{New} Các ngành học không được chuyển visa E7(ở lại Hàn làm lâu dài)

Mới đây bộ tư pháp Hàn Quốc vừa công bố 85 ngành nghề (ngành học cũng là ngành nghề) dành cho nguồn nhân lực nước ngoài được phép chuyển đổi sang VISA E7 nếu đủ điều kiện (năm 2017 có 84 ngành nghề). Nghĩa là các ngành nghề khác không nằm trong 85 ngành nghề công việc này thì không được chuyển sang visa E7. Vậy nên những du học sinh học các ngành không phải 85 ngành này thì không được ưu tiên chuyển sang visa E7. Ví dụ các ngành học không được chuyển sang visa E7 là: chuyên ngành làm đẹp, chăm sóc da…( 피푸과 공부하지말고).

Vậy các bạn hãy xem 85 ngành nghề được chuyển sang visa E7 – Bản dịch (Bản gốc của bộ tư pháp Hàn công bố phía dưới). Còn các ngành không có trong 85 ngành nghề này thì không được chuyển sang visa E7 (có trường hợp vẫn chuyển được nhưng rất rất khó khăn).

Phân loại Nghề nghiệp ( Mã phân loại nghề nghiệp tiêu chuẩn Hàn Quốc ) Ghi chú
Lực lượng lao động chuyên nghiệp (67 công việc ) Giáo sư cao cấp về nhóm lợi ích kinh tế (S110) Quản lý (15 công việc)
Giám đốc điều hành cấp cao (1120)
Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh (1212 – trước đây 1202)
Giám đốc Giáo dục (1312)
Giám đốc tài chính và bảo hiểm (1320)
Quản lý văn hóa , nghệ thuật , thiết kế và video (1340)
Giám đốc Thông tin và Truyền thông (1350)
Quản lý dịch vụ chuyên nghiệp khác (1390)
Xây dựng & Khai thác liên quan quản lý (1411)
Giám đốc sản xuất sản phẩm (1413)
Quản lý nông nghiệp , thủy sản (14901)
Quản lý bán hàng và bán hàng (1511)
Quản lý giao thông vận tải (1512)
Nhà trọ , du lịch , giải trí và quản lý thể thao (1521)
Quản lý dịch vụ thực phẩm (1522)
Chuyên gia Khoa học về Đời sống (2111) Các chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân lực có liên quan (52 công việc)
Chuyên gia Khoa học Tự nhiên (2112)
Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội (2122)
Kỹ thuật viên phần cứng máy tính (2211)
Kỹ thuật viên viễn thông kỹ thuật (2212)
Thiết kế và phân tích hệ thống máy tính (2221)
Nhà phát triển phần mềm hệ thống (2222)
Nhà phát triển phần mềm ứng dụng (2223)
Web Developer (2224 – trước đây 2228)
Dữ liệu chuyên gia (2231 – trước đây 2224)
phát triển hệ thống mạng (2232 – trước đây 2225)
các chuyên gia an ninh thông tin (2233 – trước đây 2226)
Kiến trúc sư (2311)
Kỹ thuật viên kiến ​​trúc kỹ thuật (2312 – mới thành lập )
các chuyên gia xây dựng dân dụng (2313 – trước đây 2312)
kỹ thuật viên Cảnh (2314 – trước đây 2313)
các chuyên gia thành phố và giao thông (2315 – trước đây 2314)
Kỹ sư hóa học (2321)
Kỹ thuật viên kim loại và vật liệu (2331)
kỹ thuật viên kỹ thuật điện (2341 – trước đây 2351)
Điện tử Kỹ thuật viên (2342 – trước đây 2352)
kỹ thuật viên cơ khí chế tạo (2351 – trước đây 2353)
kỹ thuật viên kỹ thuật nhà máy (23512 – trước đây 23532)
Chuyên gia Robotics (2352)
Chuyên gia về ô tô , đóng tàu , máy bay và kỹ thuật xe đường sắt (S2353)
Quản lý rủi ro và an toàn công nghiệp (2364)
kỹ thuật viên kỹ thuật môi trường (2371 – trước đây 2341)
Khí , Năng lượng Kỹ thuật viên (2372 – trước đây 9233)
Kỹ sư dệt (2392)
Drawer (2395 – trước đây 2396)
Y tá (2430)
Giảng viên Đại học (2512)
Giảng viên Kỹ thuật Cao đẳng ở nước ngoài (2543)
các chuyên gia giáo dục (2391 – trước đây 25919)
Giáo viên của các trường học nước ngoài , các cơ sở giáo dục nước ngoài , các trường quốc tế , các trường năng khiếu và tài năng (2599)
Chuyên gia pháp lý (261)
Các chuyên gia chính phủ và hành chính công (2620)
Nhân viên đại lý đặc biệt (S2620)
Chuyên gia quản lý và chẩn đoán (2715)
Chuyên gia tài chính và bảo hiểm (272)
Chuyên gia lập kế hoạch sản phẩm (2731)
Nhà phát triển sản phẩm du lịch (2732)
Quảng cáo và PR (2733)
Chuyên gia nghiên cứu (2734)
Kế hoạch sự kiện (2735)
Nhân viên bán hàng ở nước ngoài (2742)
Phòng Kinh doanh kỹ thuật (2743)
Chuyên gia quản lý kỹ thuật (S2743)
Dịch , thông dịch viên (2814 – trước đây 2812)
Phát thanh viên (28331)
Nhà thiết kế (285)
Nhà thiết kế video liên quan (S2855)
 Lực lượng lao động bán chuyên nghiệp (9 nghề ) Cửa hàng miễn thuế hoặc nhân viên bán hàng tại Thành phố giáo dục tiếng Anh Jeju (31215) Văn phòng:, nhân viên văn phòng (5 công việc )
Thư ký vận chuyển hàng không (31264)
Nhân viên tiếp tân khách sạn (3922)
Điều phối viên y tế (S3922)
Thư ký chăm sóc khách hàng (3990) – Ngành nghề mới được thêm
Công nhân dịch vụ vận tải (431) Dịch vụ: Nhân viên, công nhân (4 công việc )
Hướng dẫn thông dịch viên du lịch (43213)
Đại lý sòng bạc (43291)
Đầu bếp và nấu ăn (441)
Lực lượng lao động có tay nghề cao (9 nghề ) Tính năng thủy sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi có tay nghề cao (S610 – trước đây 610) Lao động nông lâm ngư nghiệp (3 công việc )
Động vật giống (61395)
Nghề trồng dưa leo biển (63019)
Xưởng giết mổ Halal (7103) Người có tay nghề cao và lao động có liên quan (6 công việc)
Chế tạo và điều chỉnh thiết bị (7303)
ngành công nghiệp rễ lành nghề chức năng bóng (S740 – trước đây 740)
nhà sản xuất nói chung và công ty xây dựng thợ lành nghề (S700  – trước đây 700)
Thợ hàn đóng tàu (7430)
Bảo trì máy bay (7521)

