Các mức học phí của trường đại học Baekseok

các mức học phí của trường đại học Baekseok. Các mức học phí này bao gồm: Các mức học phí học các khóa tiếng Hàn, học phí học các chuyên ngành khác nhau và một số khoản chi phí khác được trường Baekseok

Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn về các mức học phí của trường đại học Baekseok. Các mức học phí này bao gồm: Các mức học phí học các khóa tiếng Hàn, học phí học các chuyên ngành khác nhau và một số khoản chi phí khác được trường Baekseok thu trong các kỳ năm 2018. Các bạn hãy xem chi tiết ở dưới đây.

Học phí trường đại học Baekseok

Dưới đây là chi tiết các khoản Học phí trường đại học Baekseok

Học phí các khóa học tiếng Hàn ở trường Baekseok

– Nhập học tiếng Hàn theo các kỳ thông thường: Kỳ tháng 3 – 6 – 9 – 12 thì học phí = 1,000,000 won/ 1 kỳ = 10 tuần = 200 giờ học. Khoản phí nhập học + phí đi học thực tế + sách vở + phí cư trú = khoảng 200,000 won – 360,000 (dựa vào thực tế của lớp học và các kỳ khác nhau).

Ngoài ra: Trường Baeksek có đào các các khóa tiếng Hàn ở các trình độ: Bắt đầu 1 – 2. Trung cấp 1-2. Cao cấp. Trường chia ra các khóa học tiếng Hàn có thời hạn học là: 4 tuần – 5 tuần – 6 tuần và 15 tuần. Ngoài ra trường còn có khóa học tiếng vào 2 kỳ nghỉ đông và hè. Mỗi khóa học này kéo dài từ 4 -6 tuần, tùy bạn đang ký, tùy trình học. Một tuần học 5 buổi, một buổi học 4 giờ.

– Học phí học tiếng Hàn = 500,000 won/4 tuần học. Phí đăng ký nhập học = 150,000 won. Tiền thuê phòng ký túc 4 tuần (bao gồm các tiện ích và internet nhưng không ăn) = 147,000 won/phòng đôi. Tổng = 850,000 won.

– Học phí học tiếng Hàn = 600,000 won/5 tuần. Phí đăng ký nhập học = 150,000 won. T