Homepage » Tag Archives: động đất

động đất

Động đất mạnh 3.8 độ richter tại khu vực ngoài khơi Uljin

Một trận động mạnh 3.8 độ richter đã xảy ra bên ngoài khơi khu vực Uljin vào sáng sớm ngày hôm nay (ngày 22/04). Hàn Quốc có phải là một đất nước hay xảy ra động đất? Bài viết tham khảo: Điều kiện Du học tại Hàn Quốc năm 2019 – Cập nhật mới nhất […]