Các trường có ngành Quản Trị Kinh Doanh tốt nhất ở Hàn Quốc

Muốn tìm một trường đại học ở Hàn Quốc có chuyên ngành học về quản trị kinh doanh được đánh giá tốt, có thứ hạng cao thì hãy xem phần dưới.

Xếp hạng  Tên trường Trường thành viên / Khoa / Chuyên ngành học 
1 Đại học Quốc gia Seoul Trường Kinh doanh / 경영대학
2 Đại học Korea Trường Kinh doanh / 경영대학
3 Đại học Yonsei Quản trị Kinh doanh / 경영학과
4 Đại học Sungkyunkwan Khoa Quản trị Kinh doanh Toàn cầu / 글로벌경영학과
5 Đại học Sogang Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
6 Đại học Hanyang Quản lý Tài chính / 파이낸스경영
7 Đại học Sungkyunkwan Quản trị Kinh doanh / 경영학과
8 Đại học Chung-Ang Cao đẳng Kinh doanh và Kinh tế / 경영경제대학
9 Đại học Hanyang Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
10 Đại học Kyunghee Quản trị Kinh doanh / 경영학과
11 Đại học Ngoại ngữ Hankuk Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
12 Đại học Seoul Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
13 Đại học Konkuk Quản trị Kinh doanh / 경영학과
14 Đại học Dongguk Quản trị Kinh doanh / 경영학과
15 Đại học Hongik Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
16 Đại học Quốc gia Pusan Quản trị Kinh doanh / 경영학과
17 Đại học Nữ sinh Sookmyung Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
18 Đại học Soongsil Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
19 Đại học Quốc gia Kyungpook Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
20 Đại học Kookmin Khoa Quản trị Kinh doanh (Dữ liệu lớn) / 경영학부(빅데이터)
21 Đại học Kookmin Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
22 Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
23 Đại học Sejong Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
24 Đại học Ajou Quản trị Kinh doanh / 경영학과
25 Đại học Dankook Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
26 Đại học nữ Sungshin Quản trị Kinh doanh / 경영학과
27 Đại học Inha Quản trị Kinh doanh / 경영학과
28 Đại học Quốc gia Chonnam Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
29 Đại học Kwangwoon Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
30 Đại học Khoa học Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
31 Đại học Hanyang (Erica campus) Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
32 Đại học Gachon Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
33 Đại học Quốc gia Chungnam Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
34 Đại học Myongji Trường kinh doanh / 경영대학
35 Đại học Nữ sinh Dongduk Quản trị Kinh doanh / 경영학과
36 Đại học Nữ sinh Seoul Quản trị Kinh doanh / 경영학과
37 Đại học quốc gia Incheon Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
38 Đại học Sangmyung Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
39 Đại học Công giáo Hàn Quốc Quản trị Kinh doanh / 경영학과
40 Đại học Kyonggi Quản trị Kinh doanh Kế toán Thuế / 회계세무경영학과
41 Đại học Quốc gia Pukyong Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
42 Đại học Kyonggi Quản trị Kinh doanh / 경영학과
43 Đại học Sahmyook Quản trị Kinh doanh / 경영학과
44 Đại học Quốc gia Chungbuk Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
45 Đại học Yonsei (Future campus) Khoa Quản trị Kinh doanh / 경영학부
46 Đại học Quốc gia Chonbuk Quản trị Kinh doanh / 경영학과

 

Tham khảo thêm xếp hạng các năm trước:

Quản trị kinh doanh được chia ra thành nhiều chuyên ngành nhỏ và chuyên ngành liên quan khác như bảng sau:

