148 KYONGGI UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
149 CHUNG-ANG UNIVERSITY Seoul O O O
150 CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY Chungcheongbuk-do O O X
151 KYUNGSUNG UNIVERSITY Busan O O O
152 DONGGUK UNIVERSITY(Seoul) Seoul O O X
153 CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY(CNU) Daejeon O O X
154 INHA UNIVERSITY Incheon O O X
155 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) Gyeongsangbuk-do O O O
156 KONGJU NATIONAL UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O O
157 KWANGWOON UNIVERSITY Seoul O O X
158 HANYANG UNIVERSITY Seoul O O O
159 YEUNGJIN COLLEGE Daegu O O X
160 TONGMYONG UNIVERSITY Busan O O X
161 DUKSUNG WOMENS UNIVERSITY Seoul O O X
162 CHEJU HALLA UNIVERSITY Jeju-do O O X
163 BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES Busan O O O
164 DONGGUK UNIVERSITY(Gyeongju Campus) Gyeongsangbuk-do O O O
165 Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology Daegu O O O
166 GWANGJU HEALTH UNIVERSITY Gwangju O O X
167 SHINHAN UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
168 PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY Busan O O X
169 BAEKSEOK UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O X
170 PYONG TAEK UNIVERSITY Gyeonggi-do X X X
171 The State University of New York, Korea Incheon X O X
172 SONGHO COLLEGE Gangwon-do X X X
173 THE UNIVERSITY OF UTAH ASIA CAMPUS Incheon O O O
174 MUNKYUNG COLLEGE Gyeongsangbuk-do O O X
175 BEREA INTERNATIONAL THEOLOGICAL SEMINARY Seoul O X X
176 KOOKJE COLLEGE Gyeonggi-do O O O
177 GANGWON PROVINCIAL COLLEGE Gangwon-do X X X
178 KYUNG HEE UNIVERSITY Seoul O O O
179 HANYANG WOMEN`S UNIVERSITY Seoul O O X
180 KUNJANG UNIVERSITY COLLEGE Jeollabuk-do X X O
181 YOUNGDONG UNIVERSITY Chungcheongbuk-do O O X
182 INDUK UNIVERSITY Seoul O O X
183 KYUNG HEE UNIVERSITY, GLOBAL CAMPUS Gyeonggi-do X X O
184 HANDONG GLOBAL UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O O
185 KANGWON NATIONAL UNIVERSITY Gangwon-do O O O
186 GEORGE MASON UNIVERSITY KOREA Incheon X X X
187 WOOSUK UNIVERSITY Jeollabuk-do O O X
188 KYUNGIL UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O X
189 SEOUL INSTITUTE OF THE ARTS Gyeonggi-do O O X
190 CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY Gwangju O O O
191 SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY Jeollanam-do O O X
192 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY Seoul O O O
193 SEOKYEONG UNIVERSITY Seoul X X X
194 SANGMYUNG UNIVERSITY Seoul O O X
195 NAMSEOUL UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O X
196 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Seoul X X X
197 KDI School of Public Policy and Management Sejong-si O O O
198 YEONSUNG UNIVERSITY Gyeonggi-do O O O
199 DONG-A COLLEGE Jeollanam-do X X X
200 PUSAN NATIONAL UNIVERSITY Busan O O X
201 YEUNGNAM UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O O
