Các trường Hàn có khuôn viên rộng lớn và bé nhỏ nhất

Thống kê diện tích khuôn viên các trường đại học của bộ giáo dục Hàn Quốc cho chúng ta biết: ở Hàn Quốc trường nào có diện tích khuôn viên bao nhiêu m2. Chú ý: Có trường có nhiều campus, có khi campus ở Seoul thì rất nhỏ bé và không đẹp, nhưng campus ở khu vực khác lại rất rộng lớn và đẹp. Chi tiết xem phí dưới.

Bảng thống kê diện tích khuôn viên các trường Hàn

Nhìn vào bảng diện tích khuôn viên các trường Hàn dưới thì bạn sẽ biết được trường nào có diện tích khuôn viên lớn nhất, trường nào bé nhỏ nhất, và cụ thể trường bạn sang học có lớn hay không…

이름 (Tên trường tiếng Hàn – Anh)

부지(m²)

Vị trí

서울기독대학교 Seoul Christian University 7,940 Eunpyeong, Seoul
대전신학대학교 Daejeon Theological University 15,108 Daedeok, Daejeon
순복음총회신학교 Full Gospel Conference Seminary 16,508 Jecheon, Chungbuk
예수대학교 Jesus University 18,568 Jeonju, Jeonbuk
한국성서대학교 Korea Bible University 18,619 Seoul Nowon
서울한영대학교 Seoul Hanyoung University 18,899 Seoul Guro
목포가톨릭대학교 Mokpo Catholic University 21,601 Mokpo, Jeonnam
감리교신학대학교 Methodist Theological University 24,329 Seoul Seodaemun
추계예술대학교 Chugye University of Arts 32,715 Seoul Seodaemun
칼빈대학교 Calvin University 34,315 Yongin, Gyeonggi-do
성공회대학교 Sungkonghoe University 39,431 Seoul Guro
광신대학교 Kwangshin University 40,611 Gwangju Buk-gu
대신대학교 Daishin University 45,018 Gyeongsan, Gyeongbuk
호남신학대학교 Honam Theological University 47,017 Gwangju Nam-gu
충북도립대학교 Chungbuk Provincial University 48,019 Okcheon, Chungbuk
한성대학교 Hansung University 48,746 Seongbuk, Seoul
서경대학교 Seokyeong University 53,615 Seongbuk, Seoul
동덕여자대학교 Dongduk Women’s University 54,775 Seongbuk, Seoul
영남신학대학교 Yeungnam Theological University 57,505 Gyeongsan, Gyeongbuk
서울장신대학교 Seoul Jangshin University 62,268 Gyeonggi Gwangju
장로회신학대학교 Presbyterian University Theological Seminary 63,090 Seoul Gwangjin
대구예술대학교 Daegu Art University 65,377 Chilgok, Gyeongbuk
대구교육대학교 Daegu University of Education 65,751 Daegu Nam-gu
경남도립남해대학 Gyeongnam Provincial Namhae University 67,653 Namhae, Gyeongnam
숙명여자대학교 Sookmyung Women’s University 68,305 Seoul Yongsan
신경대학교 Shinyung University 68,572 Gyeonggi Mars
영산선학대학교 Youngsan Sunhak University 70,916 Jeonnam Glory
서울신학대학교 Seoul Theological University 73,563 Gyeonggi Bucheon
광운대학교 Kwangwoon University 75,836 Seoul Nowon
꽃동네대학교 Kkottongnae University 76,556 Chungbuk Cheongju
전주교육대학교 Jeonju National University of Education 78,754 Jeonju, Jeonbuk
창신대학교 Changshin University 80,983 Changwon, Gyeongnam
한국복지대학교 Korea Welfare University 83,674 Pyeongtaek, Gyeonggi-do
한려대학교 Hallyeo University 90,042 Gwangyang, Jeonnam
케이씨대학교 KC University 92,483 Seoul Gangseo
을지대학교 Eulji University 94,010 Jung-gu, Daejeon
경남도립거창대학 Gyeongnam Provincial Geochang University 94,495 Geochang, Gyeongnam
진주교육대학교 Jinju National University of Education 94,745 Jeonnam Jinju
루터대학교 Luther University 95,499 Yongin, Gyeonggi-do
한일장신대학교 Hanil Jangshin University 95,529 Jeonbuk Wanju
부산장신대학교 Pusan ​​Jangshin University 96,492 Gimhae, Gyeongnam
차의과대학교 Tea Medical University 96,641 Pocheon, Gyeonggi-do
공주교육대학교 Kongju National University of Education 99,652 Chungnam Gongju
한세대학교 Hanse University 105,740 Gyeonggi Gunpo
경북도립대학교 Kyungpook Provincial University 110,922 Yecheon, Gyeongbuk
