59 mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn có phiên âm được sử dụng nhiều nhất

Cập nhật mẫu câu hỏi giao tiếp tiếng Hàn (PV xin visa ở DSQ Hàn)

Gần đây học sinh đi trường thư mời (thường là trường top2) khi lên DSQ hay LSQ Hàn (ở HCM), sẽ được phát các mẫu câu hỏi để làm bài thi viết như sau (mẫu câu hỏi bài thi viết ở DSQ Hàn tại Hà Nội này 11/08/2022):

1. 자기소개 영어&한국어?

2. 58,291 십진수 쓰기?

3. 800:40

4. X 찾기?

5. X^2 찾기?

6. 무슨 학과를 선택했습니까?

7. 자기 고향 소개?

8. 10년 후에 자기의 모습, 하고 싶은 일?

9. 어디에 여행하고 싶으세요?

10. 한국 유학 목적?

Chú ý: Khi làm xong bài thi viết nhân viên DSQ và LSQ có thể sẽ hỏi bằng tiếng Hàn từ 1 – 10 câu, các câu hỏi này cũng chỉ là các câu hỏi “giao tiếp phổ thông”.

Bản dịch bì thi viết chính học sinh PV xong dịch ra chụp ảnh gửi về:

1 bài thi viết phỏng vấn xin visa ở Lãnh sự Quán Hàn tại tp. HCM

Đây là bài thi viết pv ở LSQ Hàn hôm 11/08/2022 (bản gốc)

.

HỌ VÀ TÊN:

한국어 연수(D-4-1) 인터뷰 보조 자료(A)

1. 한국어 학원의 이름이 무엇인가요?

(답)____________________________________

2. 다음 숫자를 한글로 써 보세요.

(답) 5,415⇒_____________________________

3. 수학 더하기 문제입니다. 사십칠 더하기 이십사는 얼마인가요?

(답)____________________________________

4. 오늘 아침에 무엇을 먹었습니까?

(답)____________________________________

5. 당신의 가족은 몇 명이 있습니까?

(답)____________________________________

6. 장래 희망이(Ước muốn tương lai) 무엇입니까?

(답)___________________________________

※ 다음 베트남어를 한국어로 바꿔 쓰세요.

7. Hôm này là sinh nhật của mẹ tôi.

(답)___________________________________

8. Nhiều người muốn đi du lịch Hàn Quốc vào mùa xuân.

(답)___________________________________

9. Vào mùa hè, thời tiết Việt Nam rất nóng.

(답)___________________________________

10. Hằng ngày, tôi đi học bằng xe buýt.

(답)___________________________________

※ 다음 한국어를 베트남어로 바꿔 쓰세요.

11. 저는 6개월 동안 한국어를 공부했습니다.

(답)___________________________________

12. 베트남은 12월부터 3월까지 날씨가 시원해요.

(답)________________________________________

Giới thiệu các mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng hiện nay

Giao tiếp tiếng Hàn tốt, sẽ giúp bạn tự tin và dễ thành công hơn. Nhất là hiện nay khi tiếng Hàn, đang là ngôn ngữ được giới trẻ Việt yêu thích và lựa chọn học tập. Sau đây, Knet sẽ gửi đến các bạn những mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn có phiên âm được sử dụng nhiều nhất

Học giao tiếp tiếng Hàn

Học giao tiếp tiếng Hàn

59 mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn

 • 1.안녕하새요! An yong ha se yo
  안녕하십니까! An yong ha sim ni kka

Cả 2 mẫu câu này đều có chung ý nghĩa là xin chào.

 • 2.즐겁게보내새요!

Chư ko un bo ne se yo: Chúc vui vẻ

 • 3.이름이 무엇이에요? 제이름은 … 에요.

I rưm mi mu ót si e yo: Tên bạn là gì? Tên tôi là…

 • 4.잘지냈어요? 저는 잘지내요.

Jal ji net so yo : Bạn có khỏe không? Cám ơn, tôi khỏe.

 • 5.만나서 반갑습니다.

Man na so ban gap sưm mi ta: Rất vui được làm quen

 • 6.몇살 이세요? 저는 … 살이에요.

Myet sa ri e yo? jo nưn … sa ri e yo: Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi … tuổi

 • 7.이름이 뭐예요?

i-rư-mi muơ-yê -yô?: Tên bạn là gì? 

 • 8.어디서 오셧어요?

ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ?  Bạn ở đâu đến? 