202 GIST(Gwangju Institute of Science and Technology) Gwangju O O O
203 HANNAM UNIVERSITY Daejeon O O O
204 CATHOLIC UNIVERSITY OF PUSAN Busan O X X
205 HYEJEON COLLEGE Daejeon O O X
206 MOKPO NATIONAL UNIVERSITY Jeollanam-do O O X
207 SEOIL UNIVERSITY Seoul O X X
208 KKOTTONGNAE UNIVERSITY Chungcheongbuk-do O O X
209 DAEWON UNIVERSITY COLLEGE Chungcheongbuk-do O O X
210 YONSEI UNIVERSITY(WONJU) Gangwon-do O O O
211 SANGJI UNIVERSITY Gangwon-do O O X
212 HOSEO UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O X
213 Gangneung-Wonju National University Gangwon-do O O O
214 INHA TECHNICAL COLLEGE Incheon X O X
215 KONKUK UNIVERSITY Seoul O O O
216 DAEGU ARTS UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O X
217 DONGDUK WOMENS UNIVERSITY Seoul O O O
218 DAEJIN UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
219 DAEJEON UNIVERSITY Daejeon O O O
220 SEOUL CYBER UNIVERSITY Seoul X X X
221 GWANGJU UNIVERSITY Gwangju O O X
222 WOOSONG UNIVERSITY Daejeon O O O
223 KAIST Daejeon X O O
224 HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES Seoul O O O
225 Korea National University of Arts Seoul X X X
226 CHUNGKANG COLLEGE OF CULTURAL INDUSTRIES Gyeonggi-do O O X
227 Gyeongnam Provincial Geochang College Gyeongsangnam-do O O X
228 KOJE COLLEGE Gyeongsangnam-do O O X
229 THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA Gyeonggi-do O O O
230 DONGYANG MIRAE UNIVERSITY Seoul X X X
231 SANGMYUNG UNIVERSITY(CHEONAN CAMPUS) Chungcheongnam-do O O X
232 LUTHER UNIVERSITY Gyeonggi-do X X X
233 KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUS Chungcheongbuk-do O O X
234 Gachon University Global Campus Gyeonggi-do O O O
235 KOREA NAZARENE UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O O
236 SEOUL VENTURE UNIVERSITY Seoul X X X
237 CHODANG UNIVERSITY Jeollanam-do O O X
238 KYUNGWOON UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O X
239 HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES(GLOBALCAMPUS) Gyeonggi-do X X O
240 Korea Christian College Chungcheongbuk-do X X X
241 DAEGU CYBER UNIVERSITY Daegu X X X
242 SEOUL CHRISTIAN UNIVERSITY Seoul O O X
243 CHONGSHIN UNIVERSITY Seoul X X X
244 KONYANG CYBER UNIVERSITY Daejeon X X X
245 HANSEI UNIVERSITY Gyeonggi-do X X X
246 UIDUK UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O X
247 Chunnam Techno University Jeollanam-do O O X
248 HANBUK UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
249 UNIVERSITY OF NORTH KOREAN STUDIES Seoul O O O
250 SUWON WOMEN’S COLLEGE Gyeonggi-do X X X
251 HONG-IK UNIVERSITY(CAMPUS) Chungcheongnam-do X X X
252 KOREA POLYTECHNIC BIO CAMPUS Chungcheongnam-do X X X
253 KOREA POLYTECHNIC IKSAN CAMPUS Jeollabuk-do X X X
254 KOREA POLYTECHNIC SEOUL JUNGSU CAMPUS Seoul X X X
255 KOREA POLYTECHNIC BUSAN CAMPUS Busan X X X
256 KOREA POLYTECHNIC DEAGU CAMPUS Daegu X X X
257 KOREA POLYTECHNIC GUMI CAMPUS Gyeongsangbuk-do X X X
