Các trường dạy ngành Thiết Kế tốt nhất ở Hàn Quốc

Cơ hội việc làm to lớn của ngành thiết kế

Nhiều người cho rằng nghề thiết kế đồ họa có được thu nhập khủng, chỉ cần bạn có ý tưởng và máy tính. Theo số liệu từ Cục Thống kê của Mỹ năm 2012 thì thu nhập bình quân của ngành thiết kế đồ hoạ này rơi vào khoảng $44,150 mỗi năm. Nhu cầu tuyển dụng của năm 2012 là 259,500 vị trí. Dự kiến trong 10 năm tới nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng khoảng 7% mỗi năm.

Đúng là nghề Thiết kế đồ họa này giúp bạn có thể làm việc bất chấp biên giới và xuyên quốc gia. Nhưng điều này sẽ chỉ xảy ra khi bạn đã có chút tiếng tăm ở trong giới thì khách hàng mới tìm đến bạn. Công việc của ngành thiết kế đồ họa đồ hoạ là gì? Nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các sản phẩm theo ý tưởng đặt hàng mà bên cạnh đó các nhà thiết kế đồ hoạ còn phải có khả năng tư vấn. Điều này đòi hỏi bạn bắt buộc phải biết nắm bắt khuynh hướng thị trường, bạn phải có chút hiểu biết về văn hóa và thị hiếu xã hội hiện nay. Hơn nữa, làm việc xuyên biên giới cũng sẽ đồng nghĩa với bạn phải có vốn sống, vốn hiểu biết và kinh nghiệm làm việc đa quốc gia. Đặc biệt để có thể giao tiếp tốt, bạn còn cần phải giỏi ngoại ngữ đế có thể tự mình có thể trao đổi công việc với khách hàng một cách dễ dàng.

Bảng xếp hạng các trường có dạy chuyên ngành thiết kế

Korea.net.vn hôm nay sẽ giới thiệu với bạn các trường đại học ở Hàn Quốc giảng dạy khoa/ngành thiết kế tốt nhất trong các trường theo thứ tự sau.

STT  Tên trường  Tên trường tiếng Hàn
1 Đại học quốc gia Seoul 서울대학교
2 Đại học Hongik 홍익대학교
3 Đại học Kookmin 국민대학교
4 Đại học Konkuk 건국대학교
5 Đại học nữ sinh Ewha 이화여자대학교
6 Đại học Chung Ang 중앙대학교
7 Đại học Hanyang 한양대학교
8 Đại học khoa học công nghệ & quốc gia Seoul 서울과학기술대학교
9 Đại học Sungkyunkawan 성균관대학교

Xem thêm các thông tin về các môn học của ngành học thiết kế của 2 trường xếp số 1 và số 2 (trường khác bạn hãy vào web trường tìm hiểu thêm):

Thiết kế là ngành học rất hợp với các bạn trẻ có óc khám phá và sáng tạo

Thiết kế là ngành học rất hợp với các bạn trẻ có óc sáng tạo

1. Đại học quốc gia Seoul – Seoul National University

Đây là trường  giảng dạy chuyên ngành Thiết kế đứng số 1 ở Hàn Quốc. Ngành học Thiết Kế (Desigs) nằm trong khoa Crafts and Design (thủ công và thiết kế) của trường. Ngành thiết kế này có các môn học sau:

Sinh viên năm nhất học các môn

Môn học (tiếng Anh) Môn học Tín chỉ
Introduction to Design 1 Giới thiệu về thiết kế 1 2
History of Korean Art and Culture Lịch sử văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc 2
2-D Fundamental 1 Cơ bản 2-D 1 2
3-D Fundamentals 1 Nguyên tắc cơ bản 3-D 1 2
Media Fundamentals 1 Nguyên tắc truyền thông cơ bản 1 2
History of Western Art Lịch sử nghệ thuật phương Tây 3
Introduction to Design 2 Giới thiệu về thiết kế 2 2
2-D Fundamental 2 Cơ bản 2-D 2 2
3-D Fundamentals 2 Nguyên tắc cơ bản 3-D 2 2
Media Fundamentals 2 Nguyên tắc cơ bản 2 2
Freshman Seminars (기초교육원개설) Sinh viên năm nhất (Thành lập Viện Giáo dục cơ bản) 1
Creativity and Design (기초교육원개설) Sáng tạo và thiết kế 3
Art·Design and Green Society (기초교육원개설) Nghệ thuật · Thiết kế và xã hội xanh (Thành lập Viện giáo dục cơ bản) 3
Design and Everyday Life Thiết kế và cuộc sống hàng ngày 3

