Please login or signup to vote Chuyên Ngành Học ở Hàn Quốc - Trang 2 trên 2 - Korea.net.vn
Homepage » Các trường đại học tại Hàn Quốc » Chuyên Ngành Học ở Hàn Quốc (page 2)

Chuyên Ngành Học ở Hàn Quốc

Chuyên mục Hỏi Đáp về các chuyên ngành học ở Hàn Quốc

Các bạn trẻ dù có đi du học Hàn Quốc hay học cao đẳng – Đại học ở Việt Nam thì việc chọn chuyên ngành học là việc quan trọng số 1, sau đó mới tính đến trường nào có chuyên ngành mình chọn xếp thứ hạng cao, hay trường đó có nổi tiếng đào tạo ngành học mình chọn hay không….

Có một số bạn còn chưa biết chọn chuyên ngành học là gì, hay chưa biết chuyên ngành đó học những gì, học có khó không, điều kiện apply chuyên ngành, ra trường làm công việc như thế nào …v..v.

Trước tiên để hiểu sâu về chuyên ngành học các bạn nên biết các ngành học đó thuộc lĩnh vực gì, ngành nghề gì.

I – Nhóm 7 lĩnh vực học chính ở Hàn Quốc

Bộ giáo dục Hàn Quốc quy định và phân chia tất cả các chuyên ngành học nằm trong 7 lĩnh vực chính như sau:

Hãy kích vào các lĩnh vực học để biết các chuyên ngành học… và sẽ có mục Hỏi Đáp các chuyên ngành học.

Lĩnh vực Giáo Dục ở Hàn Quốc có các Khoa và chuyên ngành học sau

Giáo dục (교육계열) có các chuyên khoa và chuyên ngành học sau: Tên Khoa / Ngành bằng tiếng Hàn Hỏi | Đáp của giáo sư về chuyên ngành học này bằng Tiếng Việt 유아교육과 Khoa Giáo dục Mầm non 초등교육과 Khoa Giáo dục Tiểu học 유아교육학과 Khoa Giáo dục Mầm non 교육학과 Khoa Giáo dục […]

Học Khoa Học Xã Hội ở Hàn Quốc có các khoa và chuyên ngành học sau

Khoa học xã hội có các chuyên khoa và ngành học sau Tên Khoa / Ngành học Tiếng Hàn Tiếng Việt (Để xem chi tiết tất cả hãy click vào chuyên ngành) 경영학과 Quản trị kinh doanh 신문방송학과 Khoa Báo chí và Phát thanh truyền hình 경찰행정학과 Cục cảnh sát quản lý 관광경영학과 Khoa quản […]

Lĩnh vực Khoa Học Nhân Văn có các khoa và chuyên ngành học sau

Khoa học nhân văn (인문계열) có các khoa và ngành học như sau: Dưới đây là danh sách các chuyên khoa, chuyên ngành học trong lĩnh vực Khoa học nhân văn (cả tiếng Hàn và Việt), và có phần Hỏi | Đáp là trả lời của các giáo sư chuyên sâu về các chuyên khoa, […]