Sức chứa của Ký túc xá ở các trường đại học tại Seoul của Hàn Quốc

Bảng thống kê sức chứa của từng ký túc xá của các trường đại học ở Seoul Hàn Quốc

Muốn biết ký túc xá của trường đại học ở Seoul Hàn Quốc mà bạn thích chứa được bao nhiêu người và trường bạn có mấy khu ký túc thì hãy xem:

Tên trường (Tiếng Anh – Hàn)

Tên ký túc xá (Khu vực)

Sức chứa (người)

Tỷ lệ sinh viên ở (%)

Đại học Catholic – 가톨릭대 Gyeonggi Bucheon (cho người theo đạo) 1,076 13.9
Banpo-dong, Seoul (các ngành khác và điều dưỡng) 122 7.3
Methodist Theological University – 감리교신학대 Ký túc xá (Seoul) 300 20
Đại học Konkuk – 건국대 KU:L House 3,442 19.2
Đại học Kyung Hee – 경희대 Samcheon (Seoul) 382 1.5
Three flower garden (Seoul) 434 1.7
Happy dormitory (Seoul) 1,050 4.2
A rightist (Gyeonggi) 1,874 7.4
The second dormitory (Gyeonggi) 2,192 8.7
Korea University (Campus Anam) – 고려대(안암) Student Dong Freshman (Seoul) 2,751 10.3
Student Dong (Seoul)
Frontier tube Freshman (Seoul)
Frontier tube (Seoul)
CJ/Anam2/Globa lhouse (Anam)
Kwangwoon University – 광운대 Happiness (Public) Dormitory “Light Binder” (campus trụ sở) 977 12
Kookmin University – 국민대 In-school dormitory (chính) 1,020 (…)
Suburban Living Room (Gireum-dong) 299 (…)
Suburban Dormitory (Jeongneung) 242 (…)
Suburban Dormitory (cơ sở 2 Jeongneung) 196 (…)
Dongguk University – 동국대 Ký túc ở Seoul và Goyang (cách Seoul 30 km) 1,419 9
Duksung Women’s University – 덕성여대 Gaon I Building (Seoul) 351
Gaon II Building (Seoul) 191
Dongduk Women’s University – 동덕여대 Cotton tube 268 3.3
Myongji University – 명지대 Humanities Campus (Seoul) 858 12.6
Nature Campus (Yongin) 1,868 28.2
Sahmyook University – 삼육대학교 Zion tube (Seoul) 440 7.45
Salem Hall (Seoul) 464 7.86
Sogang University – 서강대 BA in Belarus (Seoul) 328 (…)
Gonzaga International Bachelor (Seoul) 952 (…)
Seokyeong University – 서경대 Seoul 384 5.8
Seoul National University of Education – 서울교대 Seorok-kan 1 (Seoul) 436 28.6
Seorok-kan 2 (Seoul) 454 29.8
Seoul National University of Science and Technology BA in Bulam (Seoul) 166 30
KB BA (Seoul) 282
Seongrim Bachelor (Seoul) 1,210
Yangmyong History (Seoul) 19
Seoultech Human Resources (Seoul) 28
Bachelor of Forestry (Seoul) 451
Nuri University (Seoul) 449
Seoul National University – 서울대 Gwanak Student Dormitory
(Gwanak campus)
5037 30.5
Opening Student Dormitory (Yeongeun campus) 574 3.5
Hanchun Student Dormitory (Yeongeun campus) 144 0.9
International Student House (Yeongeun campus) ** 42 (…)
Evergreen Student House (Pyeongchang campus)** 62 (…)
Seoul City University – 서울시립대 Dormitory (Seoul) 814 7
Seoul Women’s University – 서울여대 Shalom House and others (Seoul) 867 10.9
HanYoung University 서울한영대  Global Vision Center Dormitory (Seoul) 100 14
SungKongHoe University – 성공회대 Sungkonghoe Dormitory (Seoul) 129 66,2
Sungkyunkwan University – 성균관대 Myeongryun Campus (Seoul) 1,225 22.7
Yonsei Campus 3,880
Sungshin Women’s University – Seoul Seoul 325 15.77
Sejong University – 세종대 Các campus ở Seoul, Kyungin Area except 716 27
Sookmyung Women’s University – 숙명여대 Seoul 14,076 9,4
Soongsil University – 숭실대 Residence Hall and others (Seoul) 1,684 12
Yonsei University (Seoul) – 연세대(서울) Dormitory (Seoul Campus) And International Campus 8,596 29
Ewha Womans University – 이화여대 Seoul 3,456 20
Central band – 중앙대 Dormitory (Seoul) 2,599 12.8
Dormitory (Anseong) 1,944 30.3
Chongshin University – 총신대 Seoul 301 18.7
KC University – 케이씨대학 KC University (Seoul) 91 7.31
Korean Bible University ILLIP DISTRICT (Seoul) 186 17.9
Korea University – 한국외대 Globee Dorm Bachelor of International Studies (Seoul) 662 7.2
HUFS Dorm Foreign dormitory (Yongin) 1,932 24.6
Korea National Sport University – 한국체육대 Chunma Dormitory (Seoul) 240 9.42
Hanyang University – 한양대 Dormitory (Seoul) 1,046 (…)
Hongik University – 홍익대 1st Dormitory (Seoul) 414 (…)
2nd Dormitory (Seoul) 1,066 (…)
Duru Cancer (Sejong) 77 (…)
New Cancer Bachelor (Sejong) 1,370 (…)

Tham khảo thêm giá ký túc tại một số trường đại học ở Seoul Hàn Quốc:

Các trường ở trung tâm của Seoul có phí ký túc rất cao, vào khoảng 2.000.000 – 2.500.000 won/6 tháng (khoảng 40 – 50 triệu đồng/6 tháng)
Các trường ở vùng ven Seoul có phí ký túc khoảng 1.400.000 – 1.800.000 won/6 tháng (khoảng 28 – 36 triệu đồng/6 tháng)

Các trường cách Seoul từ 60 – 100 km có phí ký túc khoảng 1.200.000 won/ 6 tháng (khoảng 24 triệu/6 tháng)

Tham khảo thêm: Thuận lợi và khó khăn cho du học sinh Hàn khi ở ký túc

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.