Homepage » Tag Archives: Các khoản Học phí đại học Pukyong

Các khoản Học phí đại học Pukyong

Thông tin về Học phí trường đại học Pukyong

Đại học Pukyong là trường đại học quốc gia (thuộc hệ công lập), vì vậy có mức học phí trung bình thấp hơn hầu hết các trường đại học thuộc hệ tư thục. Mức học phí của trường quốc gia Pukyong + Mức học phí khóa học tiếng = 3,900 USD/năm. Mức học phí học […]