한국체육대학교 Korea Sports University 111,902 Seoul Songpa
남부대학교 Nambu University 116,071 Guangzhou mine
청주교육대학교 Cheongju National University of Education 117,370 Chungbuk Cheongju
세종대학교 Sejong University 118,834 Seoul Gwangjin
나사렛대학교 University of Nazarene 119,827 Cheonan, Chungnam
아세아연합신학대학교 Asia United Theological University 121,323 Yangpyeong, Gyeonggi-do
부산교육대학교 Pusan ​​National University of Education 124,828 Busan Yeonje
광주여자대학교 Gwangju Women’s University 125,267 Guangzhou mine
수원가톨릭대학교 Suwon Catholic University 125,605 Gyeonggi Mars
평택대학교 Pyeongtaek University 131,062 Pyeongtaek, Gyeonggi-do
서원대학교 Seowon University 132,092 Chungbuk Cheongju
금강대학교 Geumgang University 133,788 Nonsan, Chungnam
숭실대학교 Soongsil University 133,951 Seoul motion
인천가톨릭대학교 Incheon Catholic University 134,748 Incheon Ganghwa
충남도립대학교 Chungnam Provincial University 136,352 Chungnam Cheongyang
협성대학교 Hyupsung University 141,156 Gyeonggi Mars
한국항공대학교 Korea Aerospace University 141,532 Gyeonggi Uplift
예원예술대학교 Yewon University of Arts 143,151 Imsil, Jeonbuk
부산가톨릭대학교 Busan Catholic University 147,595 Busan Geumjeong
강원도립대학교 Kangwon Provincial University 151,689 Gangwon Gangneung
송원대학교 Songwon University 152,184 Gwangju Nam-gu
성신여자대학교 Sungshin Women’s University 158,121 Seongbuk, Seoul
대전가톨릭대학교 Daejeon Catholic University 161,947 Before Sejong
광주교육대학교 Gwangju National University of Education 164,907 Gwangju Buk-gu
한경대학교 Hankyung University 165,061 Anseong, Gyeonggi-do
김천대학교 Gimcheon University 165,073 Gimcheon, Gyeongbuk
한국방송통신대학교 Korea National Open University 170,686 Jongno, Seoul
목포해양대학교 Mokpo National Maritime University 170,943 Mokpo, Jeonnam
중앙승가대학교 Chung-Ang Sangha University 174,260 Gimpo, Gyeonggi-do
제주국제대학교 Jeju International University 177,643 Jeju Jeju
한국산업기술대학교 Korea Polytechnic University 178,465 Siheung, Gyeonggi-do
한국학대학원 Graduate School of Korean Studies 181,511 Seongnam, Gyeonggi-do
성결대학교 Sungkyul University 182,430 Anyang, Gyeonggi-do
침례신학대학교 Baptist Theological University 184,503 Daejeon Meteor
덕성여자대학교 Duksung Women’s University 188,184 Seoul Dobong
춘천교육대학교 Chuncheon National University of Education 190,462 Chuncheon, Gangwon
한국예술종합학교 Korea National University of Arts 192,313 Seongbuk, Seoul
서강대학교 Sogang University 193,144 Seoul Mapo
강남대학교 Gangnam University 198,178 Yongin, Gyeonggi-do
부산외국어대학교 Busan University of Foreign Studies 211,606 Busan Geumjeong
전남도립대학교 Jeonnam Provincial University 220,143 Damyang, Jeonnam
배재대학교 Pai Chai University 220,293 Daejeon Seo-gu
국민대학교 Kookmin University 224,137 Seongbuk, Seoul
상지대학교 Sangji University 224,657 Gangwon Wonju
서울여자대학교 Seoul Women’s University 225,020 Seoul Nowon
한국전통문화대학교 Korea Traditional Culture University 225,478 Buyeo, Chungnam
극동대학교 Far East University 228,316 Chungbuk Eumseong
경일대학교 Kyungil University 240,592 Gyeongsan, Gyeongbuk
안양대학교 Anyang University 247,663 Anyang, Gyeonggi-do
한동대학교 Handong University 248,246 Pohang, Gyeongbuk
광주대학교 Gwangju University 251,941 Gwangju Nam-gu
호남대학교 Honam University 254,210 Guangzhou mine
한림대학교 Hallym University 259,797 Chuncheon, Gangwon
마산대학교 Masan University 264,103 Changwon, Gyeongnam
초당대학교 Chodang University 276,763 Jeonnam Muan
호원대학교 Howon University 279,512 Gunsan, Jeonbuk