258 COLLEGE OF KOREA TEXTILE & FASHION POLYTECHNIC Daegu X X X
259 KOREA POLYTECHNICS VII CHANGWON CAMPUS Gyeongsangnam-do X X X
260 KOREA POLYTECHNICS VII ULSAN CAMPUS Ulsan X X X
261 KOREA POLYTECHNIC V GIMJE CAMPUS Jeollabuk-do X X X
262 KOREA POLYTECHNICS IV HONGSEONG CAMPUS Chungcheongnam-do X X X
263 KOREA POLYTECHNICS IV CHEONGJU CAMPUS Chungcheongbuk-do X X X
264 KOREA POLYTECHNICS IV ASAN CAMPUS Chungcheongnam-do X X X
265 KOREA POLYTECHNICS IV DEAJEON CAMPUS Daejeon X X X
266 KOREA POLYTECHNICS III CHUNCHEON CAMPUS Gangwon-do X X X
267 CHUNGNAM PROVINCIAL CHEONGYANG COLLEGE Chungcheongnam-do X X X
268 WOONGJI ACCOUNTING & TAX COLLEGE Gyeonggi-do X X X
269 SHINGYEONG UNIVERSITY Gyeonggi-do X X X
270 SEHAN UNIVESITY Jeollanam-do X X X
271 COLLEGE OF AGRICULTURE AND FISHERIES Gyeonggi-do X X X
272 KOREA POLYTECHNIC V GWANGJU CAMPUS Gwangju X X X
273 KOREA POLYTECHNICS III GANGNEUNG CAMPUS Gangwon-do X X X
274 Bible Baptist Theological Seminary Gyeonggi-do X X X
275 Korea Info. & Comm. Polytechnic College Gyeonggi-do X X X
276 SONGWON UNIVERSITY Gwangju O O X
277 WONJU NATIONAL COLLEGE Gangwon-do O X X
278 KYEYAK GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY Gyeonggi-do X X X
279 KWANG JU WOMENS UNIVERSITY Gwangju O O X
280 YONG-IN SONGDAM COLLEGE Gyeonggi-do O X X
281 SEOUL WOMENS COLLEGE OF NURSING Seoul X X X
282 CHUNG CHEONG UNIVERSITY Chungcheongbuk-do O O X
283 MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY Jeollanam-do O O X
284 SEOWON UNIVERSITY Chungcheongbuk-do O X X
285 DONGKANG COLLEGE Gwangju O O X
286 DONG-AH INSTITUTE OF MEDIA AND ARTS Gyeonggi-do O O X
287 KOREA NATIONAL COLLEGE OF REHABILITATION& WELFARE Gyeonggi-do X X X
288 DAEKYEUNG UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O X X
289 CATHOLIC SANGJI COLLEGE Gyeongsangbuk-do O O X
290 KANGWON TOURISM UNIVERSITY COLLEGE Gangwon-do O O X
291 SAEKYUNG COLLEGE Gangwon-do O O X
292 SUNGDUK C.UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O X
293 PAEKCHE INSTITUTE OF THE ARTS Jeollabuk-do X X X
294 BAEKSEOK CULTURE UNIVERSITY Chungcheongnam-do X X X
295 JEONNAM PROVINCIAL COLLEGE Jeollanam-do X X X
296 DAEGU TECHNICAL UNIVERSITY Daegu O O X
297 MOKPO SCIENCE COLLEGE Jeollanam-do X X X
298 DONGNAM HEALTH COLLEGE Gyeonggi-do X X X
299 DAEDUK COLLEGE Daejeon O O O
300 SUNCHEON FIRST UNIVERSITY Jeollanam-do O O X
301 KUNSAN COLLEGE OF NURSING Jeollabuk-do X X X
302 KWANGYANG HEALTH COLLEGE Jeollanam-do X X X
303 AGRICULTURAL COOPERATIVE COLLEGE Gyeonggi-do X X O
304 DONG-PUSAN COLLEGE Busan O O X
305 SONGGOK COLLEGE Gangwon-do O O X
306 BAEWHA WOMEN`S UNIVERSITY Seoul O O X
307 KYUNGMIN COLLEGE Gyeonggi-do X X X
308 SORABOL COLLEGE Gyeongsangbuk-do O O X
309 SUWON SCIENCE COLLEGE Gyeonggi-do O O X
310 TONGWON COLLEGE Gyeonggi-do X O X
311 ULSAN COLLEGE Ulsan X X X
312 SHINSUNG UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O X
