Homepage » Author Archives: Care Tận Tâm

Hướng dẫn thủ tục bổ sung khi làm xác  nhận lãnh sự bằng cấp – ĐSQ Hàn Quốc

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam xin thông báo liên quan đến thủ tục xác nhận lãnh sự bằng cấp ( Bao gồm bản điểm ( học bạ) và bằng tốt nghiệp) do phía Việt Nam cấp, ngoài các thủ tục vốn có, Đại sứ quán sẽ tiến hành bổ xung thêm thủ tục ” Xác nhận tình xác thực của bằng cấp” từ ngày 20/01/2021.