Học phí học Chuyên Ngành ở các trường đại học tại Hàn Quốc

Du học sinh Hàn nên biết học phí học chuyên ngành của từng trường đại học của Hàn Quốc dưới đây để tính toán xem kinh tế của mình có phù hợp với trường mình thích hay không nhé.

Bảng học phí học chuyên ngành 1 năm của tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc áp dụng cho các kỳ năm 2018 {đơn vị 1000 (ví dụ 8,240 thì = 8,240,000, tiền Won Hàn} – (Bản gốc do bộ giáo dục Hàn công bố phía dưới cùng, nếu bạn không biết tiếng Hàn thì cũng khó… nhưng vẫn có nhiều cách để dịch bạn nhé)

Bảng học phí học chuyên ngành của các trường đại học ở Hàn Quốc năm 2018 

(Học phí = 1 năm, đơn vị = 1000 won) – Công ty Du học KNET – korea.net.vn 

Tên trường (Tiếng Hàn) – 학교 Tên trường (Tiếng Anh) Khoa học Xã hội và Nhân văn Khoa học tự nhiên Nghệ thuật và Thể dục Kỹ thuật Y học
가야대학교(김해) Gaya University (Gimhae) 5,939.40 7,196.90 0 0 0
가천대학교 Gachon University 7,104.10 8,266.40 9,164.50 9,076 9,597.20
가톨릭관동대학교 Catholic Kwandong University 6,156.80 7,473.80 8,215.10 8,136.10 9,850
가톨릭대학교 Catholic University 6,122 7,456.70 8,562 8,284 0
가톨릭대학교-제2캠퍼스 Catholic University – 2nd Campus 0 8,304.80 0 0 10,374
가톨릭대학교-제3캠퍼스 Catholic University – 3rd Campus 6,122 0 0 0 0
감리교신학대학교 Methodist Theological University 6,100 0 0 0 0
강남대학교 Kangnam University 6,806 0 9,026.20 8,638 0
강릉원주대학교 Wangju University of Kangnung 3,488 4,300.30 5,099.50 4,616 7,966
강릉원주대학교-제2캠퍼스 Wonju National University – 2nd Campus 3,488 4,298 0 4,616 0
강원대학교 Kangwon University 3,426 4,256.10 4,578.60 4,438 5,758
강원대학교-제2캠퍼스 Kangwon University – 2nd Campus 3,426 4,202 4,577.90 4,438 0
건국대학교 Konkuk University 6,781.90 8,124.80 9,082.80 9,218.90 10,180
건국대학교(글로컬)-분교 Konkuk University (Local) 6,711.40 7,958 9,028.50 8,982.30 0
건양대학교 Konyang University 5,873.60 6,970 6,680 7,179.90 0
건양대학교-제2캠퍼스 Kanyang University – Second Campus 5,710 7,069.10 0 7,240 9,540
건양사이버대학교 Kanyang Cyber ​​University 2,450