313 DONG-EUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY Busan O X X
314 DAELIM UNIVERSITY COLLEGE Gyeonggi-do X X X
315 DAEGU HEALTH COLLEGE Daegu O O O
316 CHOSUN NURSING COLLEGE Gwangju X X X
317 CHOSUN COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY Gwangju O O X
318 CHRISTIAN COLLEGE OF NURSING Gwangju X X X
319 OSAN COLLEGE Gyeonggi-do X X X
320 POHANG COLLEGE Gyeongsangbuk-do O O X
321 KAYWON SCHOOL OF ART AND DESIGN Gyeonggi-do X X X
322 DAEJEON HEALTH SCIENCES COLLEGE Daejeon X X O
323 JANGAN COLLEGE Gyeonggi-do X X X
324 SEOUL INSTITUTE OF THE ARTS Gyeonggi-do X X X
325 DAEDONG COLLEGE Busan X O X
326 KYUNG NAM COLLEGE OF INFORMATION & TECHNOLOGY Busan O X X
327 DAEGU FUTURE COLLEGE Gyeongsangbuk-do O O X
328 KMCHEON SCIENCE COLLEGE Gyeongsangbuk-do X X X
329 JINJU HEALTH COLLEGE Gyeongsangnam-do O X X
330 VISION UNIVERSITY of JEONJU Jeollabuk-do O O X
331 SOONGEUI WOMENS COLLEGE Seoul X X X
332 BUSAN ARTS COLLEGE Busan X X X
333 KOGURYEO COLLEGE Jeollanam-do O X X
334 KOREA TOURISM COLLEGE Gyeonggi-do X X X
335 SANGJI YOUNGSEO COLLEGE Gangwon-do O O X
336 BUSAN GYEONGSANG COLLEGE Busan O X O
337 CHUNGBUK HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY Chungcheongbuk-do O O X
338 MASAN UNIVERSITY Gyeongsangnam-do O O X
339 DONGSEOUL COLLEGE Gyeonggi-do X X X
340 KYUNGBOK COLLEGE Gyeonggi-do X X X
341 CHEONGAM COLLEGE Jeollanam-do X X X
342 HONAM THEOLOGICAL UNIVERSITY & SEMINARY Gwangju O X X
343 DAEHAN THEOLOGICAL UNIVERSITY Gyeonggi-do X X X
344 HOWON UNIVERSITY Jeollabuk-do O O O
345 HYUPSUNG UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
346 HAPDONG THEOLOGICAL SEMINARY Gyeonggi-do X X X
347 HANZHONG UNIVERSITY Gangwon-do O O X
348 HANIL UNIVERSITY & PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINA Jeollabuk-do X X X
349 HAN YOUNG THEOLOGICAL UNIVERSITY Seoul X X X
350 Korean German Institute of Technology(KGIT) Seoul X X O
351 ANSUNG WOMENS POLYTECHNIC COLLEGE Gyeonggi-do X X X
352 Seoul Jungsu Campus of KOREA POLYTECHNICâ… Seoul X X X
353 KOREAN BIBLE UNIVERSITY Seoul O O X
354 Corea Welfare Cyber College Gyeongsangbuk-do X X X
355 KOREA NATIONAL OPEN UNIVERSITY Seoul X X X
356 Korea National University of Transportation Chungcheongbuk-do O O X
357 CAPITAL BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY Gyeonggi-do X X X
358 KOREA BAPTIST THEOLOGICAL UNIVERSITY Daejeon X O X
359 CHOONHAE COLLEGE Busan O X X
360 CHUGYE UNIVERSITY FOR THE ARTS_ Seoul X X X
361 CHEONGJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Chungcheongbuk-do O X X
362 CHEONGYANG COLLEGE Chungcheongnam-do X X X
363 YONAM COLLEGE OF AGRICULTURE Chungcheongnam-do X X X
364 CHANGWON COLLEGE Gyeongsangnam-do O X X
365 JOONG-ANG SUNGHA UNIVERSITY Seoul X X X
366 JEONGSUK UNIVERSITY Busan X X X
367 YOSU NATIONAL UNIVERSITY Jeollanam-do X X X
368 RED CROSS COLLEGE OF NURSING Seoul X X X