Sinh viên năm 2 học các môn

Môn học (tiếng Anh) Môn học Tín chỉ
Basic Visual Communication Design Project Dự án thiết kế truyền thông hình ảnh cơ bản 3
Animation Hoạt hình 3
Photo Workshop Xưởng ảnh 2
VD Computation VD Computation 2
Elements and Principles of Design Các yếu tố và nguyên tắc thiết kế 3
Concept in Space Khái niệm trong không gian 3
Typhography Design Thiết kế Typhography 3
Media Design Programming Lập trình thiết kế truyền thông 3
Design Photo Ảnh thiết kế 3
ID Computation Tính toán ID 2
Theories of Design Lý thuyết thiết kế 3
Basic Modeling Study Nghiên cứu mô hình cơ bản 2
Reverse Designing Designed Objects Thiết kế ngược đối tượng thiết kế 3
Structure and Material of Things Cấu trúc và vật chất của sự vật 3
Design Process & Methods Quy trình thiết kế & phương pháp 3
Design and Culture Thiết kế và văn hóa 3

Sinh viên năm 3 học các môn

Môn học (tiếng Anh) Môn học Tín chỉ
Moving Image Design Thiết kế hình ảnh chuyển động 3
Illustration Hình minh họa 3
Editorial Design Thiết kế biên tập 3
Interactive Information Design Thiết kế thông tin tương tác 3
Design Research Nghiên cứu thiết kế 3
Presentation and Media Trình bày và truyền thông 2
Product Design Thiết kế sản phẩm 3
Human Behavior andDesign Hành vi của con người và thiết kế 3
Digital Fabrication Chế tạo kỹ thuật số 3
Living Space Design Thiết kế không gian sống 3
Identity Design Thiết kế nhận dạng 3
Public CommunicationDesign Truyền thông công cộng Thiết kế 3
Media Interaction Design Thiết kế tương tác truyền thông 3
Audio Video Design Thiết kế video âm thanh 3
Design Practice Thực hành thiết kế 3
Design Thinking & Research Tư duy thiết kế & nghiên cứu 2
Transportation Design Thiết kế giao thông vận tải 3
Social Issues and Design Các vấn đề xã hội và thiết kế 3
Tangible Interaction Design Thiết kế tương tác hữu hình 3
Urban Space Design Thiết kế không gian đô thị 3
History of Design Lịch sử thiết kế

Sinh viên năm 4 học các môn

Môn học (tiếng Anh) Môn học Tín chỉ
Visual Communication Design Project 1 Dự án thiết kế truyền thông hình ảnh 1 3
Branding Design Project 1 Dự án thiết kế thương hiệu 1 3
Media Design Project 1 Dự án thiết kế truyền thông 1 3
Motion Graphic Design Project 1 Dự án thiết kế đồ họa chuyển động 1 3
Product System Design Project 1 Dự án thiết kế hệ thống sản phẩm 1 3
Tranportation Design Project 1 Dự án thiết kế vận chuyển 1 3
Graduation Project Publication 1 Ấn phẩm dự án tốt nghiệp 1 3
Space Design Project 1 Dự án thiết kế không gian 1 3
Design Portfolio Danh mục thiết kế 2
Visual Communication Design Project 2 Dự án thiết kế truyền thông hình ảnh 2 3
Branding Design Project 2 Dự án thiết kế thương hiệu 2 3
Media Design Project 2 Dự án thiết kế truyền thông 2 3
Motion Graphic Design Project 2 Dự án thiết kế đồ họa chuyển động 2 3
Product System Design Project 2 Dự án thiết kế hệ thống sản phẩm 2 3
Tranportation Design Project 2 Dự án thiết kế vận chuyển 2 3
Graduation Project Publication 2 Ấn phẩm dự án tốt nghiệp 2 3
Space Design Project 2 Dự án thiết kế không gian 2 3
Design Business Kinh doanh thiết kế 2

2. Đại học Hongik – Hongik University

Trường có khoa Thiết kế đứng thứ 2 trong số các trường có ngành học này. Khoa thiết kế của trường Hongik lại có 2 chuyên ngành học là: Thiết kế truyền thông trực quan (Visual Communication Design) và Thiết kế công nghiệp (Industrial Design).