Chuyên ngành học

Tên trường

Xếp hạng

Quản trị kinh doanh / 경영학부 Đại học Quốc gia Seoul 1
Đại học Kyung Hee 2
Catholic Kwangdong University 3
Đại học Quốc gia Gangneung Wonju 4
Đại học Kyonggi 5
Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 6
Đại học Kyungsung 7
Đại học Myongji [Cơ sở 2] 8
Đại học Quốc gia Kongju 9
Đại học Gwangju 10
Đại học Kumho 11
Đại học Nazarene 12
Đại học Namseoul 13
Đại học Daegu 14
Đại học Daejeon 15
Đại học Kyungnam 16
Đại học Quốc gia Kyungpook 17
Đại học Kwangwoon 18
Đại học Kookmin 19
Đại học Dankook 20
Quản trị Kinh doanh (Quản lý CNTT) / 경영학부 (IT경영전공) Đại học Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc 1
Quản trị Kinh doanh (Quản lý Công nghiệp) / 경영학부(산업경영전공) Đại học Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc 1
Quản lý du lịch / 관광경영학과 Đại học Kyonggi [Seoul Campus] 1
Đại học Quốc gia Gangneung Wonju 2
Đại học quốc gia Kangwon 3
Catholic Daegu University 4
Đại học Tongmyong 5
Đại học Dongshin 6
Đại học Dong-A 7
Đại học Soonchunhyang 8
Quản trị Kinh doanh EMU / EMU경영학부 Đại học Keimyung 1
Quản lý khách sạn / Hospitality경영학부 Đại học Kyonggi [Soeul Campus] 1
International University of Korea 2
Đại học Kyungdong 3
Đại học Quốc gia Gyeongju 4
Đại học Tongmyong 5
Đại học Kyung Hee 6
Quản lý du lịch khách sạn / 호텔관광경영학과 Đại học Semyung 1
Đại học Kyungsung 2
Quản lý thực phẩm du lịch khách sạn / 호텔관광외식경영학부 Đại học Sejong 1
Đại học Dong Eui 2
Khách sạn ăn uống tham quan nhượng quyền thương mại bộ phận quản trị kinh doanh / 호텔외식관광프랜차이즈경영학과 Đại học Sejong 1
Quản lý CNTT / IT경영학과 Đại học Kosin 1
Kinh doanh điện tử / e-비즈니스학과 Đại học Ajou 1
Thông tin quản lý / 경영정보학과 Đại học Kyungnam 1
Kinh doanh quốc tế / 국제경영학과 Đại học nữ sinh Dongduk 1
Đại học Dankook 2
Đại học quốc gia Chungbuk 3
Quản lý Du lịch Quốc tế / 국제관광경영학부 Đại học Silla 1
Thể thao và giải trí quốc tế / 국제스포츠레저학부 Đại học Ngoại ngữ Hankuk 1
Quản lý Y tế Quốc tế / 국제의료경영학과 Đại học Ngoại ngữ Hankuk 1
Quản lý Y tế / 의료경영학과 Đại học Gachon 1
International University of Korea 2
Đại học Kosin 3
Đại học Daegu Haany 4
Đại học Sangji 5
Kinh doanh toàn cầu / 글로벌경영학과 Đại học Dong-A 1
Đại học Konyang 2
Đại học Sun Moon 3
Đại học Sungkyunkwan 4
Đại học Anyang 5
Quản lý du lịch toàn cầu / 글로벌관광경영학과 Đại học Shinhan [Cơ sở 2] 1
Công nghiệp văn hóa toàn cầu / 글로벌문화산업학과 Đại học Soonchunhyang 1
Quản lý dịch vụ y tế toàn cầu / 글로벌의료서비스경영학과 Đại học Woosong 1
Thương mại toàn cầu / 글로벌통상경영학과 Đại học Shinhan [Cơ sở 2] 1
Quản lý khách sạn toàn cầu / 기업경영학부 Đại học Woosong 1
Quản lý công nghệ / 기술경영학과 Đại học Konkuk 1
Quản lý công nghệ số / 디지털기술경영전공 Đại học Hoseo 1
Giải trí & Resort / 레저&리조트학과 Đại học Kyungdong 1
Quản lý Doanh nghiệp nhỏ / 벤처중소기업학과 Đại học Soongsil 1
Quản lý dịch vụ / 서비스경영학과 Đại học nữ Gwangju 1
Quản lý thủy sản / 수산경영학과 Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 1
Quản lý dịch vụ thực phẩm / 외식서비스경영학전공 Đại học Kyungsung 1
Quản lý đường sắt / 철도경영학과 Đại học Dongyang 1
Đại học Woosong 1
Quản lý tài chính / 파이낸스경영학과 Đại học Hanyang [Hanyang Campus] 1
Quản lý hàng không / 항공경영학과 International University of Korea 1
Quản lý Dịch vụ Hàng không / 항공서비스경영학과 Đại học Quốc tế Jeju 1
Hàng không / 항공운항학과 Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc 1
Quản lý Du lịch và Khách sạn Hàng không / 항공호텔관광경영학과 Đại học Nazarene 1
Quản lý thủy sản biển / 해양수산경영학과 Đại học Quốc gia Pukyong 1
Quản lý vận chuyển / 해운경영학부 Đại học Hàng hải Hàn Quốc 1

Chú ý: Để biết trường đó có nhiều sinh viên học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hay các chuyên ngành liên quan thì các bạn hãy xem cột: Năng lực  tuyển sinh. Số lượng tuyển sinh càng nhiều thì chứng tỏ chuyên ngành đó của trường cũng được quan tâm nhiều => TỐT (mặc dù thứ hạng chuyên ngành đó so với trường khác không bằng).

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.