369 PRESBYTERIAN COLLEGE AND THEOLOGICAL SEMINARY Seoul O O X
370 KWANGSHIN UNIVERSITY_ Gwangju X X X
371 INCHEON CATHOLIC UNIVERSITY Incheon O O X
372 YEWON UNIVERSITY Jeollabuk-do O O X
373 MARGARET PRITCHARD UNIVERSITY Jeollabuk-do X X X
374 YOUNGSAN WONBUDDHIST UNIVERSITY_ Jeollanam-do O O X
375 YOUNGSAN UNIVERSITY Busan O O X
376 YOUNGNAM FOREIGN LANGUAGE COLLEGE Gyeongsangbuk-do O X X
377 YOUNGNAM UNIVERSITY THEOLOGICAL AND SEMINARY Gyeongsangbuk-do O O X
378 ASIAN CENTER FOR THEOLOGICAL STUDIES AND MISSION Gyeonggi-do O O X
379 SHINHEUNG COLLEGE Gyeonggi-do X X X
380 SEJONG CYBER UNIVERSITY Seoul X O X
381 SEJONG UNIVERSITY Seoul O O X
382 WORLD CYBER COLLEGE Gyeonggi-do X X X
383 SUNGHWA COLLEGE Jeollanam-do X X X
384 SOHAE COLLEGE Jeollabuk-do O O X
385 SEOUL UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES Seoul X X X
386 SEOUL THEOLOGICAL UNIVERSITY Gyeonggi-do X X O
387 SEOUL DIGITAL UNIVERSITY Seoul X X X
388 SEONAM UNIVERSITY Gyeonggi-do X X X
389 SAHMYOOK UNIVERSITY Seoul O O X
390 CYBER HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES Gyeongsangbuk-do X X X
391 PUSAN ARTS COLLEGE Busan X X X
392 BUSAN DIGITAL UNIVERSITY Busan X X X
393 MOKPO CATHOLIC UNIVERSITY Jeollanam-do X X X
394 DIGITAL SEOUL CULTURE ARTS UNIVERSITY Seoul X O O
395 DONG-U COLLEGE Gangwon-do O O X
396 DONGYANG UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O X
397 DONGBANG UNIVERSITY OF GRADUATE SCHOOL Seoul X X X
398 TONG MYONG COLLEGE Busan X X X
399 GEUMGANG UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O X
400 GLOBAL CYBER UNIVERSITY Chungcheongnam-do X X X
401 INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL OF ENGLISH Seoul X X X
402 NONE Gyeonggi-do O O X
403 GONGJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Chungcheongnam-do X X O
404 THE CYBER UNIVERSITY OF KOREA Seoul X X X
405 GYEONGIN NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Incheon O X X
406 GYEONGAN GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY Gyeongsangbuk-do X X X
407 KYEONGDO PROVINCIAL COLLEGE Gyeongsangbuk-do X X X
408 KYONGGI UNIVERSITY(CAMPUS) Seoul X X X
409 SAMCHEOK NATIONAL UNIVERSITY Gangwon-do O O X
410 Gangdong College Chungcheongbuk-do X X X
411 METHODIST THEOLOGICAL SEMINARY Seoul O O X
412 Seoyeong University Gwangju X X X
413 YOSU TECHNICAL COLLEGE Jeollanam-do X X X
414 KOREA SOONGSIL CYBER UNIVERSITY Seoul X X X
415 YAEIL SEMINARY GRADUATE SCHOOL Gyeonggi-do X O X
416 YOUNGSAN WONBUDDHIST UNIVERSITY Jeollanam-do X X X
417 CHONGJU NATIONAL COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY Chungcheongbuk-do X X X
418 COLLEGE OF MEDICINE, CHA UNIVERSITY Gyeonggi-do X X X
419 KOREA POLYTECHNICS Incheon X X X
420 HANSUNG THEOLOGICAL SEMINARY Chungcheongnam-do X X X
421 HANLYO UNIVERSITY Jeollanam-do X X X
422 HALLA UNIVERSITY Gangwon-do O O X
423 KoreaPolytechnicⅠSeoulKorea Campus Seoul X X X
