Các ngành học nổi tiếng nhất ở các trường ĐH của Hàn Quốc

Dưới đây là các ngành học, chuyên ngành học tốt nhất trong số tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc. Hay nói cách khác là: Bạn muốn tìm ngành học được đánh giá xuất sắc nhất trong các trường đại học ở Hàn Quốc thì xem ở bản thống kê phía dưới.

Lĩnh vực Chuyên ngành học Trường Thứ hạng
Ngôn ngữ và văn học Ngôn ngữ quốc tế Đại học Shinhan 1
Ngôn ngữ học Đại học Hàn Quốc 1
Đại học quốc gia Seoul 2
Đại học quốc gia Chungnam 3
Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc Đại học quốc gia Gangneung Wonju 1
Đại học Konkuk 2
Đại học Kyonggi 3
Đại học Quốc gia Kyungpook 4
Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 5
Đại học Kyung Hee 6
Đại học Kwangwoon 7
Đại học quốc gia Kunsan 8
Văn hóa Hàn Quốc Đại học Ngoại ngữ Pusan 1
Giáo dục tiếng Hàn Đại học Songwon 1
Đại học Ngoại ngữ Pusan 2
Ngiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc Đại học Hoseo 1
Tiếng Hàn và sáng tạo văn học Đại học Dongguk 1
Đại học Ulsan 2
Ngôn ngữ và văn học Đức Đại học quốc gia Gangneung Wonju 1
Đại học Quốc gia Kyungpook 2
Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 3
Đại học Hàn Quốc 4
Đại học Quốc gia Kongju 5
Văn hóa và ngôn ngữ Đức Đại học nữ Sungshin 1
Tiếng Đức Đại học Keimyung 1
Ngôn ngữ và văn học Nga Đại học Quốc gia Kyungpook 1
Đại học Hàn Quốc 2
Đại học Quốc gia Pusan 3
Đại học Quốc gia Seoul 4
Đại học Yonsei 5
Tiếng Nga Đại học Dankook [Cơ sở 2] 1
Đại học Công giáo Daegu 2
Đại học Chosun 3
Ngôn ngữ và văn hóa Nga Đại học Dankook [Cơ sở 2] 1
Đại học Công giáo Daegu 2
Đại học Chosun 3
Đại học quốc gia Chungbuk 4
Tiếng Tây Ba Nha Đại học Dankook [Cơ sở 2] 1
Đại học nữ sinh Duksung 2
Đại học Chosun 3
Đại học Ngoại ngữ Hankuk 4
Tiếng Anh (EICC) Đại học Ngoại ngữ Hankuk 1
Tiếng Anh thương mại (TESOL) Đại học Pai Chai 1
Giáo dục tiếng Anh cho trẻ em Đại học nữ Gwangju 1
Ngôn ngữ và văn hóa Anh Mỹ Đại học Jeonju 1
Đại học Hanyang (ERICA Campus) 2
Tiếng Anh và văn học Anh Đại học Keimyung 1
Đại học Hoseo 2
Tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ Pusan 1
Ngiên cứu Đông Á (Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản) Đại học quốc gia Kunsan 1
Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản Đại học nữ Sungshin 1
Tiếng Nhật và văn học Nhật Đại học Keimyung 1
Phiên dịch và dịch thuật tiếng Trung Đại học Ngoại ngữ Hankuk 1
Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc Đại học Yeungnam 1
Tiếng Trung Hoa Đại học Hoseo 1
Ngôn ngữ và văn học Pháp Đại học Quốc gia Kyungpook 1
Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 2
Đại học Hàn Quốc 3
Đại học Quốc gia Kongju 4
Đại học Daegu 5
Tiếng Pháp Đại học Ngoại ngữ Hankuk 1
