Homepage » Tag Archives: visa hàn quốc

visa hàn quốc

Tất cả về KVAC – Trung tâm Đăng ký Visa Hàn Quốc

Có lẽ một số bạn cũng biết, bắt đầu từ ngày 25/04/2019, bất cứ ai có nhu cầu xin bất cứ một loại visa nào cũng phải nộp hồ sơ lên cho KVAC. Kể cả khi tồn tại cổng đăng ký visa điện tử thì hồ sơ xin thị thực cuối cùng cũng là do […]