424 KOREAN NATIONAL UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION Seoul X X X
425 KOREA NATIONAL RAILROAD COLLEGE Gyeonggi-do X X X
426 THE KOREAN NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURAL HERITAG Chungcheongnam-do X X X
427 KOREA COUNSELING GRADUATE UNIVERSITY Seoul X X X
428 TAMNA UNIVERSITY Jeju-do O X X
429 CALVIN UNIVERSITY Gyeonggi-do O O X
430 CHUGYE UNIVERSITY FOR THE ARTS Seoul X X X
431 CHINJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Gyeongsangnam-do O O X
432 CHUNG-ANG UNIVERSITY(ANSUNG) Gyeonggi-do X X O
433 CHONJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Jeollabuk-do X X X
434 WONBUDDHISM GRADUATE SCHOOL Jeollabuk-do X O X
435 WONKWANG DIGITAL UNIVERSITY Jeollabuk-do X X X
436 YONAM INSTITUTE OF DIGITAL TECHNOLOGY Gyeongsangnam-do O O O
437 ANYANG UNIVERSITY Gyeonggi-do X X X
438 SUWON CATHOLIC UNIVERSITY Gyeonggi-do X X X
439 SUNG-KONG-HOE UNIVERSITY Seoul X O X
440 SEOUL SPORTS GRADUATE UNIVERSITY Seoul X O X
441 SEOUL BIBLE GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY Seoul X X X
442 Seoul Social Welfare Graduate University Seoul X X X
443 SEONAM UNIVERSITY(CAMPUS) Jeollabuk-do X X X
444 SAHMYOOK COLLEGE Gyeonggi-do X X X
445 PUSAN NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Busan O X O
446 BYUKSUNG COLLEGE Jeollabuk-do X X X
447 HANYANG CYBER UNIVERSITY Seoul X X X
448 HANYEONG COLLEGE Jeollanam-do X X X
449 HANIL UNIVERSITY & PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINA Jeollabuk-do X X X
450 DONGHAE UNIVERSITY_ Gangwon-do X X X
451 DAEJEON THEOLOGICAL UNIVERSITY Daejeon O O O
452 TAEJON CATHOLIC UNIVERSITY Chungcheongnam-do O O X
453 DAESHIN UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O O X
454 DAEGU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Daegu O O O
455 NAMBU UNIVERSITY Gwangju O X X
456 KWANGJU NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION Gwangju X X X
457 KWANGJU CATHOLIC UNIVERSITY Jeollanam-do X X X
458 GYEONGJU UNIVERSITY Gyeongsangbuk-do O X X
459 KOREA INTERNATIONAL CULTURE UNIVERSITY OF GRADUATE Chungcheongnam-do X X X
460 Chungbuk Provincial College Chungcheongbuk-do X X X
461 NAMHAE COLLEGE Gyeongsangnam-do X X X
462 GANGWON PROVINCIAL UNIVERSITY Gangwon-do X X X
463 KOREA AVIATION POLYTECHNIC COLLEGE Gyeongsangnam-do X X X
464 JEI College Incheon X X X
465 WOOSONG INFORMATION COLLEGE Daejeon X X X
466 SHIN ANSAN UNIVERSITY Gyeonggi-do X X X
467 BUSAN JANGSIN UNIVERSITY Gyeongsangnam-do X X O
468 COLLEGE OF HEALTH SCIENCES, KOREA UNIVERSITY Seoul X X X
469 KYUNGWON COLLEGE Gyeonggi-do X X X
470 SEOUL JANGSIN UNIVERSITY AND THEOLOGICAL SEMINARY Gyeonggi-do O O O
471 GANGNEUNG YEONGDONG COLLEGE Gangwon-do O O X
472 GAEHYUK THEOLOGICAL UNIVERSITY Seoul X X X
473 INFORMATION AND COMMUNICATIONS GRADUATE SCHOOL Daejeon X X X
474 MYONGJI UNIVERSITY Gyeonggi-do O O O
475 INFORMATION AND COMMUNICATIONS UNIVERSITY Daejeon O O X

