Homepage » Tag Archives: du học tiếng anh ở philippines

du học tiếng anh ở philippines

Vì sao Người Hàn Quốc rủ nhau đi du Học tiếng Anh ở Philippines

Dựa vào lịch sử chính thống, Philippines là thuộc địa của Mỹ trên 50 năm. Khoảng thời gian là thuộc địa của Mỹ thì đương nhiên: Văn hóa, cách sống, giáo dục… bị ảnh hưởng nhiều từ Mỹ. Tiếng Anh chuẩn Mỹ, được chính quyền Mỹ tại Philippines chọn dùng làm ngôn ngữ chính thống […]