Học bổng trường đại học Hanyang Hàn Quốc

Đại học Hanyang Hàn Quốc có nhiều học bổng và được xếp vào trường tư thục có nhiều học bổng nhất. Chính sách học bổng của đại học Hanyang, dành cho sinh viên quốc tế rất đa dạng. Mục đích, khuyến khích và là nguồn động viên kịp thời, cho các sinh viên có thành tích cao trong học tập.

Hanyang là một trường tư thục. Chính vì thế, mà nguồn học bổng từ chính phủ hầu như không có. Mà nguồn học bổng, chủ yếu là từ trường đại học Hanyang dành cho các sinh viên quốc tế.

Dưới đây là thông tin chính sách học bổng của trường đại học Hanyang

hoc-bong-dai-hoc-hanyang-han-quoc

Trường Hanyang có nhiều chính sách học bổng cho du học sinh quốc tế

1. Học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc Hanyang (HIEA)

HIEA là loại học bổng chỉ áp dụng với sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc tại đây:

+ Điều kiện để đạt học bổng: Sinh viên quốc tế phải có chứng chỉ GPA 3.0 và TOPIK 3 trở lên.

+ Yêu cầu xét học bổng: Trường đại học Hanyang chỉ xét học bổng thông qua đơn ứng tuyển và phỏng vấn.

+ Mức học bổng: Dựa trên các kết quả đánh giá, sinh viên quốc tế khi nhận được học bổng, sẽ được giảm 30%, 50%, 70% học phí.

2. Học bổng Hanyang dành cho sinh viên xuất sắc khóa tiếng Hàn

+ Điều kiện để đạt học bổng: Sinh viên có TOPIK 5 trở lên hoặc

IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL IBT 90 trở lên.

+ Mức học bổng: Giảm 30% học phí

+ Thời hạn học bổng: Sinh viên sẽ được nhận vào kỳ đầu tiên và duy nhất 1 lần.

Lưu ý: Điểm TOEFL sẽ không được áp dụng đối với sinh viên những nước nói tiếng Anh.

3.  Chương trình học bổng quốc tế Hanyang (HISP)

Học bổng HISP: Loại học bổng này sẽ được áp dụng cho sinh viên có thành tích học tập tốt trước khi đăng ký dự tuyển vào trường.

– Điều kiện: Sinh viên có GPA từ 80/100 trở lên

– Mức học bổng: Giảm 50%, 70% , 100% học phí

Thời hạn học bổng:

+ Đối với hệ đại học: Sinh viên được chỉ nhận học bổng trong 8 học kỳ.

+ Đối với hệ Thạc sĩ: Ứng viên được nhận học bổng 4 học kỳ.

Lưu ý:

+ Đối với hệ Đại học: Sinh viên mới 8 học kỳ / Chuyển tiếp 4

học kỳ.

+ Đối với hệ sau đại học: Thạc sỹ 4 học kỳ / Tiến sỹ 8 học kỳm (bao gồm phần đăng ký nghiên cứu).

4. Học bổng GSIS dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng GSIS: Đây là loại học bổng chỉ áp dụng dành cho sinh viên quốc tế khi được nhận học tại trường nghiên cứu quốc tế hệ Thạc sĩ (GSIS).

+ Mức học bổng: Giảm 50% học phí

+ Thời hạn học bổng: Ứng viên quốc tế sẽ được nhận học bổng trong 4 học kỳ.

5. Học bổng MBA dành cho sinh viên quốc tế

Loại học bổng này chỉ áp dụng cho sinh viên quốc tế khi được nhận học theo chương trình MBA tại trường kinh doanh sau đại học Graduate School of Business.

+ Mức học bổng: Giảm 50% học phí

+ Thời hạn học bổng: Sinh viên quốc tế được nhận học bổng trong 4 học kỳ

6. Học bổng liên kết Thạc sĩ và tiến sĩ khoa học và kỹ thuật

Đây là loại học bổng mà các sinh viên quốc tế đã được chọn trong số các sinh viên quốc tế theo chương trình liên kết thạc sỹ, tiến sỹ khoa học và kỹ thuật. Thực tế, những sinh viên này đều có thành tích cao trong học tập và đã được giảm học phí.

+ Mức học bổng: Giảm 100% học phí.

+ Thời hạn học bổng: Sinh viên sẽ được nhân học bổng trong 6 học kỳ

7. Học bổng Hanyang dành cho sinh viên khoa học và kỹ thuật

Đây là loại học bổng mà trường đại học Hanyang dành cho sinh viên khoa học và kỹ thuật. Loại học bổng này, chỉ được áp dụng với sinh viên quốc tế nhập học tại trường khoa học và kỹ thuật của trường.

Ngoài ra, bạn phải được giáo sư giảng dạy tại Hanyang đề xuất. (Sinh viên không cần thiết phải nộp thư giới thiệu).

+ Mức học bổng: Giảm 50% học phí và phí tuyển sinh

+ Thời hạn học bổng: Sinh viên sẽ được nhận học bổng trong 4 học kỳ

+ Điều kiện duy trì học bổng: Đối với sinh viên được nhận học bổng phải duy trì tối thiểu GPA 2.0 ở mỗi học kỳ.