 • 9.생일죽아합니다

Seng il chu ka ham ni ta: Chúc mừng sinh nhật

 • 10.잘자요! Jal ja yo

안영히 주무새요! An young hi chu mu se yo

Cả 2 câu trên đều có nghĩa: Chúc ngủ ngon

 • 11.괜찬아요!

Khuen ja na yo: Không sao đâu

 • 12.고맙습니다.

Go map sưm ni ta: Xin cảm ơn

 • 13.한국어 조금 할 수있어요.

Hang ku ko jo gưm hal su it so yo: Tôi có thể nói tiếng Hàn 1 chút

 • 14.천천히 말슴해 주시겠어요?

Chon chon hi mal sư me ju si get so yo: Bạn có thể nói chậm một chút được không?

 • 15.안녕히게세요. 또봐요

An young hi ke se yo. tto boa yo

안녕히가세요. 또봐요

An young hi ka se yo. tto boa yo

Cả 2 câu này tuy đọc có phần khác nhẹ nhưng đều có chung ý nghĩa: Tạm biệt. Hẹn gặp lại

 • 16.모르겠어요

Mo rư get so yo: Tôi không biết

 • 17.미안합니다.

Mi an ham ni ta: Tôi xin lỗi

 • 18.알겠어요

Al get so yo: Tôi biết rồi

 • 19.지금 어디예요?

Chi-kưm ơ-ti-yê -yô ? Bây giờ bạn đang ở đâu?

 • 20.다시 말슴해 주시겠어요?

Ta si mal sư me ju si get so yo? Làm ơn nói lại lần nữa?

 • 21.무슨일이 있어요?

Mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô? Có chuyện gì vậy?

 • 22.누구예요?

Nu-cu-yê –yô? Ai đó

 • 23.집은 어디예요?

Chi-pưn ơ-ti-yê -yô? Nhà bạn ở đâu?

 • 24.그사람은 누구예요?

Cư-xa-ra-mưn nu-cu-yê -yô? Người đó là ai?

 • 25.미스김 있어요?

Mi-xư -kim ít-xơ-yô? Cô Kim có ở đây không?

 • 26.김선생님 여기 계세요?

Kim-xơn-xeng-nim yơ-gi -kyê -xê -yô ? Ông Kim có ở đây không?

 • 27.왜요?

Oe-yô? Tại sao?

 • 28.뭐예요?

Muơ-yê –yô? Cái gì vậy?

 • 29.이게 뭐예요?

i-kê muơ-yê –yô? Cái này là cái gì?

 • 30.어때요?

Ơ-te-yô? Sao rồi/ Thế nào rồi/Có được không? 

 • 31.뭘 하고 있어요?

Muơl ha-kô -ít-xơ-yô? Bạn đang làm gì vậy?

 • 32.언제 예요?

Ơn-chê -yê –yô? Khi nào/bao giờ? 

 • 33.얼마예요?

Ơl-ma-yê –yô? Bao nhiêu tiền?

 • 34.저게 뭐예요?

Chơ-kê muơ-yê –yô? Cái kia là gì?

 • 35.도와주세요

Do oa chu se yo: Hãy giúp tôi

 • 36. 가까운 은행이 어디 있는 지 아세요?

Sillyehamnida. Gakkaun eunhaeng-i eodi inneunji aseyo? Làm ơn cho tôi hỏi, Ngân hàng gần đây nhất ở đâu ?

 • 37.어디에서 댁시를 타요?

Eo di e seo tek si rul tha yo? Tôi có thể bắt taxi ở đâu?

 • 38.여기는 어디에요?

Yeo ki nưn eo di e yo? Cho hỏi đây là ở đâu vậy?

 • 39.이곳으로 가주세요

i kot su ro ka chu se yo: Hãy đưa tôi đến địa chỉ này

 • 40.버스정류장이 어디세요?

Beo su cheong ryu chang eo di se yo? Trạm xe buýt ở đâu vậy?

 • 41.여기서 세워주세요

Yeo ki seo se uo chu se yo: Làm ơn hãy dừng lại ở đây

 • 42.당신의 전화기를 빌릴수 있을까요?

Dang sin e cheon hoa ki rul bil li su ot sư kka yo? Tôi có thể mượn điện thoại của bạn một chút được không?

 • 43.신용카트 되나요?

Sin yeong kha thư due na yo? Bạn có mang theo thẻ tín dụng không?

