Các trường Hàn có ngành Khách Sạn và Du Lịch tốt nhất

Thống kê các trường đại học ở Hàn Quốc có những ngành học liên quan về Du lịch và khách sạn đứng ở top đầu. Bảng dưới là thống kê xếp hạng các trường có các ngành học này theo thứ tự từ trên xuống.

Ngành Du lịch và khách sạn đang là lựa chọn tốt cho nhiều du học sinh Hàn

Bảng thứ hạng ngành học về du lịch, khách sạn ở các trường Hàn

khu vực

Tên trường đại học

Tên bộ phận / ngành học

Seoul Đại học Kyonggi (Cơ sở Seoul) Khoa Quản lý Khách sạn
Seoul Đại học Kyunghee (Trường chính-Cơ sở Seoul) Quản trị Kinh doanh Khách sạn
Seoul Đại học Kyonggi (Cơ sở Seoul) Khoa quản trị Du lịch và Khách sạn
Seoul Đại học Kyunghee Cyber Khoa Quản lý Nhà hàng Khách sạn
Seoul Đại học Sangmyung (Cơ sở Seoul) Khoa Quản lý Nhà hàng Khách sạn
Seoul Đại học văn hóa nghệ thuật Seoul Khoa Quản lý Nhà hàng Khách sạn
Seoul Đại học Sejong  Khoa Dịch vụ Ẩm thực Khách sạn & Quản lý Nhượng quyền Du lịch
Seoul Đại học Sejong Quản lý Du lịch Khách sạn và Dịch vụ Ăn uống
Seoul Đại học Kyonggi (Cơ sở Seoul) Quản lý dịch vụ ăn uống và du lịch khách sạn
Seoul Đại học Sejong Chuyên ngành Quản lý Khách sạn
Seoul Đại học Sejong Khoa Quản lý Du lịch Khách sạn và Dịch vụ Ăn uống
Seoul Đại học Sejong Kinh doanh nhà hàng khách sạn
Seoul Đại học Sejong Cyber Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch
Seoul Đại học Hansung Khoa Quản lý Nhà hàng Khách sạn
Seoul Đại học Hanyang Cyber Khoa Quản lý Nhà hàng Khách sạn
Seoul Đại học Hanyang Cyber Khoa Quản lý Ẩm thực và Dịch vụ Thực phẩm Khách sạn
Seoul Đại học Hanyang Cyber Khoa Du lịch Khách sạn và Quản lý Dịch vụ Ăn uống
Seoul Đại học Hanyang Cyber Khoa Du lịch và Quản lý Khách sạn
Busan Đại học Kyungsung Chuyên ngành Quản lý Du lịch Khách sạn
Busan Đại học Kyungsung Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch
Busan Đại học Kyungsung Khoa Quản lý Du lịch Khách sạn và Dịch vụ Ăn uống
Busan Đại học Tongmyong Khoa Quản lý Khách sạn
Busan Đại học Dongseo Chuyên ngành Quản lý Khách sạn
Busan Đại học Dongeui Chuyên ngành Quản lý Khách sạn và Hội nghị
Busan Đại học Dongeui Khoa Quản lý Du lịch Khách sạn và Dịch vụ Ăn uống
Busan Đại học Dongeui Khoa Quản lý Khách sạn và Hội nghị
Busan Đại học Youngsan Khoa Quản lý Khách sạn
Busan Đại học Youngsan Khoa Khách sạn và Du lịch
Busan Đại học Youngsan Chuyên ngành Quản lý Khách sạn
Daejeon Đại học Pai Chai Khoa Quản lý Khách sạn và Hội nghị
Daejeon Đại học Pai Chai Khoa Quản lý Dịch vụ Khách sạn & Giải trí
Daejeon Đại học Woosong Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch
Daejeon Đại học Woosong Quản lý Khách sạn Toàn cầu
Gwangju Đại học Gwangju Khoa Quản lý Khách sạn
Gwangju Đại học Gwangju Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch
Gwangju Đại học Honam Khoa Quản lý Khách sạn
Gyeonggi-do Đại học Suwon Khoa Khách sạn và Du lịch
Gangwon-do Đại học Catholic Kwandong Chuyên ngành Quản lý Khách sạn
Gangwon-do Đại học Catholic Kwandong Chuyên ngành Quản lý Dịch vụ Ẩm thực & Ẩm thực Khách sạn
