Cách tính lương làm thêm của lao động ở Hàn Quốc

Lương làm thêm giờ của nhiều lao động ở Hàn Quốc đôi khi còn cao hơn lương cơ bản, vì vậy nhiều bạn muốn biết cách tính lương làm thêm ở Hàn như thế nào, dưới đây chúng tôi sẽ cho bạn biết chi tiết.

Cách tính lương cơ bản ở Hàn Quốc

Thường thì người VN chúng ta sang đây theo chương trình lao động Hàn Quốc EPS, thì 1 đến 2 năm đầu thường được ký với mức lương cơ bản tối thiểu theo giờ của năm đó. Lương cơ bản tối thiểu của năm 2022 là = 9,160 won/giờ (khoảng 182,000 VND/giờ.

  • Theo quy định của chính phủ Hàn Quốc kể từ 7/2018 trở đi, một tuần người lao động không được làm việc vượt quá 52 giờ/tuần (trong đó có 40 giờ làm chính và 12 giờ làm thêm – thực tế có nhiều người làm thêm 100 giờ/tháng).
  • Lương cơ bản tháng = 9,160 won x 209 giờ = 1,914,440 won = khoảng 38 triệu VN.

Xem thêm bảng tính lương thường được dùng bên Hàn

Có link tải về dùng ở dưới.

Cách tính lương làm thêm giờ ở Hàn Quốc

Để hiểu về cách tính lương làm thêm giờ ở Hàn Quốc thì bạn phải biết bảng Bảng tính % lương làm thêm giờ ở Hàn, ở dưới.

Bảng tính % lương làm thêm giờ ở Hàn

Nội dung Lương cơ bản Lương thêm giờ Tổng
Giờ làm việc theo thời gian quy định trong hợp đồng lao động 100% 0 100%
Giờ làm thêm * 100% 50% 150%
Giờ làm ban đêm ** 100% 50% 150%
Làm thêm giờ + làm đêm 100% 50% +50% 200%
Làm việc vào ngày nghỉ (ngày nghỉ có lương) *** 100% 50% 150%
Làm việc vào ngày nghỉ (ngày nghỉ không lương) **** 100% 0 100%
Làm thêm giờ + làm đêm + ngày nghỉ lễ không lương 100% 50%+50% 200%
Làm thêm giờ + làm đêm + ngày nghỉ lễ có lương 100% 50%+50%+50% 250%
  • * Giờ làm thêm: được tính là thời gian làm việc sau 8 giờ làm cơ bản trong hợp đồng lao động.
  • ** Giờ làm ban đêm: được tính từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng.
  • *** Những ngày nghỉ lao động được trả lương ở Hàn Quốc
  • **** Ngày nghỉ không lương như: Anh, chị em ruột kết hôn, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội….

Ví dụ cụ thể về bạn A tháng đó làm thêm giờ tối đa theo quy định là 12 giờ/tuần, tháng đó làm 4 tuần và giờ làm thêm là giờ làm thêm thường. Vậy lương làm thêm giờ củ bạn A là:

  • Lương làm thêm 1 giờ làm của bạn A  = 9,160 won lương cơ bản x 150% = 13.740 won/ giờ làm thêm.
  • Vậy lương làm thêm giờ bình thường của bạn A tháng đó = 13.740 x 48 giờ = 65.9520 won.

Bạn A làm thêm trong vào các thời gian sau thì có % lương làm thêm cao nhất: Làm thêm giờ vào giờ làm đêm (từ 22h – 6h sáng), và giờ làm thêm đó lại vào những ngày nghỉ lễ có lương. được 250% lương cơ bản, như bảng % lương làm thêm ở trên.

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.