 • 44.이거 얼마나예요?

i keo eol ma na ye yo? Cái này bao nhiêu tiền vậy?

 • 45.조금만 깎아주세요?

Cho gưm man kka kka chu se yo? Có thể giảm giá cho tôi một chút được không?

 • 46.이걸로 주세요

i kol lo chu se yo: Tôi sẽ lấy cái này

 • 47.입어봐도 되나요?

ipo boa do due na yo? Tôi có thể mặc thử được không?

 • 48.메뉴 좀 보여주세요?

Me nyu chom bo yeo chu se yo? Có thể cho tôi xem thực đơn được không?

 • 49.물 좀 주세요

Mul chom chu se yo: Cho tôi xin một chút nước

 • 50.추천해주실 만한거 있어요?

Chu chon he chu sil man han keo isso yo? Có thể giới thiệu cho tôi vài món được không?

 • 51.맵지안게 해주세요

Mep ji an ke he chu se yo: Đừng nấu quá cay nhé

 • 52.이것과 같은 걸로 주세요

i keot koa keol lo chu se yo: Làm ơn cho tôi món này

 • 53.계산서 주세요

Kye san seo chu se yo: Hãy thanh toán cho tôi

 • 54.영수증 주세요?

Yeong su chưng chu se yo? Cho tôi lấy hóa đơn được không?

 • 55.여권을 잃어 버렸어요

Yo kuon nưl i reo beo ryeot so yo: Tôi bị mất hộ chiếu

 • 56.길을 잃었어요

Kil ruwl i reo beo ryeot so yo: Tôi bị lạc đường

 • 57.지갑을 잃어 버렸어요

Chi gap pưl i reo beo ryeot so yo: Tôi bị mất ví tiền

 • 58.대사관이 어디에 있어요?

De sa quan ni eo di e it seo yo? Đại Sứ Quán ở đâu?

 • 59.가장 가까운 경찰서가 어디에요?

Ka chang ka kka un kyeong chal seo ga eo di e yo? Đồn cảnh sát gần nhất ở đâu?

* Để được tư vấn thêm về du học Hàn bạn hãy gọi các số sau hoặc add Zalo và nhắn tin

  CTY DU HỌC KNET – KOREA.NET.VN - KNET.EDU.VN

  + Địa chỉ Trụ sở công ty ở Hà Nội: Tầng 7 toà nhà BTN Green Group, 94 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN ( cách bến xe Mỹ Đình 700m)

  + Địa chỉ văn phòng Tp. HCM : số 1 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình (tòa nhà Sovilaco)

  + Địa chỉ văn phòng Cần Thơ : 40 đường B30 KDC 91b, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

  TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN BẮC - HÀ NỘI

  Phương Đông: 0904 888 512 (Zalo)

  Em Trang: 0976 694 081 (Zalo)

  Miss Ngọc: 0969 928 123 (Zalo)

  Huyền Trang: 0979 228 662 (Zalo)

  Mỹ Hạnh: 0356 668 828 (Zalo)

  Dương Ngoan: 0985 202 860 (Zalo)

  Mr Khoa: 0987 328 753 (Zalo)

  Mr Hải: 0934 563 885 (Zalo)

  Mr Đức: 0976 878 528 (Zalo)

  Mr Vinh: 0904 999 886 (Zalo)

  TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN NAM - TP. HCM

  Vũ Lộc: 0902 060 439 (Zalo)

  Quốc Hùng: 0918 905 193 (Zalo)

  Đan Mi: 0914 474 648 (Zalo)

  Vi Vi: 0362 892 032 (Zalo)

  TƯ VẤN KHU VỰC MIỀN TÂY - CẦN THƠ

  Anh Vũ: 0933 873 797 (Zalo)

  Lí do bạn nên học tiếng Hàn

  Người xưa có câu “Văn ôn võ luyện”, điều đó ám chỉ rằng: Tất cả mọi sự thành công đều phải chuyên tâm khổ luyện.

  Đối với những ai yêu thích tiếng Hàn nói chung và đang lựa chọn học tập ngôn ngữ này. Thì mới hiểu được, việc giao tiếp tiếng Hàn nó trở nên quan trọng như thế nào.

  Những mẫu câu giao tiếp đơn giản và hay sử dụng hàng ngày chính là nguồn động lực tích cực, tạo nhiều hứng thú nhất cho bạn cho những khởi đầu lộ trình học tiếng Hàn của bạn.

  Mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn có phiên âm được sử dụng nhiều nhất

  Nếu như bạn là tín đồ của những bộ phim Hàn Quốc. Không những thế, bạn còn đang là người theo đuổi học tập ngôn ngữ này. Thì chắc bạn sẽ thấy được, những mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn này rất quen thuộc. Đặc biệt, lại được sử dụng rất nhiều và còn lặp đi lặp lại trong ngày nữa.

  Trong giờ học của lớp học tiếng Hàn tại trung tâm đào tạo tiếng Knet

  Trong giờ học của lớp học tiếng Hàn tại trung tâm đào tạo tiếng Knet

  Mẹo học tiếng Hàn tại nhà hiệu quả nhất

  Với 59 mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn được sử dụng nhiều nhất mà chúng tôi vừa chia sẻ. Chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc giao tiếp tiếng Hàn với người bản xứ. Thế nhưng chỉ với 25 câu giao tiếp tiếng Hàn, 100 câu giao tiếp tiếng Hàn, hay 59 mẫu câu này thì là chưa đủ, nếu bạn muốn sử dụng tiếng Hàn thành thạo. Bạn cần phải học tiếng Hàn nhuần nhuyễn với mẹo học tiếng Hàn tại nhà hiệu quả nhất sau đây.

  Bảng chữ cái tiếng Hàn

  Cơ bản nhất khi bắt đầu học tiếng Hàn là phải thuộc bảng chữ cái tiếng Hàn. Tự học tiếng Hàn tại nhà, chúng ta có thể sử dụng bảng chữ cái La Mã để phát âm từ tiếng Hàn. Thế nhưng cách này không thực sự hiệu quả. Để mang đến hiệu quả tốt nhất khi học bảng chữ cái tiếng Hàn. Chúng ta cần ghi nhớ các âm thanh có liên quan đến chúng và những hình ảnh nhân vật gợi nhớ. Chúng ta nên dành thời gian viết một loạt các nguyên âm và phụ âm để tạo ra sự kết nối giữa nghe và nhìn. Đây là cách học tiếng Hàn (nguyên âm và phụ âm) hiệu quả. Tiếp theo là viết những từ đơn giản để việc học bảng chữ cái tiếng Hàn trở nên dễ dàng và thú vị hơn.

  Sử dụng những cuốn sách, cuốn truyện tiếng Hàn dành cho thiếu nhi

  Đây là một cách học tiếng Hàn hiệu quả được rất nhiều người áp dụng thành công. Bởi vì những cuốn sách dành cho thiếu nhi hoàn toàn chứa các từ ở mức độ cơ bản nhất. Không có những từ vựng khó nó và nội dung rất đơn giản dễ hiểu. Điều này sẽ giúp bạn có động lực để học tiếng Hàn nhiều hơn.

  Đọc văn bản tiếng Hàn

  Dù bạn đang học tiếng Hàn ở cấp độ nào thì mỗi ngày hãy dành ra 10 đến 15 phút để đọc toàn bộ các văn bản tiếng Hàn. Đọc những văn bản đơn giản nhất đến những văn bản khó hơn, phức tạp hơn. Bạn chỉ cần nắm được nội dung cơ bản nhất của văn bản thay vì cố gắng hiểu từng từ vựng trong văn bản đó. Việc thực hành này nếu được thực hiện thường xuyên và liên tục. Sẽ mang đến hiệu quả học tiếng Hàn tại nhà rất tốt cho bạn đấy.

  Các bài hát Karaoke tiếng Hàn trên YouTube

  Hãy sử dụng ảnh những bài hát karaoke tiếng Hàn trên YouTube có phụ đề đề và nhẫm theo lời bài hát. Đây là cách rất hiệu quả giúp bạn học tiếng Hàn nhanh chóng và hiệu quả.

  Ngoài ra, bạn còn có thể học tiếng Hàn giao tiếp theo chủ đề để nhanh chóng hòa nhập vào thế giới tiếng Hàn nhé. Chúc bạn nói được tiếng Hàn thành thạo trong thời gian sớm nhất. Và hoàn thành việc du học tại Hàn Quốc ốc một cách tốt nhất.

  Trên đây, là 59 mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn được sử dụng nhiều nhất. Hi vọng, với chia sẻ này sẽ giúp bạn tự tin và sẽ là nguồn lực thúc đẩy việc bạn hứng thú học tiếng Hàn hơn.

  Tham khảo thêm:

  korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.