Danh sách các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Hàn Quốc này có thể thay đôi, nhưng sự thay đổi đó không đáng kể. Đây là danh sách chuẩn nhất được bộ giáo dục Hàn Quốc thông báo.

Tham khảo:

Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về trường nào trên đây thì hãy comment phía dưới hoặc hãy gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết về: Học phí, các chuyên ngành học, điều kiện nhập học.v.v…

* Hãy gọi hoặc nt Zalo các số sau để được tư vấn thêm về Du học Hàn

  CTY DU HỌC KNET – KOREA.NET.VN - KNET.EDU.VN

  + Địa chỉ Trụ sở công ty ở Hà Nội: Tầng 7 toà nhà BTN Green Group, 94 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN ( cách bến xe Mỹ Đình 700m)

  + Địa chỉ văn phòng Tp. HCM : số 1 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình (tòa nhà Sovilaco)

  + Địa chỉ văn phòng Cần Thơ : 40 đường B30 KDC 91b, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

  TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN BẮC - HÀ NỘI

  Phương Đông: 0904 888 512 (Zalo)

  Em Trang: 0976 694 081 (Zalo)

  Miss Ngọc: 0969 928 123 (Zalo)

  Huyền Trang: 0979 228 662 (Zalo)

  Mỹ Hạnh: 0356 668 828 (Zalo)

  Dương Ngoan: 0985 202 860 (Zalo)

  Mr Khoa: 0987 328 753 (Zalo)

  Mr Hải: 0934 563 885 (Zalo)

  Mr Đức: 0976 878 528 (Zalo)

  Mr Vinh: 0904 999 886 (Zalo)

  TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN NAM - TP. HCM

  Vũ Lộc: 0902 060 439 (Zalo)

  Quốc Hùng: 0918 905 193 (Zalo)

  Đan Mi: 0914 474 648 (Zalo)

  Vi Vi: 0362 892 032 (Zalo)

  TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN TÂY - CẦN THƠ

  Anh Vũ: 0933 873 797 (Zalo)

  korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. Em tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non ở Việt Nam, giờ muốn du học trường tiếng hoặc lên cao học thì trường nào ok vậy ạ.

   • Chào bạn Linh Mola,
    Hiện tại phổ biến ở Hàn quốc có các chương trình như:
    D4-1 – Hệ học tiếng
    D4-6 – Hệ học nghề
    D2-1 – Hệ Cao đẳng
    D2-2 – Hệ Đại học
    D2-3 – Hệ sau Đại học
    Tùy theo điều kiện tuyển sinh của từng trường thì yêu cầu chuẩn đối với học sinh khác nhau, Ví dụ như điểm số, số buổi nghỉ học, hạnh kiểm, độ tuổi, quê quán, công việc, nghề nghiệp, người bảo lãnh, tài sản…
    Nói chung là, Khi bạn chuẩn bị hồ sơ hoặc cung cấp những thông số cơ bản của bạn thì mới có những nhận định phù hợp được.

    Theo thống kê thì có khoảng hơn 80% học sinh VN sang HQ du học là đi theo diện D4-1
    Các hệ khác cần có thêm điều kiện, ví dụ như chứng chỉ tiếng hàn topik 2-3-4 hoặc chứng chỉ tiếng Anh, hoặc bằng ĐH…
    Nếu bạn chưa học tiếng thì bạn có thể bắt đầu bằng diện D4-1, sau đó chuyển đổi sang visa D2 nhé !
    Bạn có câu hỏi gì thêm thì gửi lại đây cho Adm nhé
    Thân Ái.

  2. Em tốt nghiệp người đại học bên nhật và muốn sang hàn vào trường tiếng và học tiếp thạc sĩ thì làm thế nào ạ ??

   • bạn chưa có topik thì về vn và làm đi du học tiếng hàn visa d4-1 như bình thường, khi sang hàn học tiếng đạt topik tối thiểu topik 3 thì chuyển lên học thạc sĩ

   • Chào bạn Ánh Ngọc.
    Về chuyên ngành Du lịch thì bạn có thể tìm hiểu, lựa chọn ở nhiều trường. Có thể kể ra một số cái tên tiêu biểu như Kyonggi, Sejong, hay Kyunghee nhé.
    CÒn về chuyên ngành Tiếp viên hàng không thì e có thể tham khảo trường Học viện Hàng Không hoặc đại học Hanseo
    Thông tin tuyển sinh e có thể liên hệ tới phòng tuyển sinh của Du học KNET hoặc qua số điện thoại hỗ trợ
    0904.999.886 – 0985.628.573 ( Gặp a Vinh, trưởng phòng tuyển sinh em nhé !)

  3. dạ,
   E đã tốt nghiệp 1 trường Đại học ở Việt Nam với chuyên ngành xây dựng, và giờ e muốn du học để lấy thêm 1 bằng đại học nữa với chuyên ngành Quản trị khách sạn và du lịch ở Hàn thì có được k ạ??/ Và nếu được thì e nên theo học ở trường nào ạ??? Cách xin học bổng du học của trường đó cũng như điều kiện, chi phí, thời gian hoàn thành khóa học ạ???

  4. Lành Thị Ánh Tuyết

   Em muốn đi du học nghề visa D4-6
   Va theo học trường cao đẳng ngành nấu ăn hoặc khách sạn. Cho em hỏi học ở trường nào? Với tổng tri phí đi, tiền học phí, thời gian học bao lâu, điều kiện nhập học ạ?
   Em cảm ơn ạ.