Homepage » Tag Archives: Kỳ nghỉ hè

Kỳ nghỉ hè

Kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông ở Hàn Quốc là tháng mấy?

Chắc hẳn, khi các bạn đi du học Hàn Quốc đều muốn biết 2 kỳ nghỉ đó là: Kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông tại Hàn Quốc là tháng mấy. Nhờ đó, bạn sẽ nắm bắt và biết được mình sẽ được làm thêm toàn thời gian ở 2 kỳ nghỉ này