영산대학교 Youngsan University 281,442 Yangsan, Gyeongnam
경남과학기술대학교 Kyungnam University of Science and Technology 287,214 Gyeongnam Pearl
가톨릭관동대학교 Catholic Kwandong University 310,894 Gangwon Gangneung
한밭대학교 Hanbat University 315,764 Daejeon Meteor
삼육대학교 Sahmyook University 319,537 Seoul Nowon
중원대학교 Jungwon University 323,312 Goesan, Chungbuk
인제대학교 Inje University 323445 Gimhae, Gyeongnam
한국농수산대학 Korea University of Agriculture and Fisheries 327,300 Jeonju, Jeonbuk
동명대학교 Dongmyeong University 330,252 Nam-gu, Busan
동서대학교 Dongseo University 330,718 Busan thought
경운대학교 Kyungwoon University 331,219 Gyeongbuk Gumi
신한대학교 Shinhan University 334708 Dongducheon, Gyeonggi-do
순천대학교 Sunchon National University 338,925 Suncheon, Jeonnam
우송대학교 Woosong University 340,677 Dong-gu, Daejeon
동국대학교 Dongguk University 341,498 Jung-gu, Seoul
건국대학교 글로컬캠퍼스 Konkuk University Glocal Campus 348,823 Chungju, Chungbuk
광주가톨릭대학교 Gwangju Catholic University 354,878 Naju, Jeonnam
대전대학교 Daejeon University 360,453 Dong-gu, Daejeon
인하대학교 Inha University 361,087 Incheon Michu Hall
경성대학교 Kyungsung University 370,605 Nam-gu, Busan
가톨릭대학교 Catholic University 371,647 Gyeonggi Bucheon
경주대학교 Gyeongju National University 376,087 Gyeongbuk Gyeongju
건양대학교 Konyang University 376,420 Nonsan, Chungnam
청운대학교 Chungwoon University 383,097 Chungnam Hongseong
고신대학교 Kosin University 384,266 Yeongdo, Busan
세한대학교 Sehan University 392,542 Yeongam, Jeonnam
한양대학교 Hanyang University 398,067 Seongbuk, Seoul
경인교육대학교 Kyungin University of Education 406,393 Incheon Gyeyang
세명대학교 Semyung University 407,787 Jecheon, Chungbuk
한국국제대학교 Korea International University 412,805 Gyeongnam Pearl
대구한의대학교 Daegu Haany University 422,773 Gyeongsan, Gyeongbuk
고려대학교 세종캠퍼스 Korea University Sejong Campus 426,793 Sejong Jochiwon
우석대학교 Woosuk University 427,703 Jeonbuk Wanju
상명대학교 Sangmyung University 428,697 Jongno, Seoul
서울시립대학교 University of Seoul 434,004 Seoul Dongdaemun
한국기술교육대학교 Korea University of Technology and Education 445,941 Cheonan, Chungnam
목원대학교 Mokwon University 461,059 Daejeon Seo-gu
남서울대학교 Namseoul University 461,968 Cheonan, Chungnam
백석대학교 Baekseok University 466,310 Cheonan, Chungnam
동양대학교 Dongyang University 470,068 Yeongju, Gyeongbuk
건국대학교 Konkuk University 473,565 Seoul Gwangjin
순천향대학교 Soonchunhyang University 491,878 Asan, Chungnam
동국대학교 경주캠퍼스 Dongguk University Gyeongju Campus 493,599 Gyeongbuk Gyeongju
아주대학교 Ajou University 495,800 Suwon, Gyeonggi-do
용인대학교 Yongin University 501,207 Yongin, Gyeonggi-do
경기대학교 Gyeonggi University 504,583 Suwon, Gyeonggi-do
서울과학기술대학교 Seoul National University of Science and Technology 504,922 Seoul Nowon
한라대학교 Halla University 508,124 Gangwon Wonju
한남대학교 Hannam University 509,520 Daedeok, Daejeon
울산대학교 University of Ulsan 531,474 Ulsan Nam-gu
경남대학교 Kyungnam University 534,451 Changwon, Gyeongnam
이화여자대학교 Ewha Women University 544,964 Seoul Seodaemun
한신대학교 Hanshin University 546,087 Gyeonggi Osan
청주대학교 Cheongju University 551,482 Chungbuk Cheongju
유원대학교 Yuwon University 553,442 Yeongdong, Chungbuk
명지대학교 Myongji University 558,639 Yongin, Gyeonggi-do
한국해양대학교 Korea Maritime University 565,489 Yeongdo, Busan
동의대학교 Dongeui University 568,896 Busan Busanjin
동신대학교 Dongshin University 592,846 Naju, Jeonnam