Bản dịch phía trên có thể sai sót. Chú ý: Mã ngành trong (….) là chính xác, khi học ngành naò sẽ có mã ngành như vậy.

Hãy xem thêm bản GỐC do Bộ tư pháp Hàn công bố cho chính xác:

특정활동(E-7) 비자 직종 현황(신설직종 포함 85)

구분 직종(한국표준직업분류표상 코드) 비고
가. 전문인력 (67개 직종) 경제이익단체 고위임원(S110) 관리자 (15개 직종)
기업 고위임원(1120)
경영지원 관리자(1212 구(舊)1202)
교육 관리자(1312)
보험 및 금융관리자(1320)
문화·예술·디자인 및 영상관련 관리자(1340)
정보통신관련 관리자(1350)
기타 전문서비스 관리자(1390)
건설 및 광업 관련 관리자(1411)
제품 생산관련 관리자(1413)
농림·어업관련 관리자(14901)
영업 및 판매 관련 관리자(1511)
운송관련 관리자(1512)
숙박·여행·오락 및 스포츠 관련 관리자(1521)
음식서비스관련 관리자(1522)
생명과학 전문가(2111) 전문가 및 관련 종사자 (52개 직종)
자연과학 전문가(2112)
사회과학 연구원(2122)
컴퓨터 하드웨어 기술자(2211)
통신공학 기술자(2212)
컴퓨터시스템 설계 및 분석가(2221)
시스템 소프트웨어 개발자(2222)
응용 소프트웨어 개발자(2223)
웹 개발자(2224 구(舊)2228)
데이터 전문가(2231 구(舊)2224)
네트워크시스템 개발자(2232 구(舊)2225)
정보 보안 전문가(2233 구(舊)2226)
건축가(2311)
건축공학 기술자(2312-신설)
토목공학 전문가(2313 구(舊)2312)
조경 기술자(2314 구(舊)2313)
도시 및 교통관련 전문가(2315 구(舊)2314)
화학공학 기술자(2321)
금속·재료 공학 기술자(2331)
전기공학 기술자(2341 구(舊)2351)
전자공학 기술자(2342 구(舊)2352)
기계공학 기술자(2351 구(舊)2353)
플랜트공학 기술자(23512 구(舊)23532)
로봇공학 전문가 (2352)
자동차·조선·비행기·철도차량공학 전문가(S2353)
산업안전 및 위험관리자(2364)
환경공학 기술자(2371 구(舊)2341)
가스·에너지 기술자(2372 구(舊)9233)
섬유공학 기술자(2392)
제도사(2395 구(舊)2396)
간호사(2430)
대학 강사(2512)
해외기술전문학교 기술강사(2543)
교육관련 전문가(2391 구(舊)25919)
외국인학교·외국교육기관·국제학교·영재학교 등의 교사(2599)
법률 전문가(261)
정부 및 공공 행정 전문가(2620)
특수기관 행정요원(S2620)
경영 및 진단 전문가(2715)
금융 및 보험 전문가(272)
상품기획 전문가(2731)
여행상품 개발자(2732)
광고 및 홍보 전문가(2733)
조사 전문가(2734)
행사 기획자(2735)
해외 영업원(2742)
기술 영업원(2743)
기술경영 전문가(S2743)
번역가·통역가(2814 구(舊)2812)
아나운서(28331)
디자이너(285)
영상관련 디자이너(S2855)
나. 준전문인력 (9개 직종) 면세점 또는 제주영어교육도시 내 판매 사무원(31215) 사무종사자 (5개 직종)
항공운송 사무원(31264)
호텔 접수 사무원(3922)
의료 코디네이터(S3922)
고객상담 사무원 (3990)
운송 서비스 종사자(431) 서비스종사자 (4개 직종)
관광 통역 안내원(43213)
카지노 딜러(43291)
주방장 및 조리사(441)
다. 숙련기능인력 (9개 직종) 농축산어업 숙련기능인(S610 구(舊)610) 농림축산어업종사자 (3개 직종)
동물 사육사(61395)
해삼양식 기술자(63019)
할랄 도축원(7103) 기능원 및 관련 기능 종사자 (6개 직종)
악기제조 및 조율사(7303)
뿌리산업체 숙련기능공(S740 구(舊)740)
일반 제조업체 및 건설업체 숙련기능공(S700 구(舊)700)
조선용접공(7430)
항공기 정비원(7521)

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.