+ Điều kiện đạt được học bổng: Sinh viên quốc tế phải đạt tối thiểu GPA 3.75 ở mỗi học kỳ và phải có 2 hoặc 3 công trình được đăng trên các bài báo của SCI ( E ) thì sinh viên mới đủ điều kiện để duy trì học bổng.

Qua đây, bạn cũng thấy được trường Hanyang có nhiều chính sách đặc biệt ưu đãi dành cho các du học sinh quốc tế. Đi du học Hàn Quốc tại đại học Hanyang sẽ có nhiều điều thuận lợi về học bổng dành cho bạn có thực lực học tốt. Các bạn hãy cố gắng để dành học bổng của đại học Hanyang.

Các bạn hãy tham khảo các thông tin về học bổng của trường Hanyang ở bảng dưới đây.

Thông tin học bổng đại học Hanyang đại học sau đại học Thời gian ứng tuyển
Học bổng quốc tế Hanyang ( HISP )

Học bổng HISP áp dụng cho đối tượng có thành tích học tập tốt trước khi ứng tuyển vào trường.

 • Yêu cầu: GPAtừ 80 trở lên trên thang điểm 100
 • Giá trị: 100%, 70% or 50% học phí
 • Thời hạn học bổng: 8 học kỳ (đại học) hoặc 4 học kỳ (sau đại học)

(Đại học: sinh viên mới 8 học kỳ / Chuyển tiếp 4 học kỳ)
(Sau đại học: Thạc sỹ 4 học kỳ / Tiến sỹ 8 học kỳ bao gồm phần đăng ký nghiên cứu)

Ứng tuyển đồng thời với khóa chính

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc Hanyang (HIEA)

HIEA là học bổng dành cho các sinh viên quốc tế có quá trình học tập xuất sắc.

 • Yêu cầu: Có chứng chỉ TOPIK 3 và GPA 3.0 trở lên.
 • Xét học bổng thông qua đơn ứng tuyển và phỏng vấn trực tiếp. Sinh viên nhận được học bổng sẽ được giảm từ 30%, 50% đến 70% học phí theo kết quả đánh giá của trường.
 • Thời hạn học bổng: 01 học kỳ
Sinh viên phải ứng tuyển đồng thời với khóa chính

Học bổng Hanyang dành cho sinh viên xuất sắc khóa tiếng

Học bổng Hanyang dành cho sinh viên xuất sắc khóa học tiếng Hàn. Sinh viên có TOPIK 5 hoặc 6 hoặc có TOEFL IBT 90 trở lên hoặc IELTS 6.5 trở lên sẽ được nhận học bổng.

 • Giá trị học bổng: 30% học phí
 • Thời hạn học bổng: Chỉ 1 kỳ đầu tiên.

Chú ý: Điểm TOEFL không tính đối với sinh viên những nước nói tiếng Anh

Được chọn sau khi nhập học
(không cần ứng tuyển)

Học bổng Hanyang dành cho sinh viên khoa học và kỹ thuật

Học bổng Hanyang dành cho sinh viên chuyên ngành khoa học và kỹ thuật được của trường và được một giáo sư tại trường đề xuất.

 • Giá trị: Giảm 50% phí tuyển sinh và học phí
 • Thời hạn học bổng: 4 học kỳ
 • Yêu cầu: Phải có GPA 2.0 trở lên và để tiếp tục nhận học bổng thì CPA2.0 phải được duy trì liên tục.
Được chọn sau khi nhập học
(không phải  ứng tuyển)

Học bổng GSIS dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng GSIS được trao cho các sinh viên quốc tế.

 • Giá trị: Giảm 50% học phí
 • Thời hạn học bổng: 4 học kỳ
Được chọn sau khi nhập học
(không phải ứng tuyển)

Học bổng MBA dành cho sinh viên quốc tế

MBA dành cho sinh viên quốc tế được nhận học tại chương trình MBA tại trường kinh doanh sau đại học Graduate School of Business.

 • Giá trị: Giảm tới 50% học phí
 • Thời hạn học bổng: 4 học kỳ
Được chọn sau khi nhập học
(không phải ứng tuyển)
Học bổng liên kết hệ Thạc sỹ và tiến sỹ khoa học và kỹ thuật
Sinh viên được chọn trong số các sinh viên quốc tế thuộc chương trình liên kết hệ thạc sỹ và tiến sỹ khoa học và kỹ thuật.

 • Giá trị: 100% học phí
 • Thời hạn học bổng: 6 học kỳ
 • Yêu cầu: Sinh viên đạt GPA 3.75 trở lên/mỗi học kỳ và có 2 hoặc 3 công trình được đăng trên các tạp chí của SCI ( E ) để duy trì học bổng này.
Được chọn sau khi nhập học
(không phải ứng tuyển)

Chính sách học bổng của trường Hanyang tương đối nhiều. Nếu các bạn có ý định săn học bổng của trường này, thì tốt nhất các bạn hãy vào trang web của trường là: http://www.hanyang.ac.kr/ – để tìm kiếm thêm các thông tin cập nhật mới nhất.

Kinh nghiệm săn học bổng du học Hàn Quốc của bạn Thanh Mai

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 1. Cho e hỏi học bổng MBA tại Hanyang xét tuyển và xét học bổng như thế nào ạ? Điều kiện là gì và giá trị học bổng là bao nhiêu ạ? E cảm ơn!