Ngôn ngữ và văn hóa Pháp Đại học Inha 1
Đại học quốc gia Chungbuk 1
Triết học và Nhân văn Triết học phương Đông Đại học Andong 1
Đại học quốc gia Kunsan 2
Đại học Sungkyunkwan 3
Đại học quốc gia Gangneung Wonju 4
Đại học Konkuk 5
Ngiên cứu phương Đông Đại học Sungkyunkwan 1
Triết Học Đại học quốc gia Gangneung Wonju 1
Đại học Konkuk 2
Đại học Quốc gia Kyungpook 3
Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 4
Đại học Kyung Hee 5
Triết và y sinh học Đại học Dong-A 1
Lịch sử – Khảo cổ Lịch sử Nghệ thuật Khảo cổ Đại học Dong-A 1
Lịch sử thế giới Đại học nữ sinh Dongduk 1
Đại học Quốc gia Seoul 2
Đại học Seoul 3
Đại học Quốc gia Chungnam 4
Khảo cổ học Đại học Quốc gia Pusan 1
Đại học Quốc gia Chungnam 2
Lịch sử phương Đông Đại học Quốc gia Seoul 1
Lịch sử phương Tây Đại học Quốc gia Seoul 1
Lịch sử Hàn Quốc Đại học Hàn Quốc 1
Đại học Hanshin 2
Tôn giáo học Văn hóa truyền giáo quốc tế Đại học Kosin 1
Giáo dục và Tư vấn Kitô giáo Đại học Hansei 1
Giáo dục Kitô giáo Đại học Chongshin 1
Bộ môn Nghiên cứu Kitô giáo Đại học Keimyung 1
Đại học nữ Seoul 2
Đại học Soongsil 3
Đại học Hannam 4
Đại học Hoseo 5
Văn hóa Phật giáo Đại học Uduk 1
Phật giáo Đại học Dongguk 1
Đại học Dongguk  [Gyeongju Campus] 2
Đại học Central Sogang 3
Nghiên cứu Kinh Thánh Đại học Korean Bible 1
Thần học Đại học Catholic [Cơ sở 3] 1
Đại học Kyungsung 2
Đại học Kosin 3
Đại học KwangShin 4
Đại học Công giáo Gwangju 5
Ngiên cứu khu vực quốc tế Nghệ thuật Tự do Toàn cầu Đại học Soonchunhyang 1
Nghiên cứu Đức Đại học Quốc gia Cheju 1
Nghiên cứu Đông Á Đại học Hàng hải Hàn Quốc 1
Nghiên cứu Nga Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 1
Đại học Ngoại ngữ Hankuk 2
Đại học Hallym 3
Nghiên cứu Mỹ Đại học Keimyung 1
Nghiên cứu Châu Á Đại học Yonsei 2
Nghiên cứu Châu Phi Đại học Ngoại ngữ Hankuk 3
Văn hóa và Du lịch Châu Âu Đại học Andong 4
Ngoại thương Trung Quốc Đại học Ngoại ngữ Hankuk 5
Nghiên cứu Trung Đông Đại học Dankook [Cơ sở 2] 6
Khoa Nghiên cứu Hàn Quốc Đại học Ngoại ngữ Hankuk 7
Quản lý/kinh tế Quản trị Kinh doanh Đại học Keimyung 1
Đại học Công giáo Kwandong 2
Đại học Kyonggi 3
Đại học quốc gia Gangneung Wonju 4
Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 5
Đại học Kyungsung 6
Đại học Kyung Hee 7
Đại học Quốc gia Kongju 8
Đại học Gwangju 9
Đại học Kookmin
Đại học Kumho 10
Đại học Namseoul 11
Đại học Daegu 12
Đại học Daejeon 13
Đại học Inha 14
Quản lý khách sạn Đại học Kyonggi [Seoul Campus]
Đại học Kyung Hee 1
Sejong University 2
Đại học Kyungdong
Đại học Quốc gia Gyeongju
Đại học Công giáo Daegu
Đại học Tongmyong
Đại học Honam
Quản lý khách sạn quốc tế Catholic Kwangdong University
Đại học Kyungdong 1
Đại học Woosong
