Homepage » Tag Archives: phong trào Làng mới Hàn Quốc

phong trào Làng mới Hàn Quốc

Bài học từ Hàn Quốc: Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đang đứng trước thách thức lớn khi việc tìm kiếm nguồn vốn ngày càng khó khăn. Bài học thành công từ phong trào xây dựng nông thôn mới Saemaul Undong của Hàn Quốc có thể coi là điển hình để Việt Nam học hỏi. Tổng […]