18 trường Hàn Quốc bị ĐÓNG CỬA năm 2022 nếu không cải thiện được chất lượng

Bộ giáo dục Hàn Quốc đánh giá chất lượng các trường đại học, cao đẳng hàng năm và chỉ định các trường có điều kiện thấp (có khả năng sẽ bị đóng cửa – giải thể) và sẽ bị hạn chế hỗ trợ tài chính, đồng thời áp đặt các hạn chế đối với các dự án hỗ trợ tài chính của chính phủ, và hạn chế các khoản học bổng quốc gia cũng như các khoản vay cho sinh viên theo loại chỉ định.

Các trường kém có thể bị đóng cửa 2022

Các trường kém có thể bị đóng cửa 2022

Danh sách các trường yếu kém được chia ra thành loại I (hạn chế 50%) và II (hạn chế 100%), loại II có thể bị đóng cửa bất cứ thời điểm nào trong năm 2022 nếu không hoàn trả được 100% các tiêu chí của bộ giáo dục đưa ra. Loại một cũng có thể bị đóng cửa nếu không hoàn trả được 50% các tiêu chí còn thiếu, nhưng được tạo thêm cơ hội nếu cải thiện được tình hình.

Bản gốc: 18 trường có thể bị đóng cửa 2022 (bản dịch dưới)

Bản dịch: 18 trường có thể bị đóng cửa 2022

Hệ Phân loại (phạm vi giới hạn) Tên trường
Đại học Tổng hợp (9 trường) Hạn mức 50% khi hoàn trả chung (2 trường) Seoul Christian University, Yewon Arts University
Hạn mức hoàn trả 100% sau khi làm việc
(7 trường học)
Gyeongju University, Geumgang University, Daegu Arts University, Shinyeong University, Jeju International University, International University Of Korea, Hallyo University
Cao đẳng cơ sở (9 trường) Hạn mức 50% khi hoàn trả chung (2 trường) Doowon Technology University, Busan Institute of Science and Technology (BIST), Sorabol College
Hạn mức hoàn trả 100% sau khi làm việc
(7 trường học)
Kangwon Tourism College, Koguryeo College, Gwangyang Health Sciences University, Daeduk University, Youngnam Foreign Language College, Woongji Accounting & Tax College

Chú ý đặc biệt

Danh sách 18 trường này được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố vào ngày 20 tháng 5 năm 2021, và tới đầu tháng 3/2022 bộ giáo dục sẽ kiểm tra lại. Trường nào không đủ tiêu chuẩn sẽ bắt buộc bị đóng cửa, trường nào cải thiện được trên 50% chỉ tiêu sẽ được tiếp tục hoạt động.

Các chỉ tiêu chính bộ giáo dục Hàn đánh giá cao là: Tổng số lượng sinh viên kỳ đầu tuyển sinh hằng năm, tài chính của trường có ổn định không, có bị nợ lương nhân viên không, tỉ lệ giảng viên/sinh viên, tỉ lệ có việc làm sau khi ra trường năm đầu tiên….

Trước khi trường đóng cửa 6 tháng nhà trường sẽ phải báo trước cho sinh viên cũng như du học sinh quốc tế để làm thủ tục chuyển trường hoặc nghỉ.

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.