Nấu ăn khách sạn Đại học Kyungsung
Quản lý du lịch và khác sạn Đại học Kyungsung
Quản lý CNTT Đại học Kosin 1
Kinh doanh – thương mại điện tử Đại học Ajou 1
Quản lý du lịch Đại học quốc gia Gangneung Wonju 1
Đại học Sejong 2
Đại học quốc gia Kangwon 3
Đại học Kyonggi [Cơ sở 2] 4
Đại học Công giáo Daegu 5
Đại học Tongmyong 6
Đại học Dongshin 7
Đại học Dong-A 8
Đại học Mokpo 9
Đại học Soonchunhyang 10
Đại học Honam 11
Phát triển Du lịch Đại học Kyonggi [Seoul Campus] 1
Đại học Quốc gia Cheju 2
Du lịch Sự kiện Đại học Kyonggi [Seoul Campus] 1
Kinh tế quốc tế Đại học Kyungdong 1
Đại học Dankook 2
Đại học quốc gia Chungbuk 3
Đại học Hansei 4
 Quản lý Du lịch Quốc tế Đại học Silla 1
Đại học Shinhan [Cơ sở 2] 2
Quản trị Kinh doanh (Quản lý CNTT) Korea Polytechnic University 1
Thể thao và giải trí quốc tế Đại học Ngoại ngữ Hankuk 1
 Quản lý Y tế Quốc tế Catholic Daegu University 1
Kinh doanh toàn cầu Đại học Konyang 1
Far East University 2
Đại học Sun Moon [Hanyang Campus] 3
Đại học Sungkyunkwan 4
Đại học Anyang 5
Thương mại toàn cầu Đại học Shinhan [Cơ sở 2] 1
Quản lý Giải trí & Resort Đại học Kyungdong 1
Quản lý Văn hóa và Nghệ thuật Đại học nữ Sungshin 1
Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Đại học Soongsil 1
Quản lý công nghiệp Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 1
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hàn Quốc 2
Quản lý dịch vụ thực phẩm Đại học Kyungsung 1
Quản lý Y tế Đại học Gachon 1
Catholic Kwangdong University 2
Đại học Kosin 3
Đại học Daegu Haany 4
Đại học Sangji 5
Đại học Youngsan 6
Quản lý đường sắt Đại học Dongyang 1
Đại học Woosong 2
Quản lý tài chính Đại học Hanyang 1
Quản lý hàng không Catholic Kwangdong University 1
Quản lý Dịch vụ Hàng không Đại học Quốc tế Jeju 1
Quản lý Du lịch và Khách sạn Hàng không Korea Nazarene University 1
Quản lý thủy sản biển Đại học Quốc gia Pukyong 1
Quản lý vận chuyển Đại học Hàng hải Hàn Quốc 1
Quản lý tài chính CNTT Đại học Soonchunhyang 1
Kế toán quản trị Đại học Quốc gia Hanbat 1
Kinh tế, Tài chính và Bảo hiểm, Tài chính và Bất động s Đại học Dong-Eui 1
Tài chính Quốc tế Đại học Ngoại ngữ Hankuk 1
Quản lý tài chính toàn cầu Đại học Sangmyung 1
Quản lý thuế tài chính Đại học Songwon 1
Tài chính Đại học Konyang 1
Đại học Dong-A 2
Đại học Soongsil 3
Đại học Kookmin 4
Kế toán Đại học Kookmin 1
Đại học quốc gia Gangneung Wonju 2
Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 3
Đại học Kyungsung 4
Đại học quốc gia Kunsan 5
Đại học Daegu 6
Đại học nữ sinh Duksung 7
Thuế Đại học Konyang 1
Đại học Namseoul 2
Đại học Seoul 3
Đại học Changwon 4
Luật Luật và nhân văn Đại học Daegu 1
Luật cảnh sát Đại học nữ Gwangju 2
Đại học Mokwon 3
Luật dân sự Đại học Pai Chai 1