Ngành Thiết kế truyền thông trực quan học các môn:

Tên môn học Tín chỉ
Sinh viên năm nhất học kỳ 1 học các môn
2D VISUAL COMMUNICATION SKILL(1) 3
DRAWING 3
PHOTOGRAPHY(1) 3
BASIC 2D DRAWINGS 1 3
BASIC 3-D STUDY 1 3
Sinh viên năm nhất học kỳ 2 học các môn
2D VISUAL COMMUNICATION SKILL(2) 3
DRAWING (2) 3
PHOTOGRAPHY(2) 3
TYPHOGRAPHY(1) 3
Sinh viên năm thứ 2 học kỳ 1 học các môn
COMMUNICATION DESIGN (1) 3
3D COMPUTER GRAPHICS 3
CONCEPT&VISUAL EXPRESSION(1) 3
DESIGN THEORY 3
PHOTOGRAPHY(3) 3
TYPOGRAPHY(2) 3
VIDEO (1) 3
Sinh viên năm thứ 2 học kỳ 2 học các môn
COMMUNICATION DESIGN (2) 3
CONCEPT&VISUAL EXPRESSION(2) 3
DESIGN EXPLORATION 3
PHOTOGRAPHY LIGHTING 3
SOUND DESIGN 3
TYPOGRAPHY(3) 3
VIDEO (2) 3
Sinh viên năm thứ 3 học kỳ 1 học các môn
DESIGN COLLOQUIUM (1) 2
DESIGN RESEARCH (1) 3
EXPRESSION DESIGN STUDIO(1) 3
INTERACTIVE DESIGN 3
PHYSICAL WORKSHOP(1) 3
RESEARCH DESIGN STUDIO(1) 3
TRANSMEDIA WORKSHOP(1) 3
Sinh viên năm thứ 3 học kỳ 2 học các môn
DESIGN COLLOQUIUM (2) 2
DESIGN RESEARCH (2) 3
EXPRESSION DESIGN STUDIO(2) 3
NEW MEDIA DESIGN 3
PHYSICAL WORKSHOP(2) 3
PRACTICE DESIGN STUDIO(2) 3
RESEARCH DESIGN STUDIO(2) 3
TRANSMEDIA WORKSHOP(2) 3
Sinh viên năm thứ 4 học kỳ 1 học các môn
DESIGN COLLOQUIUM (3) 2
DESIGN MANAGEMENT 3
EXPRESSION DESIGN STUDIO(3) 3
PHYSICAL WORKSHOP(3) 3
PRACTICE DESIGN STUDIO(3) 3
RESEARCH DESIGN STUDIO(3) 3
Sinh viên năm thứ 4 học kỳ 2 học các môn
DESIGN COLLOQUIUM (4) 2
PSYCHOLOGY IN DESIGN 3

Ngành Thiết kế công nghiệp học các môn:

Tên môn Tín chỉ
Sinh viên năm nhất học kỳ 1 học các môn
2D VISUAL COMMUNICATION SKILL(1) 3
DRAWING 3
PHOTOGRAPHY(1) 3
BASIC 2D DRAWINGS 1 3
BASIC 3-D STUDY 1 3
Sinh viên năm nhất học kỳ 2 học các môn
2D VISUAL COMMUNICATION SKILL(2) 3
DRAWING (2) 3
PHOTOGRAPHY(2) 3
TYPHOGRAPHY(1) 3
Sinh viên năm 2 học kỳ 1 học các môn
STORY TELLING MANAGEMENT 3
DIGITAL MEDIA DESIGN(1) 3
PRODUCT DESIGN STUDIO(1) 3
SPACE DESIGN STUDIO(1) 3
TRANSPORTATION DESIGN STUDIO(1) 3
UX ANALYSIS & IMPLICATION 3
Sinh viên năm 2 học kỳ 2 học các môn
DIGITAL MEDIA DESIGN(2) 3
PRODUCT DESIGN STUDIO(2) 3
RESEARCH OF DESIGN TREND 2
SERVICE DESIGN 3
SPACE DESIGN STUDIO(2) 3
TRANSPORTATION DESIGN STUDIO(2) 3
Sinh viên năm 3 học kỳ 1 học các môn
DIGITAL MEDIA DESIGN(3) 3
INDUSTRIAL DRAWING 3
LIFESTYLE MARKETING 2
PRODUCT DESIGN STUDIO(3) 3
SPACE DESIGN STUDIO(3) 3
TRANSPORTATION DESIGN STUDIO(3) 3
Sinh viên năm 3 học kỳ 2 học các môn
DIGITAL MEDIA DESIGN(4) 3
DESIGN FOR MARKETING 3
DESIGN PRODUCTION DEVELOPMENT 3
PRODUCT DESIGN STUDIO(4) 3
SPACE DESIGN STUDIO(4) 3
TRANSPORTATION DESIGN STUDIO(4) 3
Sinh viên năm 4 học kỳ 1 học các môn
DESIGN SEMINAR 3
PORTFOLIO 3
PRODUCT DESIGN STUDIO(5) 6
SPACE DESIGN STUDIO(5) 6
TRANSPORTATION DESIGN STUDIO(5) 6
Sinh viên năm 4 học kỳ 2 học các môn
DESIGN-BASED ENTREPRENEURSHIP 6
PRODUCT DESIGN STUDIO(6) 6
SPACE DESIGN STUDIO(6) 6
TRANSPORTATION DESIGN STUDIO(6) 6

korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.