Gangwon-do Đại học Catholic Kwandong Khoa Quản lý Ẩm thực và Dịch vụ Thực phẩm Khách sạn
Gangwon-do Đại học Catholic Kwandong Khoa Quản lý Khách sạn
Gangwon-do Đại học Kyungdong Khoa Quản lý Khách sạn Quốc tế
Gangwon-do Đại học Kyungdong Khoa Quản lý Khách sạn
Gangwon-do Đại học Sangji Sở Du lịch và Hội nghị Khách sạn
Chung-cheong bukdo Đại học Far East Chuyên ngành Quản lý Khách sạn
Chung-cheong bukdo Đại học Semyung Khoa Khách sạn và Du lịch
Chung-cheong bukdo Đại học Semyung Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch
Chung-cheong bukdo Đại học Semyung Khoa Quản lý Khách sạn
Chung-cheong bukdo Đại học Cheongju Khoa Du lịch và Quản lý Khách sạn
Chung-cheong bukdo Đại học Cheongju Khoa Quản lý Khách sạn
Chung-cheong bukdo Đại học Cheongju Chuyên ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn
Chungcheongnam-do Đại học Konyang Khoa Khách sạn và Du lịch
Chungcheongnam-do Đại học Nazarene  Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch
Chungcheongnam-do Đại học Namseoul Khoa Quản lý Khách sạn
Chungcheongnam-do Đại học Joongbu Khoa Quản lý Khách sạn
Chungcheongnam-do Đại học Chungwoon Khoa Quản lý Nhà hàng & Khách sạn
Chungcheongnam-do Đại học Chungwoon Khoa Quản lý Khách sạn
Jeollabuk làm Đại học Nghệ thuật Yewon (Cơ sở Imsil) Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch
Jeollabuk làm Đại học Nghệ thuật Yewon (Cơ sở Imsil) Khoa Quản lý Du lịch Khách sạn Toàn cầu
Jeollabuk làm Đại học Woosuk Khoa Khách sạn và Du lịch
Jeollabuk làm Đại học Jeonju Khoa Quản lý Khách sạn
Jeollabuk làm Đại học Jeonju Chuyên ngành Quản lý Khách sạn
Jeollabuk làm Đại học Howon Khoa Khách sạn và Du lịch
Jeollanam-do Đại học Dongshin Khoa Khách sạn và Du lịch
Jeollanam-do Đại học Dongshin Khoa Quản lý Khách sạn
Gyeongsangbuk-do Đại học Gyeongju  Khoa Quản lý Khách sạn
Gyeongsangbuk-do Đại học Gimcheon Khoa Quản lý Ẩm thực và Dịch vụ Thực phẩm Khách sạn
Gyeongsangbuk-do Đại học Công giáo Daegu (Cơ sở Hyosung) Chuyên ngành Quản lý Khách sạn
Gyeongsangbuk-do Đại học Công giáo Daegu (Cơ sở Hyosung) Khoa Quản lý Khách sạn
Gyeongsangbuk-do Đại học Công giáo Daegu (Cơ sở Hyosung) Khoa ẩm thực và quản lý dịch vụ ăn uống
Gyeongsangbuk-do Đại học Daegu (Cơ sở Gyeongsan) Khoa Khách sạn và Du lịch
Gyeongsangbuk-do Đại học Daegu Haany (Cơ sở Samsung) Khoa Khách sạn và Du lịch
Gyeongsangbuk-do Đại học Dongguk (Cơ sở Gyeongju) Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch
Gyeongsangbuk-do Đại học Dongguk (Cơ sở Gyeongju) Khoa Quản lý Du lịch Khách sạn và Dịch vụ Ăn uống
Gyeongsangbuk-do Đại học Dongguk (Cơ sở Gyeongju) Chuyên ngành Quản lý Hội nghị Khách sạn
Gyeongsangnam-do Đại học Kyungnam Chuyên ngành Quản lý Khách sạn
Gyeongsangnam-do Đại học Kyungnam Chuyên ngành Quản lý Hội nghị Khách sạn
Gyeongsangnam-do Đại học Changshin Khoa Khách sạn và Du lịch
Gyeongsangnam-do Đại học Quốc tế Hàn Quốc Khoa Khách sạn và Du lịch
Jeju Đại học Quốc tế Jeju Khoa Khách sạn và Du lịch
Jeju Đại học Quốc tế Jeju Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.