Quy định Đặt cọc 10.000 usd để hạn chế DHS bỏ trốn ở Hàn sắp được thông qua

법무부, 베트남 어학연수생 ‘유학경비 보증제도’ 시범 도입 등 유학생 비자 제도 개선 Bộ Tư pháp Hàn giới thiệu một quy định mới để ra thị thực cho sinh viên nước ngoài, tránh tình trạng bỏ ra ngoài bất hợp pháp. 법무부(장관 박상기)는 4일부터 최근 급격히 증가하고 있는 외국인 유학생의 불법체류를 방지하기 위해 교육부가 주관하는 교육국제화역량 인증 […]

법무부, 베트남 어학연수생유학경비 보증제도시범 도입 유학생 비자 제도 개선

Bộ Tư pháp Hàn giới thiệu một quy định mới để ra thị thực cho sinh viên nước ngoài, tránh tình trạng bỏ ra ngoài bất hợp pháp.

법무부(장관 박상기)는 4일부터 최근 급격히 증가하고 있는 외국인 유학생의 불법체류를 방지하기 위해 교육부가 주관하는 교육국제화역량 인증 평가 결과 비자제한대학이나 컨설팅대학으로 지정된 대학의 비자심사는 더욱 엄격히 하고 인증대학으로 지정된 대학에 대한 우대 혜택은 더욱 확대하는 등 유학제도의 내실을 다지기 위해 유학생 비자제도를 개선하여 시행한다고 밝혔다.

Bộ Tư pháp (Bộ trưởng Sang-ki Park) cho biết Bộ Giáo dục đã tiến hành đánh giá chứng nhận năng lực quốc tế hóa để ngăn chặn việc ở lại bất hợp pháp của sinh viên nước ngoài. Quy định mới sẽ được thông qua ngày 4/4/2019. Quy định mới này sẽ giúp năng lực của các trường đại học được chỉ định tốt hơn và ngăn tình trạng bỏ ra ngoài bất hợp pháp nhiều như hiện nay.

교육국제화역량 인증 평가는 불법체류율, 중도탈락율 등 6개 지표로 평가하며 `18년 기준 평가결과 인증대학 134개교, 컨설팅대학 44개교, 비자제한대학 24개교로 선정한다.

Các tiêu chí giáo dục được đánh giá dựa chính vào chứng chỉ năng lực quốc tế hóa và dựa trên sáu chỉ số bao gồm tỷ lệ lưu trú bất hợp pháp và tỷ lệ bỏ học. Năm 2019 sẽ có từ 134 trường đại học được chứng nhận, 44 trường đại học tư vấn và 24 trường đại học hạn chế visa (134 trường được chứng nhận này du học sinh Việt Nam sẽ không phải nộp 10.000 usd trong ngân hàng – 134 trường này bao gồm cả top trường 1% và 84 trường được xác nhận – Xem bản gốc tiếng Hàn dưới đây).

이번 제도 개선은 베트남인 어학연수생에 대한 ‘유학경비 보증제도’ 시범 도입(신설), 대학부설 어학원에 대한 초청기준 강화(신설), 하위대학 학부생에 대한 어학능력 기준 강화,  전자비자 발급 대상 확대, 시간제 취업 허용 업종 확대 등을 주요내용으로 한다.

Việc cải tiến hệ thống nhằm tăng cường các tiêu chuẩn về trình độ ngôn ngữ cho sinh viên đại học, mở rộng phạm vi cấp thị thực điện tử và nâng cao chất lượng tài liệu giảng dạy cho Việt Nam. Và việc mở rộng them các loại việc làm được phép khi có chứng chỉ Topik 4.

먼저 베트남인 어학연수생의 불법체류율이 급격히 증가하고 있는 주 요인이 유학비자 발급과정에서 현지 유학 브로커가 학생에게 유학경비를 대부해 학생 명의로 예치 후 예금 잔고증명서를 제출하고 곧바로 인출한 다음 다른 학생에게 재대부하는 등 돌려막기 행태를 방지할 필요에 따라, 베트남인 어학연수생에 대한‘유학경비 보증제도’를 시범 도입하되, 인증대학으로 선정되지 않은 대학에 입학하는 어학연수생(D-4)에 한해 우선 실시하도록 했다.

Trước hết, lý do chính khiến tỷ lệ nhập cư bất hợp pháp của sinh viên Việt Nam đang tăng nhanh là do trong quá trình cấp visa du học đơn giản quá, các cty môi giới sinh viên địa phương đã lánh luật làm chứng minh tài chính để lấy visa D-4 một cách rễ ràng. Vì vậy nhiều học sinh gia đình không có tài chính cao vẫn đi được.

베트남인 어학연수생이 비자발급을 위해서는 9천달러 상당의 학자금을 본인 또는 부모 명의계좌에 예치하고 예금 잔고증명서만 제출하면 되었으나, 앞으로는 베트남 및 한국에 본점(지점 포함)을 둔 시중은행에 지급유보 방식의 금융상품에 가입하고 미화 1만 달러(1년치 등록금 및 생활비 등) 상당을 예치 후 그 잔고 증명서류를 제출해야 한다.

