Please login or signup to vote các trường đại học theo đao công giáo ở Hàn Quốc Archives - Korea.net.vn
Homepage » Tag Archives: các trường đại học theo đao công giáo ở Hàn Quốc

các trường đại học theo đao công giáo ở Hàn Quốc

Danh sách Tất cả các trường Catholic ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc có những trường đại học, cao đẳng mà mọi người hay quyen gọi là trường Catholic. Thực chất đây là các trường đại học Công giáo (Thiên chúa giáo). Do một người hay một nhóm người theo Công giáo lập ra. Đây là trường không chỉ nhận những người theo đạo công giáo, […]