가야대학교 Gaya University 595,345 Gimhae, Gyeongnam
전주대학교 Jeonju University 596,329 Jeonju, Jeonbuk
광주과학기술원 Gwangju Institute of Science and Technology 630,741 Gwangju Buk-gu
성균관대학교 Sungkyunkwan University 631,920 Jongno, Seoul
원광대학교 Wonkwang University 661,916 Iksan, Jeonbuk
대구경북과학기술원 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology 674,562 Daegu achievement
부경대학교 Pukyong National University 682,526 Nam-gu, Busan
중부대학교 Joongbu University 685,396 Geumsan, Chungnam
가천대학교 Gachon University 716,917 Seongnam, Gyeonggi-do
인천대학교 Incheon National University 721,081 Incheon training
금오공과대학교 Geumo University of Technology 727,757 Gyeongbuk Gumi
수원대학교 Suwon University 774,391 Gyeonggi Mars
한국교원대학교 Korea National University of Education 776,701 Chungbuk Cheongju
창원대학교 Changwon University 784,255 Changwon, Gyeongnam
안동대학교 Andong University 785,470 Andong, Gyeongbuk
목포대학교 Mokpo National University 798,914 Mokpo, Jeonnam
강릉원주대학교 Gangneung-Wonju University 817,582 Gangwon Gangneung
위덕대학교 Wideok University 855,204 Gyeongbuk Gyeongju
한국교통대학교 Korea National University of Transportation 861,033 Chungju, Chungbuk
군산대학교 Kunsan National University 867,825 Gunsan, Jeonbuk
신라대학교 Shilla University 874,686 Busan thought
대구가톨릭대학교 Daegu Catholic University 875,501 Gyeongsan, Gyeongbuk
고려대학교 Korea University 882,370 Seongbuk, Seoul
선문대학교 Sunmoon University 901,744 Asan, Chungnam
중앙대학교 Chung-ang University 910,385 Seoul motion
총신대학교 Chongshin University 940,222 Seoul motion
충북대학교 Chungbuk National University 956,101 Chungbuk Cheongju
호서대학교 Hoseo University 991,690 Asan, Chungnam
울산과학기술원 Ulsan Institute of Science and Technology 1,041,657 Ulsan Ulju
조선대학교 Chosun University 1,048,165 Gwangju Dong-gu
단국대학교 Dankook University 1,057,774 Yongin, Gyeonggi-do
제주대학교 Jeju National University 1,146,638 Jeju Jeju
한서대학교 Hanseo University 1,166,627 Seosan, Chungnam
공주대학교 Kongju National University 1,192,566 Chungnam Gongju
부산대학교 Pusan ​​National University 1,262,950 Busan Geumjeong
경동대학교 Kyungdong University 1,292,775 Gangwon Goseong
한양대학교 ERICA캠퍼스 Hanyang University ERICA Campus 1,309,515 Ansan, Gyeonggi-do
경북대학교 Kyungpook National University 1,356,679 Daegu Buk-gu
전남대학교 Chonnam National University 1,362,008 Gwangju Buk-gu
홍익대학교 Hongik University 1,400,186 Seoul Mapo
동아대학교 Dong-A University 1,418,298 Busan Saha
연세대학교 Yonsei University 1,443,182 Seoul Seodaemun
전북대학교 Chonbuk National University 1,446,970 Jeonju, Jeonbuk
한국과학기술원 Korea Advanced Institute of Science and Technology 1,541,975 Daejeon Meteor
경상대학교 Gyeongsang National University 1,582,872 Gyeongnam Pearl
충남대학교 Chungnam National University 1,600,778 Daejeon Meteor
강원대학교 Kangwon National University 1,617,127 Chuncheon, Gangwon
포항공과대학교 Pohang University of Science and Technology 1,627,255 Pohang, Gyeongbuk
계명대학교 Keimyung University 1,674,228 Daegu Dalseo
연세대학교 미래캠퍼스 Yonsei University Mirae Campus 1,689,195 Gangwon Wonju
경희대학교 Kyunghee University 1,691,385 Seoul Dongdaemun
한국외국어대학교 Hankuk University of Foreign Studies 2,309,595 Seoul Dongdaemun
대구대학교 Daegu University 2,341,143 Gyeongsan, Gyeongbuk
영남대학교 Yeungnam University 2,721,773 Gyeongsan, Gyeongbuk
서울대학교 Seoul National University 6,206,314 Seoul Gwanak

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.