Trước đây để được cấp visa du học Hàn, sinh viên Việt Nam chỉ cần chứng minh có 9.000 đô la Mỹ tiền gửi trong tài khoản của chính họ hoặc tài khoản của cha mẹ và nộp chứng chỉ số dư tiền gửi. Tuy nhiên, trong tương lai, họ sẽ phải gửi số tiền tương đương trên 10.000 usd cho một ngân hàng thương mại tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc. Số tiền 10.000 usd này sau khi sang Hàn nhập học 6 tháng trở lên thì ới được rút khoảng ½, số còn lại sau 6 tháng tiếp theo được rút tiếp. Chú ý: Quy định này không áp dụng cho 134 trường được xác nhận phía trên.

다음으로 대학부설 어학원에 대한 초청기준 강화와 관련, 대학부설 어학원 운영에 있어 유학생 초청관련 한국어 강사요건, 강사 대비 적정 모집인원, 모집정원 등 세부 기준이 정해져 있지 않아 무분별한 초청 등으로 한국어 교육의 부실화를 초래하는 문제에 따라, 한국어 강사 요건을 국립국어원 발급 3급 강사 자격증 소지자로  의무화 하고 강사 1명당 유학생 수를 30명 이내로 제한하며 어학연수생 총 정원을  학부과정 신입생 모집정원 기준으로 인증대학은 100%, 일반대학은 50%, 하위대학은 30% 이내일 것 등 초청기준을 강화했다.

Ngoài ra, liên quan đến việc tăng cường các tiêu chuẩn mới cho các viện ngôn ngữ liên kết đại học, các tiêu chuẩn chi tiết như yêu cầu giảng viên ngôn ngữ Hàn Quốc phải đủ các tiêu chuẩn để giảng dạy sinh viên quốc tế, số lượng học sinh phù hợp cho giảng viên và hạn ngạch tuyển dụng phải được hạn chế đối với từng viện ngôn ngữ , theo các vấn đề phát sinh, giảng viên dạy tiếng Hàn có nghĩa vụ phải là người giữ chứng chỉ giảng viên hạng ba của Học viện Ngôn ngữ Quốc gia Hàn Quốc. Số lượng sinh viên quốc tế trên một giảng viên chỉ giới hạn trong 30 sinh viên. Tổng số học viên ngôn ngữ được phép tuyển sinh bằng 100% số sinh viên nhập học chuyên ngành đối với trường được xác nhận (134 trường đã được xác nhận). 50% đối với trường bình thường (trường phỏng vấn), và 30% cho các trường đại học được đánh giá chất lượng giáo dục thấp

또 하위대학 학부생에 대한 어학능력 기준을 강화해불법체류 다발국가로 고시된  21개국 및 중점관리 5개국 국민이 하위대학 학부과정에 입학하고자 할 경우 어학능력 요건을 반드시 구비토록 규정했으며, 전자비자 발급 대상 확대해 인증대학 중 법무부 지정 불법체류율 1%미만 우수 인증대학의 학부과정유학생과 정부초청 장학생으로 확대했다. 단, 정부초청 장학생의 경우 인증대학 여부와 관계없이 전자사증 발급 가능하다.

Có 21 quốc gia không bị hạn chế gửi du học sinh. năm quốc gia có nhiều sinh viên trong đó có Việt Nam sẽ bị kiểm tra nhiều hơn, những nước được tuyên bố là quốc gia có tỉ lệ nhập cư bất hợp pháp cao sẽ bị tăng cường tiêu chuẩn trình độ ngôn ngữ cho sinh viên, sinh viên các nước này được yêu cầu phải có khả năng ngôn ngữ tốt hơn khi đăng ký vào các chương trình đại học. Số lượng các trường đại học được chứng nhận đã được mở rộng cho sinh viên đại học nước ngoài và các học giả được chính phủ tài trợ đã được Bộ Tư pháp chỉ định là tỷ lệ lưu trú bất hợp pháp dưới 1%. Tuy nhiên, đối với sinh viên nhận học bổng do chính phủ tài trợ, thị thực điện tử có thể được cấp bất kể họ có được chứng nhận đại học hay không.

끝으로 시간제 취업 허용 업종 확대해  제조업 분야에 대해 시간제 취업을 허용하되, 국립국제교육원 주관 한국어능력 검증시험에서 토픽(TOPIK) 4급 이상을 취득한 경우에 한해 제한적으로 허용키로 했다.

Cuối cùng, Bộ tư pháp Hàn đã quyết định cho phép mở rộng thêm việc làm thêm của du học sinh quốc tế trong  lĩnh vực sản xuất, nhưng chỉ được đi làm thêm khi có TOPIK cấp 4 trở lên trong Bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn do Viện Giáo dục Quốc tế thực hiện.

법무부 관계자는 “이번 유학비자 개선을 통해 유학제도를 이용한 남용적 난민신청과 불법취업 유입 통로로의 악용을 차단하는 한편 유학생 관리 우수대학에 대한 혜택 확대 등으로 유학제도의 내실화와 함께 보다 많은 우수외국인이 국내 대학에서 유학할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

Một quan chức của Bộ Tư pháp cho biết thêm: “Thông qua việc cải thiện thị thực cho sinh viên nước ngoài, việc lạm dụng người tị nạn bị lạm dụng thông qua hệ thống du học và lạm dụng các luồng việc làm bất hợp pháp được ngăn chặn, trong khi lợi ích của trường đại học có chất lượng trong việc quản lý sinh viên nước ngoài sẽ được mở rộng hơn, Tôi hy vọng quy định mới sẽ giúp tốt hơn cho các trường đại học trong nước và hạn chế số du học sinh quốc tế bỏ trốn. “

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.