Homepage » Tag Archives: Bảng mức Học phí đại học Pukyong

Bảng mức Học phí đại học Pukyong

Thông tin về Học phí trường đại học Pukyong

Đại học Pukyong là trường đại học quốc gia (thuộc hệ công lập), vì vậy có mức học phí trung bình thấp hơn hầu hết các trường đại học thuộc hệ tư thục. Dưới đây là chi tiết các mức học phí của đại học Pukyong + Mức học phí khóa học tiếng = 3,900 […]