Luật quốc tế Đại học Soongsil 1
Hành chính công Đại học Shinhan [Cơ sở 2] 1
Luật sở hữu trí tuệ Đại học Sangmyung 1
Luật công nghiệp tri thức Đại học nữ Sungshin 1
Luật hằng hải Đại học Hàng hải Hàn Quốc 1
Khoa học xã hội Tâm lý xã hội Đại học nữ Sookmyung 1
Tâm lý Công nghiệp và Quảng cáo Đại học Daejeon 1
Tâm lý Công nghiệp Đại học Kwangwoon 1
Đại học Hoseo 2
Tư vấn Tâm lý và trị liệu Đại học Inje 1
Đại học nữ Gwangju 2
Đại học Daegu Haany 3
Đại học Tongmyong 4
Đại học Dongshin 5
Đại học Sahmyook 6
Xã hội học Đại học quốc gia Kangwon 1
Đại học Kyungnam 2
Đại học Quốc gia Kyungpook 3
Đại học Kyung Hee 4
Xã hội học đô thị Đại học Seoul 1
 Xã hội học Phật giáo Đại học Central Sogang 1
Khoa học Xã hội Đại học Catholic 1
Truyền thông xã hội và nghiên cứu thông tin Đại học Dongguk 1
Xúc tiến Quảng cáo Đại học Hanyang (ERICA Campus) 1
Truyền thông Đại học Konkuk 1
Đại học Kyungnam 2
Đại học Daejin 3
Đại học Dong-A 4
Đại học Sun Moon [Hanyang Campus] 5
Truyền thông và Truyền thông Hình ảnh Đại học Woosuk 1
Phát thanh truyền hình Đại học quốc gia Kangwon 1
Đại học Quốc gia Kyungpook 2
Đại học Tongmyong 3
Đại học Quốc gia Pukyong 4
Đại học Quốc gia Pusan 5
Đại học Chosun 6
Đại học Dankook 7
Không gian và môi trường Đại học Sangmyung 1
Bất động sản quy hoạch đô thị Đại học quốc gia Gangneung Wonju 1
Đại học Chung-Ang 2
Đại học Dankook 3
Giáo dục Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc Catholic Kwangdong University 1
Đại học quốc gia Kangwon 2
Đại học Kyungnam 3
Đại học Quốc gia Kyungpook 4
Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 5
Đại học Keimyung 6
 Ngôn ngữ Đức Đại học Quốc gia Pusan 1
Đại học Quốc gia Seoul 2
Đại học quốc gia Chonbuk 3
Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc 4
Ngôn ngữ Pháp Đại học Quốc gia Pusan 1
Đại học Quốc gia Seoul 2
Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc 3
Giáo dục tiếng Anh Catholic Kwangdong University 1
Đại học quốc gia Kangwon 2
Đại học Konkuk 3
Đại học Kyungnam 4
Đại học Quốc gia Kyungpook 5
Giáo dục tiếng Nhật Đại học Konkuk 1
Đại học Kyungnam 2
Đại học Quốc gia Gyeongsang [Hanyang Campus] 3
Đại học Silla 4
Đại học Wonkwang 5
Giáo dục Trung Quốc Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc 1
Đại học Ngoại ngữ Hankuk 2
Chăm sóc trẻ em Catholic Seoul University 1
Đại học Dongguk (Gyeongju Campus) 2
Đại học Konyang 3
Đại học Calvin 4
Đại học Pusan 5
Giáo dục mần non Đại học Kangnam 1
Đại học Wonju [Cơ sở 2] 2
Đại học Quốc gia Kangwon [Cơ sở 2] 3
Đại học Konyang 4
Đại học Kyungnam 5

Bản trên là thống kê của Bộ giáo dục Hàn Quốc. Các bài sau mình sẽ post bài các ngành học khác. Mời các bạn đón đọc.

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.